Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

chemische, wapens, opcw

Syrische 1300 ton aan Chemicaliën Wapens Overgedragen

Op de Cape Rey is in internationale wateren zo'n 600 ton aan vloeibare chemicaliën geneutraliseerd. Het gaat om een grondstof van sarin en een ingrediënt van mosterdgas. Het neutraliseren gebeurde met twee mobiele hydrolyse installaties aan boord.

Gifgasaanval bij Damascus

Syrië droeg de wapens begin dit jaar over aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), nadat de VS en Frankrijk president Bashar al-Assad hadden gedreigd met luchtaanvallen.

Echter dat bericht was van 19-08-2014, 03:06

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), heeft zoals nu blijkt, niet hun best gedaan klaarblijkelijk, om alle Chemische wapens te verwijderen uit Syrië. Er is dus zeer slecht werk verricht door OPCW, zoals dit nu blijkt in de "laatste" "chemische gif" aanval. Hieruit zouden wij dan ook kunnen concluderen, dat OPCW mede aansprakelijk is van de chemische gif aanslag door nalatigheid.

Wie maakte gebruik van de laatste chemische gifaanval?

Sinds afgelopen vrijdag 13 april, is OPCW gestuurd naar Syrië, om onderzoek te verrichten welk soort chemische gif hier betreft, en of dat is gebruikt.

De uitkomst conclusie blijft het zelfde, zodra men wel de bevestiging hebben dat er chemische gif aanval heeft plaatsgevonden, of Niet heeft plaats gevonden. Het zal echter nu wel de vraag zijn, of het gebied na de lucht aanvallen op 14 april niet is vernietigt. Zodra wij verder onderzoek verrichten, valt ons wel het volgende op;

 • De aanvallen die zijn uitgevoerd, wist Amerika exact te vertellen welke doelen getroffen moest worden.
 • Als Amerika dus wist waar de chemische gif opgeslagen was en of vervaardigd, waarom stuurt men dan alsnog de OPCW naar Syrië?
 • Waarom werd direct bij aankomst van OPCW in Syrië, direct een luchtaanval uitgevoerd? Was dit om te voorkomen dat de OPCW daadwerkelijk niets konden vinden van een chemische gif aanval.

Zodra de OPCW des tijd, goed en correct hun werk hadden verricht in 2014, zouden de gif aanvallen niet hebben plaats gevonden. Schuld vraag leggen bij Bashar al-Assad en bij Rusland, die volgens Amerika schuldig zijn met alle chemische gif aanvallen. Ook dat als ze er totaal niets mee te maken hebben gehad, maakt voor Amerika en vele andere in de Veiligheidsraad niet uit.

Wie denken ze dat ze zijn

 • Amerika Engeland en Frankrijk denken zeker dat ze God zijn
 • Amerika Engeland en Frankrijk denken zeker dat zij Oppermachten zijn, en alles mogen uitvoeren met aanvallen op een soevereine staat.
 • Amerika Engeland en Frankrijk denken zeker dat zij de Almacht zijn, om zonder enige toestemming een soevereine staat te betreden en daar militairen bombardementen mag uitvoeren.
 • Amerika Engeland en Frankrijk denken zeker, zonder toestemming de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aan de kant zetten dat wanneer het hun uitkomt.
 • Resolutie 1973 van de VN-Veiligheidsraad die een "vliegverbod" goedkeurde, werd door de NAVO gebruikt als een vergunning voor regimeverandering. En die vindt niet plaats en zal nooit plaats vinden.
Maar Amerika laat in ieder geval nogmaals eens goed zien aan de wereld, wat Amerika daadwerkelijk is uit het volgende;
 1. George W. Bush heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties volledig verwond in 2003, toen hij Irak binnenviel nadat hij tegen de Veiligheidsraad had gezegd dat hij van plan was dat te doen, wat er ook gebeurt.
 2. Bill Clinton de 78-daagse oorlog van de NAVO tegen Joegoslavië in 1999, ook zonder zich te bekommeren om de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
 3. Na Irak is de rest van de wereld echter niet zo bereid iets te ondernemen naar het woord van de Amerikaanse media of de ambtenaren van Washington. Rusland in het bijzonder dringt aan op bewijsmateriaal over beweringen en wijst erop dat zijn troepen op verzoek van de legitieme regering van het land strijden tegen terroristen in Syrië - in tegenstelling tot de Amerikaanse troepen die daar momenteel actief zijn, en niet mogen strijden tegen terroristen in Syrië.

