Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

opcw, syrie

Buitenland nieuws: Misleiding & Manipulerend Nieuws over OPCW

Buitenland OPCW: Nieuws media, dit wat noemen de staats medie gaat weer aan de haal, om u te misleiden zoals te Manipulerend. Nieuwsberichten heeft bewijsstukken dat waarin totaal iets anders in beschreven staat over OPCW-feiten onderzoeksmissie bevestigt mogelijk gebruik van chloorgas in de plaats Saraqib in de Syrische provincie Idlib.

Misleiding & Manipulerend Nieuws

Sinds einde vorig jaar, is Nieuwsberichten begonnen met zoveel mogelijk bewijsstukken toe te voegen aan zijn artikelen.

U bent een lezer, en wilt goed geïnformeerd worden wat er exact gebeurd is. In de staats media algemeen, worden woorden totaal anders gebruikt, zodat u denkt dat zij u de waarheid vertellen wat zij beschrijven. Ze hebben het ook telkens over Fake News, en dat zelf toezicht op moet komen. En wat nu dat als een staat media Fake Nieuws schrijft, en wat doen ze eraan?

Wat schrijft de andere media?

Goed laten we eens beginnen met de koptekst die zij gebruiken en van elkaar overnemen om u te doen geloven dat er daadwerkelijk chloor gas is gebruikt

NOS Citaat koptekst

OPCW bevestigt gebruik chloorgas in Idlib afgelopen februari.

 

In de plaats Saraqib in de Syrische provincie Idlib is in februari chloorgas gebruikt als chemisch wapen. Dat heeft de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), die het gebruik van gifgas in Syrië onderzoekt, bevestigd.

Nieuwsberichten: Uit de koptekst zoals uit 1 kleine zin die wordt beschreven op de website van de staats propaganda media NOS, mag wel duidelijk zijn dat er chloorgas in Idlib is gebruikt.

NU.nl Citaat koptekst

Waakhond chemische wapens bevestigt gebruik gifgas in Syrische plaats Saraqib

We kunnen wel doorgaan, met kopteksten die wij gebruiken, en zelf in hun gehele artikel er over schrijven. Er wordt duidelijk aangeven dat er absoluut gebruik is gemaakt van chloorgas Saraqib, In de plaats Saraqib in de Syrische provincie Idlib

Wij van Nieuwsberichten kunnen hier met 100% zekerheid aangeven, dat dit absoluut niet is zoals OPCW in hun rapport heeft beschreven

Feitenonderzoeksmissie (FFM) & (OPCW)

De feitenonderzoeksmissie (FFM) van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), bevestigde in een rapport dat gisteren werd vrijgegeven dat chloor waarschijnlijk werd gebruikt als chemisch wapen op 4 februari 2018 in Saraqib, Idlib Governorate, Syrian Arab Republic.

De FFM bepaalde dat chloor uit cilinders vrijkomt door mechanische impact in de Al Talil-buurt van Saraqib.

De conclusies zijn onder meer gebaseerd op de aanwezigheid van twee cilinders, die werden bepaald als eerder met chloor; getuige getuigenis; milieumonsters die de ongebruikelijke aanwezigheid van chloor in de lokale omgeving aantoonden; en het aantal patiënten bij medische voorzieningen kort na het incident, die tekenen en symptomen vertoonden die consistent waren met blootstelling aan chloor en andere giftige chemicaliën.

De directeur-generaal verklaarde: "Ik veroordeel ten eerste het voortdurende gebruik van giftige chemische stoffen als wapens door wie dan ook, om welke reden dan ook en onder alle omstandigheden. Dergelijke daden zijn in tegenspraak met het ondubbelzinnige verbod op chemische wapens dat is vastgelegd in het Verdrag betreffende chemische wapens. "

Het rapport van de FFM over het Saraqib-incident is gedeeld met de staten die partij zijn bij het Verdrag inzake chemische wapens. Het rapport werd ook via de secretaris-generaal van de VN doorgestuurd aan de VN-Veiligheidsraad.

OPCW betrouwbaar?

Het lijkt erop dat OPCW ook niet helemaal de waarheid spreekt, Nieuwsberichten heeft des tijds juist officiële foto's toegevoegd in het artikel aangaande de cilinders. Zie bijvoorbeeld ons eerder artikel, met foto's en video die door de Witte Helmen zijn opgenomen en niemand anders.

Alle foto's die door de witte helmen op internet zijn geplaatst, zoals ook de video, toont zeer duidelijk aan dat het chloorgas in de plaats Saraqib in de Syrische provincie Idlib zelf is gebruikt. Zodra wij kijken naar het verslag van OPCW rapport, zien wij totaal andere foto's zoals u dit zelf ook terug kunt zien in het officiële document van OPCW. De twijfels beginnen nu dan ook zeker te rijzen dat waar nou exact het chloorgas is gebruikt. Zodra chloorgas wordt gebruikt in een open veld zoals OPCW aangeeft in hun rapport, mag wel duidelijk zijn dat het chloorgas absoluut niet is gebruikt in de stad zelf, maar in de plaats Saraqib in de Syrische provincie Idlib ergens op een grasveld.

Voordeel van de twijfel, laten wij dit maar noemen. Zodra daar op die plek chloorgas is gebruikt zoals het OPCW aangeeft is gebruikt, zou iedereen in de plaats Saraqib in de Syrische provincie Idlib ziek zijn geworden en of doden zijn gevallen wat niet het geval nadien blijkt te zijn.

Officieel OPCW Raport

In dat raport van OPCW, staat zeer duidelijk beschreven; "De FFM bepaalde dat chloor, vrijgekomen uit cilinders, mechanisch impact, werd waarschijnlijk gebruikt als een chemisch wapen op 4 februari 2018 in de Al Talil buurt van Saraqib."

Eveneens het volgende:

de aanwezigheid van twee cilinders, die werden bepaald door de FFM zoals eerder met chloor;

 

(b) het getuigenis van getuigen, die de cilinders als van invloed op de locatie op 4 februari 2018;

 

(c) milieuanalyses, waarmee de ongebruikelijke aanwezigheid van chloor in de Lokale omgeving; en

 

(d) een aantal patiënten die vlak na het incident voor behandeling in medische faciliteiten presenteerden, en tekenen en symptomen vertoonden van irritatie van weefsel, die consistent waren met blootstelling aan chloor en andere giftige chemicaliën

De FFM merkte ook de aanwezigheid op van chemische stoffen die niet als natuurlijk voorkomend in de omgeving kunnen worden verklaard, noch als gerelateerd aan chloor. Bovendien waren enkele van de gerapporteerde medische tekenen en symptomen anders dan die zouden worden verwacht van blootstelling aan zuiver chloor. Er was onvoldoende informatie en bewijsmateriaal om de FFM in staat te stellen in deze fase verdere conclusies te trekken over deze chemicaliën.

Qr Code
Ga naar boven