Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
staatsgreep, amerika

Hoe meer we “Fuck Europe”, hoe rijker wij worden met staatsgreep

"Fuck Europa!" Is het belangrijkste beleid van de Verenigde Staten en ondergang van vele landen. Een huidige voorbeeld die wij momenteel zien in sinds 2011, is alsnog proberen een heerschappij in Syrie om de regering Bashar Al-Assad die al vanaf 1947 aan de gang blijkt te zijn, om een oliepijpleiding te kunnen aanleggen.

Wie is Amerika, Amerika heeft een zeer lange geschiedenis van het ondersteunen bij het omverwerpen van buitenlandse regeringen en een aantal niet-democratische regimes te wijzigen en staatsgrepen uit te laten voeren.

Zoals dit gebruikelijk is vanuit Amerika, is de schuld afschuiven op andere landen, zoals onlangs dit het geval was in Frankrijk Paris "klimaatconferentie" waarin Amerika China de schuld geeft van de grote CO2 lucht vervuiling. Amerika heeft dan ook niets besloten om mee te werken aan het terug dringen van luchtverontreiniging.

Maar er is meer dat waar Amerika aangeeft geen enkele overheid - regime staatsgreep heeft laten plegen, humm laten wij eens een aantal landen erbij halen op dit onderwerp.Gelet met het feit, dat vooraf eerst een propegandacampagne gevoerd moet worden, om de plannen door te kunFuck Europe, hoe rijker we wordennen zetten zoals nu ook het geval is met, Griekenland, Rusland en Syrie President Bashar al-Assad.

1 - Iran 1952 - 53 Operation TPAjax niet-democratische regimes veranderd gesteund door Verenigde Staten

2 - Guatemala in 1954 staatsgreep, Zijn landhervormingen stuitten in de Verenigde Staten en bij de Guatemalteekse elite op veel weerstand. Bovendien stond hij de communistische partij toe, waardoor de VS vreesde dat Guatemala binnen de invloedssfeer van de Sovjet-Unie zou vallen. De aanleiding van de coup was het onteigenen van stukken braakliggend land van de United Fruit Company.

3 - Congo in 1960 codenaam Operation Morthor de democratische Republiek in 1961 staatsgreep

4 - Zuid-Vietnam in 1963 staatsgreep

5 - Braziel in 1964 staatsgreep

6 - Chili in 1973 staatsgreep

7 - Irak in de eerste Golfoorlog in 1992 omver helpen van Sadam Hoessein en een staatsgreep, door het feit dat Sadam Hoessein zijn olie wilde verkopen in Euro’s en niet in Dollars. Zoals iedereen weet was er eerst spraken van propegandacampagne wat de kop heeft gekost van Engeland.

8 - Venezuela staatsgreep poging deze die nog niet heeft plaats gevonden. Het is gebruikelijk dat vooraf eerst een land compleet lam te leggen op iedere gebied. Export van olie is tot een stilstand gekomen, door de doorgedrukte regels TTIP en verdrag met EU. Export zoals import is bijna geen spraken van, allemaal door opgelegde regelementen die Amerika Venezuela oplegt.

9 - Syrië propegandacampagne ook een poging tot staatsgreep, en dat is wel in de staats massa media terecht gekomen onder het verdraaien van woorden.

10 – Rusland tegenwoordig propaganda campagne , een poging tot het omver helpen van hun ”regime

11 – Griekenland propeganda campagne, we zijn van mening dat nu wel duidelijk mag worden waar Amerika door de eeuwen heen zijn neus in steekt.

En zelfs zeer onlangs heeft de VS geprobeerd om de impact invloed regime veranderen en omverwerpen van regeringen in Iran zoals in Syrië en op en net een jaar geleden het ons proberen te betrekken te raken bij invloed regime verandering in Oekraïne revolutie. Deze lijst gaat eigenlijk wel een lange tijd zo door, en Nieuwsberichten geloofd zelfs er in dat ook Amerika achter de coup van Turkije zit, waarvan Amerika aangeeft dat Rusland daar achter zit. Het is ons vroeger al opgevallen dat er iets niet klopte na de tweede wereld oorlog, zoals de tweede wereld oorlog 1940 - 1945 zoals wij dit hier ook zullen beschrijven in de geschiedenis ervan. Dit laatste zal dan ook verder worden beschreven in dit artikel.

