Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
knoflook in olie bewaren leidt tot botulisme

Knoflook helpt tegen kanker

Ieder jaar krijgen 100.000 Nederlanders te horen dat ze kanker hebben.

Wat moet u weten over knoflook

Toch kun je er veel aan doen om de ziekte te voorkomen. Wat moet je doen (of juist niet doen) om het risico op kanker zoveel mogelijk terug te dringen? Nieuws en Feiten, is op dit soort artikelen behoedzaam. Wij willen niemand een hopp geven, wat niet klopt. Het is daarom raadzaam om met dit soort artikelen op te passen, en niet direct erin te geloven dat het helpt. Knoflook versterkt ons immuunsysteem en daarmee haar vermogen om kankercellen te herkennen en te vernietigen. Daarnaast is bewezen dat actieve stoffen van knoflook de verspreiding van kwaadaardige cellen kunnen blokkeren en deze cellen tot zelfmoord kunnen drijven. Knoflook heeft ook de eigenschap dat ze het ontstaan van nieuwe bloedvaten kan vertragen en die bloedvaten voorzien de tumor van de nodige energie om te kunnen groeien.

Knoflook in olie bewaren leidt tot botulisme

Het voedingscentrum raadt ten zeerste af knoflookteentjes in olie te bewaren.

Op verse  knoflook kunnen sporen voorkomen van de bacterie Clostridium botulinium.

Deze bacterie vermenigvuldigt zich wanneer de knoflook wordt bewaard in olie.

De bacterie maakt een gifstof aan die botulisme kan veroorzaken.

Botulisme is een zeer ernstige voedselvergiftiging, die vroeger regelmatig slachtoffers maakte.

Het risico op  botulisme door zelfgemaakte knoflookolie is te verkleinen door:

  1. knoflookteentjes na twee tot drie dagen uit de olie te halen.
  2. Gebruik deze teentjes alleen nog in warme  gerechten: verhitting boven 80 °C doodt het gif dat de bacterie maakt.
  3. de knoflookolie in de koelkast te bewaren en ten hoogste twee tot drie weken.

Knoflookazijn is wel veilig: de botulismebacterie groeit in azijn niet verder.

Het bovenstaande geldt uiteraard ook voor andere producten die je in olie bewaart en die verse knoflook als toevoeging hebben. Het spreekt vanzelf dat niet in elke pot knoflook-in-olie botulisme ontstaat, de kans dat je er dan ook nog  daadwerkelijk ziek van wordt (of erger) is klein, maar toch!

Andere gevaren van knoflook

Een artikel is makkelijk geplaatst op een website, echter een onderzoek wordt achterwegen gelaten of knoflook daadwerkelijk gezond is die men consumeert. Laten we eens nader inzien wat er in knoflook zit en de afkomst.

Methylbromide
  1. knoflook wordt geteeld in onbehandeld rioolwater
  2. knoflook is ook vervuild met lood
  3. sulfaten en andere onveilige verbindingen
Chinese knoflook is gebleekt

Chinese knoflook zwaar gegast met methylbromide om zich te ontdoen van alle bugs. Methylbromide is een zeer giftig. Blootstelling aan hoge concentraties kan schade aan de luchtwegen en centraal zenuwstelsel, zelfs de dood. Volgens de VN is het 60 keer schadelijker dan chloor en is de basis van CFK’s (chloorfluorkoolwaterstoffen).

Chinese knoflook is ook vervuild met lood, sulfaten en andere onveilige verbindingen.

Chinese knoflook kunnen worden behandeld met groeiremmers en onderworpen aan lage temperaturen, alsmede over opslag. Over opslag bijzonder problematisch omdat niveaus allicine, een van de belangrijkste bestanddelen in knoflook verantwoordelijk voor de gezondheidsvoordelen, beginnen te dalen in de tijd.

Conclusie van knoflook is dan ook het volgende;

Alle knoflook ook de biologische knoflook uit China is levens gevaarlijk voor de mens.

Methylbromide

Methylbromide is een chemische verbinding die in Nederland werd gebruikt als ontsmettingsmiddel, bijvoorbeeld in kassen. Het is zeer giftig en tast de ozonlaag aan.

In Nederland is gebruik sinds 1992 niet meer toegestaan. In 2014 moet het wereldwijd verboden zijn. het is dan wel vreemd dat wanneer methylbromide zo gevaarlijk blijkt te zijn, dat producten zoals knoflook met methylbromide wel geïmporteerd mag worden

Herkomst knoflook

Met methylbromide werden opslagplaatsen van vooral voedingsmiddelen en veevoer ontsmet. In de tuinbouw werd de bodem van kassen ermee ontdaan van kleine aaltjes en schimmels. De grond moest na gebruik eerst twee dagen afgedekt blijven. Vervolgens moest de grond worden schoongespoeld om de stof te verwijderen.

Gevolgen

Methylbromide is reukloos. Het wekt in lage concentraties irritatie aan de ogen en huid op. Er zijn ook gevallen van dodelijke methylbromide-vergiftiging bekend. Methylbromide draagt bij aan de aantasting van de ozonlaag.

Koop alleen knoflook die niet wit van kleur is.
Kijk op de label van iedere knoflook netjes waar het vandaan komt uit welk land.

Jumbo verkoopt knoflook uit China, koop die dus niet
Lidle verkoop ook knoflook uit China, ondanks dat op de label vermeld staat dat het uit Italië komt.

Kijk altijd goed wat er op een label staat vermeld en wat de herkomst is. Naast dat feit, koop geen witte knoflook, maar met een roze structuur erin en eventueel met wortels er nog aan.

En dan de vraag, "helpt knoflook tegen kanker" Nieuws en Feiten, denkt daar totaal anders over.

Op de eerste plaats staat nergens beschreven dat knoflook daadwerkelijk helpt tegen kanker.

Ten tweede "welk soort kanker" er wordt bestreden? er zijn diverse soorten kanker, echter wordt nergens beschreven welk soort kanker er door knoflook bestreden wordt.

Zo worden er diverse artikelen gemaakt op diverse website, die beweren dat knoflook helpt tegen kanker, wat die meeste website wel vergeten is, dat er valse hoop wordt gegeven die niet op feiten zijn berust. Dit zelfde geld ook voor paardebloem wortel, dat ook tegen kanker zou helpen en zelfs bestrijd. Hoe ongelooflijk dom ben je, omdat te beschrijven op een nieuws website. Er staat zoals ook in het vorig, totaal nergens beschreven dat paardenbloem wortel helpt tegen kanker. Nieuws en Feiten is juist een voorstander van natuur producten, echter dat wanneer er dit soort on-waarheden worden verkondigd moet er wel goed bij stil gestaan worden wat men schrijft.

Qr Code
Ga naar boven