Het maakt niet uit, dat wie de chemische gif heeft gebruikt, om een aanval uit te voeren zonder enige mandaat vanuit de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Men zou eerder verwachten dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, Amerika, Frankrijk en Engeland sancties op zal leggen. Absoluut totaal geen sancties, nee nu zwijgen en stemmen bijna allemaal in dat Amerika, Frankrijk en Engeland er goed aan hebben gedaan om een lucht aanval uit te voeren op Syrië.

Wat ons opviel tijdens de live uitzending van Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, dat bijna iedereen met zachte woorden zijden "Foei" niet meer doen hoor. Ze zijn allemaal bang voor Amerika, dat was zo duidelijk te zien aan hun gezichtsuitdrukkingen en vooral niet er tegen in gaan dat ze allemaal alle rechten hebben geschonden.

Waarom bestaat er nog een Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, zonde van alle miljoenen die wij ook daaraan mee betalen.

De chemische gif aanval, was al van te voren aangekondigd.

Rusland gaf dat weken vooraf aan, dat er een Fals Flage chemische gif aanval zal plaats vinden. Niemand achte daar aandacht aan, omdat het plan dat allang gesmeden was, uitgevoerd moest worden.

Welke plan bedoelen wij hier, nou deze zoals hieronder staat vermeld, straks even iets meer over dat artikel

Dat wat u hierboven ziet staan, is vanuit een archief gekomen.

Dat Artikel van Mail Online, moest worden verwijderd van de website. Gezien het feit dat dat dus uitgelekte informatie is, en planning om in overweging te nemen. Bij de website archive.today, kan men van alle websites alles terug zien, ook al heeft een bedrijf, nieuwsberichten, en of andere nieuws website dat artikel verwijderd en of aangepast.

Waarop is nou de chemische aanval in Syrië gebaseerd?

Nou, frankrijk heeft een document aan Amerika gegeven zoals aan Engeland, en dat document zullen wij dan ook hieronder plaatsen. U kunt het document downloaden, en zelf door een vertaler zetten,

 

Wij hebben een klein stuk vanuit het document vertaalt, zie hieronder;

1. - Verschillende chemische aanvallen vonden plaats op 7 april 2018 in Douma.

Franse diensten analyseerden getuigenissen, foto's en video's die spontaan op gespecialiseerde websites, in de pers en op sociale media verschenen in de uren en dagen na de aanval. Getuigenissen verkregen door de diensten kunnen ook worden geanalyseerd.

Het onderzoekt video's en afbeeldingen van slachtoffers en zet ze online hebben met een hoge mate van vertrouwen geconcludeerd dat de grote merendeel is van recente constructie en is niet vervaardigd. De spontane aard van de verspreiding van afbeeldingen op alle sociale netwerken bevestigt dat het geen videomontage of gerecyclede afbeeldingen betreft.

Ten slotte worden sommige entiteiten die deze informatie hebben gepubliceerd, als normaal betrouwbaar beschouwd. Franse experts analyseerden de symptomen van identificeerbare afbeeldingen en video's die openbaar werden gemaakt, ofwel in een besloten ruimte in een gebouw met vijftien dode mensen, of in lokale ziekenhuizen die geïnfecteerde patiënten hosten. deze symptomen kunnen als volgt worden beschreven (zie afbeeldingen in bijlage)

- verstikking, verstikking of ademhalingsmoeilijkheden,
- vermeldingen van sterke chloorgeuren en aanwezigheid van groene rook op de aangetaste plaatsen,
- hyperspeekselvloed en hyper secreties (vooral oraal en nasaal), - cyanose, - brandwonden op de huid en brandwonden aan het hoornvlies.

3 Geen dood door mechanisch effect is zichtbaar. Al deze symptomen zijn kenmerkend voor aanvallen met chemische wapens, waaronder verstikkende middelen en organofosformiddelen of waterstofcyanide. Bovendien versterkt het vermeende gebruik van luchtwegen vloeistof door de medische diensten in de video's de hypothese van intoxicatie door verstikkende middelen.