Hoe meer we “Fuck Europe”, hoe rijker wij worden

"Fuck Europe" is al lange tijd de meester idee van de Verenigde Staten en dit gaat redelijk ver terug in de geschiedenis.

"Fuck Europa!" Is het belangrijkste beleid van de Verenigde Staten, sinds die pragmatische instantie weigerde om zelfs maar een symbolische cent van de kolossale, vele biljoen dollar schuld voor de oorlog Frankrijk gemaakt naar Groot-Brittannië, dat de VS gemaakt te betalen.

(Als gevolg hiervan, Lodewijk XVI Oude Regime viel, en Europa werd overspoeld in de oorlog 25 jaar, een reëel probleem dat de VS zou hebben verlicht door te dreigen de wankele Britse regering van de fanatiek anti-Franse Pitts, toen bij het binnen vallen in Frankrijk.)

"Fuck Europa!" Was ook de belangrijkste idee van de Monroe-doctrine "De Monroe doctrine was een beginsel in de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten vanaf de 19e eeuw. De term is ontleend aan een toespraak die de Amerikaanse president James Monroe in 1823 hield voor het Amerikaans Congres. Monroe verklaarde elke vorm van Europese bemoeienis op het westelijk halfrond taboe, waarmee hij doelde op politiek ingrijpen in de pas kort onafhankelijke naties in Zuid-Amerika en op nieuwe pogingen Amerika te koloniseren. Monroe beloofde even wel de bestaande kolonies in handen van de Europese machten te respecteren.”, volgens welke de Verenigde Staten in handen van het Amerikanen.

Dat werd versterkt met een oorlog van de VS tegen Spanje, culminerend in de gedwongen verkoop van de Filipijnen aan de Verenigde Staten in het Verdrag van Parijs van 1898 (Filippino’s niet was geraadpleegd, zodat de Verenigde Staten maakte een verschrikkelijke oorlog voor hen, voor 5 jaar, om te verzekeren dat plutocraten uit de VS fraai kon profiteren van de mijnen van de Filipijnen, een generatie later, zou de top generaal van de Verenigde Staten concluderen dat "oorlog is een racket").

"Fuck Frankrijk!" Was het voorstel van kolonel House, die de VS president Wilson, aan de Kaiser, dictator van Duitsland, op 1 juni 1914. Een alliantie, een wereldwijde co-regering van de Verenigde Staten, Duitsland en Groot-Brittannië, tegen de "raciaal inferieure Franse " werd voorgesteld om de mentaal onstabiele Kaiser. Men kan ook een stuk vlees onrustig in het gezicht van een krankzinnige, uitgehongerde leeuw gooien.

De Kaiser aangevallen, bewust de lancering van een wereld oorlog. Luxemburg, België en Frankrijk waren binnengevallen.

Maar Nederland werd ongemoeid gelaten?.

Dat was een sluwe truc die het geluk van de Verenigde Staten maakte, terwijl het verkrachten van Europa door toedoen van de ergste plutocraten "Een plutocratie is een bestuursvorm waarin de rijkste aan de macht zijn en de wetgeving voor grote groepen binnen een samenleving kunnen bepalen".

Inderdaad kon de VS om rijk worden door het voeden en het leveren krijgen de anders blokkeerden Duitsland (Groot-Brittannië en Frankrijk beheerste de zeeën, en zou snel hebben uitgehongerd Duitsland, zoals zij in 1918 deed. Maar voor de pro-Kaiser, pro-plutocratische, pro- fascistische interventie van de Verenigde Staten, heerlijk genaamd "isolationisme") "Isolationisme is de politieke neiging van een volk of natie om zichzelf van de wereld buiten hen af te wenden. Het gebeurt meestal uit vrees in cultureel, militair of economisch oogpunt overheerst te raken, of zich juist van die als zodanig ingeschatte dreiging af te keren.".

