Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

rouw

Moskovieten leggen bloemen op de nationale dag van de rouw

Moskovieten houden een betoging en leggen bloemen en speelgoed ter nagedachtenis van de slachtoffers die stierven in het dodelijke straatvuur in Kemerovo, dat minstens 64 levens duurde.

Foreign leaders send condolences amid outpour of support for mall blaze victims

Messages of condolences and support have been flooding into Russia, which is mourning the loss of 64 lives in the Kemerovo mall fire. The UK, Germany, Saudi Arabia and scores of other countries have expressed their sympathies.

The deadly blaze that ripped through the bustling shopping center on Sunday afternoon shocked Russians far beyond the Siberian city, with many across the country taking to the streets for improvised rallies and to lay flowers at makeshift memorials. A national day of mourning has been declared on March 28.

Choosing to briefly set aside political differences, many Western countries – some of which the day before rallied to the UK's call and expelled over a hundred Russian diplomats in total – offered their condolences.

UK Prime Minister Theresa May sent a letter to Russian President Vladimir Putin on Tuesday.

The thoughts and prayers of the British people are with the families who have lost loved ones in such terrible circumstances,” May wrote.

Austrian Chancellor Sebastian Kurz became another leader to personally express his condolences to the grieving families.

My condolences to the families and friends of the victims of the terrible fire in the shopping mall in Kemerovo. It is tragic that so many children are dead or missing. I wish a speedy recovery to those injured,” Kurz wrote on Twitter.

The US, like many other countries, chose to appeal to the Russians through its foreign relations arm.

We offer our deepest condolences to the families of the victims of the #Kemerovo tragedy. Our thoughts are with the people of Russia at this sad time,” State Department spokesperson Heather Nauert wrote on Twitter.

The French embassy in Moscow wrote that they are “shocked by the awful tragedy” that claimed the lives of many children.

German Chancellor Angela Merkel conveyed Germany’s condolences in a telegram to Putin on Monday.

"The people of Germany and I personally have heard about the appalling news regarding the serious fire disaster in Kemerovo which has left so many dead and injured," she wrote.

Lithuanian President Dalia Grybauskaitė “wished strength and fortitude to the victims’ families and loved ones,” in a statement issued by her press service.

In Riga, Latvia, the city Parliament held a minute of silence to commemorate the victims.

Saudi Arabian King Salman bin Abdulaziz Al Saud and Crown Prince Mohammed bin Salman sent separate cables to Putin, with condolences and well-wishes for the injured.

HRH Crown Prince expressed great sorrow for the fire and offered the Kingdom of Saudi Arabia's deepest condolences and sympathies to the Russian people and the families of the dead, wishing the wounded a speedy recovery,” the cable sent by the Crown Prince read, as cited by the Saudi Press Agency.

Serbia President Aleksandar Vucic offered his country’s help in dealing with the blaze's aftermath.

"Serbia, as a small country but a big friend, may provide any kind of assistance, we are ready to do what we can," he said in a telegram to the Russian leader.

Leaders in Russia’s neighboring countries, including Belarus, Azerbaijan, Armenia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Moldova have all sent telegrams with condolences to the Kremlin. The Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and the European Council also took the time to address the survivors.

President of the European Council Donald Tusk decided to offer his condolences in Russian.

Today, we, Europeans, mourn together with Russian people the victims of the tragic fire in the city of Kemerovo, Western Siberia. Our thoughts and hearts with you!” he tweeted.

 

Buitenlandse leiders sturen condoleances temidden van een stortvloed van steun voor slachtoffers van brandgevaar

Boodschappen van medeleven en steun zijn overstromingen in Rusland, dat rouwt om het verlies van 64 levens in het Kemerovo-vuur in het winkelcentrum. Het VK, Duitsland, Saoedi-Arabië en tal van andere landen hebben hun medeleven betuigd.

De dodelijke uitbarsting die op zondagmiddag door het bruisende winkelcentrum scheurde, schokte Russen ver voorbij de Siberische stad, waarbij velen in het hele land de straat op gingen om geïmproviseerde bijeenkomsten te houden en bloemen te leggen op geïmproviseerde gedenktekens. Een nationale dag van rouw is op 28 maart uitgeroepen.

De keuze om de politieke verschillen kort opzij te zetten, werd door veel Westerse landen - waarvan sommigen de dag ervoor waren teruggekomen op de oproep van het VK en meer dan honderd Russische diplomaten in totaal werden verbannen - gecondoleerd.

De Britse premier Theresa May heeft dinsdag een brief gestuurd naar de Russische president Vladimir Poetin.

"De gedachten en gebeden van het Britse volk zijn bij de families die geliefden hebben verloren in zulke vreselijke omstandigheden", schreef May.

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz werd een andere leider om persoonlijk zijn condoleances uit te drukken aan de rouwende families.

"Mijn condoleances aan de families en vrienden van de slachtoffers van de vreselijke brand in het winkelcentrum in Kemerovo. Het is tragisch dat zoveel kinderen dood of vermist zijn. Ik wens een snel herstel voor de gewonden, "schreef Kurz op Twitter.

De VS kozen ervoor om, net als veel andere landen, een beroep te doen op de Russen via haar arm voor buitenlandse betrekkingen.

"We betuigen onze diepe medeleven aan de families van de slachtoffers van de #Kemerovo-tragedie. Onze gedachten zijn bij de mensen van Rusland in deze trieste tijd, "schreef woordvoerder van het State Department, Heather Nauert, op Twitter.

De Franse ambassade in Moskou schreef dat ze "geschrokken waren van de vreselijke tragedie" die het leven van veel kinderen opeiste.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de condoleances van Duitsland in een telegram aan Poetin overgebracht op maandag.

"Het Duitse volk en ik persoonlijk hebben gehoord van het verschrikkelijke nieuws over de ernstige brandramp in Kemerovo die zoveel doden en gewonden heeft achtergelaten", schreef ze.

De Litouwse president Dalia Grybauskaitė "wenste kracht en standvastigheid bij de families en geliefden van de slachtoffers", in een verklaring van haar persdienst.

In Riga, Letland, hield het stadsparlement een minuut stilte om de slachtoffers te herdenken.

Saoedi-Arabische koning Salman bin Abdulaziz Al Saud en kroonprins Mohammed bin Salman stuurden verschillende kabels naar Poetin, met medeleven en welwillendheid voor de gewonden.

"ZKH Kroonprins toonde groot verdriet voor het vuur en bood het koninkrijk van Saoedi-Arabië de diepste medeleven en sympathieën aan het Russische volk en de families van de doden, wensend dat de gewonde een spoedig herstel kreeg," de kabel verzonden door de kroonprins als gelezen geciteerd door het Saudi-persagentschap.

Servië-president Aleksandar Vucic bood de hulp van zijn land aan in de nasleep van de uitbarsting.

"Servië, als klein land maar als een grote vriend, kan elke vorm van hulp bieden, we zijn klaar om te doen wat we kunnen," zei hij in een telegram aan de Russische leider.

Leiders in de buurlanden van Rusland, waaronder Wit-Rusland, Azerbeidzjan, Armenië, Kirgizië, Kazachstan, Moldavië hebben allemaal telegrammen met condoleances naar het Kremlin gestuurd. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Europese Raad hebben ook de tijd genomen om de overlevenden aan te pakken.

Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk heeft besloten zijn condoleances in het Russisch te betuigen.

"Vandaag, rouwen wij, Europeanen, samen met Russische mensen de slachtoffers van het tragische vuur in de stad Kemerovo, West-Siberië. Onze gedachten en harten met jou! "Twitterde hij.

Qr Code
Ga naar boven