Alle bevindingen zijn geanyliceert op video en foto's die de Witte helmen heeft geplaatst op internet. Zelfs een kind kan zien, dat de beelden absoluut niet op waarheid is berust.

* (zie afbeeldingen in bijlage)
Wij hebben overwogen van Nieuwsberichten, om absoluut niet de video's zoals de foto's te plaatsen. Wij hebben met afschuw gekeken naar de video's dat waarop de Fransen het nodig vonden om een luchtaanval uit te voeren met Engeland en VS.

Op de eerste plaats, was het zeer duidelijk te zien dat alles in scene was gezet, en al was dat nog niet voldoen, werden de dode lichamen verplaatst, bij elkaar gelegd zodat het beter op de foto stond. Deze cilinder zou naar verluidt uit een helikopter van de Syrische Arabische luchtmacht zijn gevallen, een gat in het dak hebben gemaakt en in een appartement in het gebouw zijn verschenen.

#

De vraag is waarom is de cilinder onbeschadigd nadat hij van honderden meters hoogte is gevallen en op het dak is gevallen? Een ander probleem is dat het lijkt alsof de cilinder een gat in het dak heeft kunnen maken, maar het bed niet heeft beschadigd. Bed ziet er heel uit, geen verplaatsing van de kussen en of dat het bed door de poten is gezakt. EN zodra wij kijken naar de hoek dat waar de vermeende tank doorheen is gegaan, zou het een bocht moeten maken om op het bed terecht te kunnen komen.

#

Deze cilinder op het bed is gesloten, totaal niet beschadigd en of afgebroken. De nosel is zelfs witte stof, dat kan niet zodra er uit de nosel een vluchtige gas spuit.

#

Deze gecomprimeerde gasfles zou op 9 april naar verluidt een dak van het door de aanval getroffen gebouw zijn gefilmd. Echter, de video werd vrijgegeven door de White Helmen ts op 10 april, een dag nadat Russische service members de delen van Douma bezochten waar de vermeende chemische aanval plaatsvond. Volgens het Russische Ministerie van Defensie werden geen sporen van de chemische aanval gevonden. Het zou ons dan ook niet verbazen, dat nadien in het nieuws het bericht zal komen "Rusland waarnemers kunnen de plaats, hebben verstoort en of deze chemische gifaanval hebben verdoezeld"

Wij willen dus niet de andere video laten zien, waar deze persoon ook in beeld is zonder gasmasker in het zelfde gebouw dat waar hij nu ook staat. Echter toen deze persoon van Witte helmen, ene video opnam, had hij geen gasmasker op, nu dus ineens wel.

Volgende video, wederom een tank, deze die dan door het raam is binnen komen zetten. Yeah right, get a live.

Op de eerste plaats, ligt de tank totaal de verkeerde kant op als het via de raam binnen gekomen zou zijn. In de video zie je hem ook duidelijk richting raam gaan, wel grappig dat zelfs de tank door de spijlen van het raam is gekomen zonder enige beschadiging. En zodra men heel goed de video bekijkt, zie je ook nog eens een IJzerenbalk om te voorkomen dat de tank door het gat verdwijnt.

 

#

Goed wij hebben nu ook zeer veel informatie vertoont, alle informatie dat waarop de regeringsleiders van Engeland, Frankrijk en absoluut niet te vergeten de moordlustige Amerika Donald Trump. Deze moeten voor hun daden, Internationaal hof. worden berecht.

Nu zullen vele zich afvragen, dat waarom Rusland niet een tegen aanval uitvoerde op zaterdag ochtend?

Het volgende blijkt alsnog een bepaalde invloed te hebben vanuit Donald Trump, naar Rusland. Er blijkt een gesprek te zijn tussen beide leiders, dat waarin Amerika, Rusland duidelijk waarschuwde om niet een tegen aanval uit te voeren zoals ook niet één scudraket uit te schakkelen. Rusland wist dus vooraf de aanval, dat Syrie dus zal worden aangevallen, maar kon op dat moment niets doen.

Dat veranderde snel, zoals het bericht naar buiten kwam over levering van wapens vanuit Rusland aan Syrie.

Roger Waters denounces "fake" White Helmets, Don't bomb Syria

Hieruit blijkt dan ook weer, dat vele mensen inderdaad "Fake" Witte helmen zijn.

Qr Code
Ga naar boven