En alsnog, blijkt uit de bevolking van Nederland te slapen dat wat daadwerkelijk al een tijdje speelt in de EU. De onrust in Frankrijk, Duitsland, Engeland en Oekraïne is een deel van de plan van Amerika, Zodra wij kijken naar de reacties van Nederlanders aangaande de uitslag van het Oekraïne referendum, was de stemming op "nee" overwelmend. En alsnog bij invloeden van Amerika, om Oekraïne toe te laten treden tot de EU. De regering heeft geen antwoorden naar de bevolking kunnen vinden, om aan te geven dat Oekraiene allang toegetreden was aan de EU. De militaire opbouw, blijkt ook iedere Nederlander voorbij te gaan, en denken dat dit alleen bedoeld is, om de boze bruine beer Rusland tegen te houden zodra Amerika de totale heerschappij overneemt. Terwijl het een totale tegenover gestelde is, de plan die Amerika heeft, is zoveel mogelijk militaire macht bij de grenzen van Rusland neer te zetten, zodat Amerika niet tegen gehouden kan worden door Rusland zodra Amerika een complete heerschappij macht uitvoert op de EU.

Leren uit schoolboeken, is niets leren van de geschiedenis die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, en nu weer zal plaats vinden zoals we dit terug kunnen lezen uit het feit van de machthebber Hitler. Amerika had al voordat de eerste wereldoorlog uitbrak, de plannen om een EU macht te bewerkstelligen, dit wat niet is gelukt. Voor de tweede wereldoorlog waren de plannen al zo duidelijk, dat alsnog tot de dag van vandaag de bevolking nog steeds niet door heeft waar Amerika mee bezig is. Hitler was inderdaad opgedragen om een EU heerschappij op te zetten, het plan verliep zoals blijkt uit de geschiedenis ons heeft geleerd dat alle landen dat waar Hitler was binnengevallen de zelfde landen zijn die nu tot de Eu behoren en onder heerschappij van Amerika. Echter Hitler ging volgens de Amerikanen veel te ver met massa vernietiging van de bevolking, en moest tot een halt worden geroepen dit was bijna te laat.

Onlangs is er in Nederland een referendum gehouden over onze "privacy", ook hier waren de vele Nederlands niet ermee eens dat hun privacy zomaar kon worden afgetapt. Ook dit referendum zoals nadien blijkt, gewoon doorgezet hoe Amerika dat wilde dat dit gebeurde de heerschappij over de bevolking en wat de bevolking uitspoken. De mooie bewoordingen van de president van Nederland Mark Rutte aangaf naar de bevolking, dat ze vele punten hebben aangepast en dat de bevolking van Nederland daar wel mee zou kunnen leven. Nadien werd het duidelijk, dat er eigenlijk niets is veranderd aan opzet, en alsnog in de democratie van de bevolking van Nederland ondermijnt. Amerika heeft dus vanaf nu de totale heerschappij over onze privacy zoals zij dit al jaren lang probeerde te krijgen.

"Fuck Europa", was opnieuw het programma van de Verenigde Staten, te beginnen in 1919, tijdens de Conferentie van Parijs, dat uitmondde in het Verdrag van Versailles. Dat Verdrag bevrijd Oost-Europa van onderwerping naar Duitsland en Oostenrijk, en ook bevrijd minderheden, zoals de Joden uit voornoemde raciale onderwerping. De Verenigde Staten, in overeenstemming met de meeste andere Angelsaksische plutocraten (onder leiding van Lord Keynes) gesaboteerd het Verdrag van Versailles zo veel mogelijk, en de Vereniging van de naties die belast is met uitzicht op het, terwijl op hetzelfde moment in beslag nemen van de Duitse eigendom en herverdeling van deze onder ongedocumenteerd omstandigheden, aan de Amerikaanse plutocraten. (Een plutocratie is een bestuursvorm waarin de rijkste aan de macht zijn en de wetgeving voor grote groepen binnen een samenleving kunnen bepalen. De naam is een samenstelling van de Griekse woorden πλουτος (rijkdom) en κρατειν (regeren, de macht hebben). De term wordt ook wel gebruikt voor de heerschappij van het grote kapitaal.)

Hitler nazi's

"Fuck Europe" ging verder met de ongelooflijke steun aan de nazi's die door de machtigste mannen in de Verenigde Staten, met inbegrip van het Congres en de president Franklin D. Roosevelt (FDR). More "isolationisme". Letterlijk, zonder Amerikaanse steun, Hitler zou zijn snel overwonnen, of zelfs niet in staat om te bewegen.

Bovendien Hitler 10.000 generaals zouden weg met hem hebben afgezet, als ze de Verenigde Staten hadden gezien zich bondgenootschap naar Frankrijk en Groot-Brittannië. Echter, zolang als Hitler had de steun van de Verenigde Staten, zei generaals wisten niet waar hun patriottische plicht was! (Immers, in 1935, Groot-Brittannië had ondertekend een "Fuck Frankrijk!" Verdrag met Hitler, zodat Duitse generaals hadden niet eens weten waar Groot-Brittannië stond tot Groot-Brittannië volgden Frankrijk, en gaf Hitler een ultimatum in de zomer 1939).

De bevolking van Nederland heeft totaal niets geleerd van de tweede wereldoorlog dat hoe Hitler Nederland binnen viel.

De Duitsers zag men steeds meer in Nederland rond lopen, en kochten vele producten dat waar de burger natuurlijk beter van werd. Op den duur waren er zoveel militaire Duitsers in Nederland, dat ineens zonder enige aankondiging Nederlander bezet was door de Duitsers. Dit beeld zien wij nu weer terug, meer de totale heerschappij van militairen die gestationeerd zijn aan de grenzen van Rusland. De propaganda maschiene is in volle gang naar Rusland vanuit Amerika en zelfds nadien ook vanuit andere aangelegen landen zoals Engeland dat Rusland volgens de Amerikanen in oorlog wil gaan met Europa. Zoals wij eerder schreven, dat Rusland absoluut geen macht wil hebben in de EU, maar Amerika. Zoals de uitspraken die Poetin dan ook heeft gedaan, dat hij absoluut niet mee wil werken aan de plannen van Amerika, om een nieuwe wereldorde te bewerkstelligen.

"Fuck Europe" was ook het beleid op Yalta: Churchill, Roosevelt en hun administraties voorgestelde helft van Europa naar de ursine Stalin. Een beer is altijd honger. Toch was er geen noodzaak om de Georgische tuig voeden: westerse troepen had 16 miljoen soldaten, fris, maar ervaren, plus superieure militaire technologie de Sovjet-Unie had geen (computers, radars, nabijheid sensor, zekeringen, stralen, atoombommen). Sovjet troepen waren uitgeput, en op West-benodigdheden had afgehangen. Bovendien is de belangrijkste Russische militaire commandant, de prestigieuze Joukov, stond bekend vijandig tegenover Stalin te zijn.

President Roosevelt, hoewel, maakte duidelijk dat hij wilde voor iedereen en een van de ex-Europese rijken bezitten. De beste manier om dat te doen was om Europa te neuken door het geven van de helft van het aan Stalin. Spreken van Groot-Brittannië zei hij: "Het enige wat ze willen doen is te herstellen Singapore."

Dan, natuurlijk was er het Suezkanaal incident, in 1956. Nikita Chroesjtsjov, gelieerd aan Dwight D. Eisenhower, dreigde atoombom Parijs en Londen. Als warming-up, Nikita Chroesjtsjov die van Stalin persoonlijk slager bij Stalingrad was geweest, binnengevallen Hongarije met zijn tanks, het doden van 40.000 of zo, en onderwerpt We The People. Zijn medeplichtige, president Dwight D. Eisenhower in de VN-Veiligheidsraad geblokkeerd door de Britse en Franse veto's, ging naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om zijn cliënt regimes te veroordelen Frankrijk, Groot-Brittannië en Israël.

"Fuck Europe!" Heeft de meester beleid. Het werd lang gehouden onder strikt geheim, waardoor directe kritiek ontwijken. Tenminste nu, moet het duidelijk zijn voor iedereen te horen hoe en wat Amerika betekend voor de gehele wereld. Steeds meer geluiden komen op in sociale media dat Amerika "Grootste Terroristen Zijn," en hoe meer wij gaan verdiepen in Amerika komen wij zelf van Nieuwsberichten ook deze conclusie.

Echter, dit laatste brengt ons wel bij het heden van nu, de vooravond van weer een nieuwe oorlog. Het mag dan spijtig zijn, dat nog steeds vele hun ogen gesloten hebben, en of er niets vanaf willen weten. De kans op een oorlog, en deze die ongekend groot zal zijn dan iedere oorlogen hiervoor, zal de wereldwijde bevolking terug worden gebracht onder de 15.000,000,00.

Qr Code
Ga naar boven