Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

fema

Fema centra in Amerika

De waarheid achter de FEMA campen, zullen nu nog niet te weten komen. Na een eventuele grote ramp, dan zal pas daadwerkelijk de waarheid naar boven komen. De Amerikaanse bevolking, zag dit eerst ook als gewoon dat er "iets" gebouwd werd in hun dorp of stad. Inmiddels is ook in Canada zoals Alaska deze Fema centers ook, maar deze centra hebben ook een doel. Laten we eerst kijken dat wat Fema daarover schrijft in een officieel document.Officiële document.

Fema centra

 

Doel Fema Centra

Nu dat we de website hebben bekeken zoals gelezen, staat er duidelijk vermeld

"FEMA’s mission is to support our citizens and first responders to ensure that as a nation we work together to build, sustain and improve our capability to prepare for, protect against, respond to, recover from and mitigate all hazards."

Nederlands vertaalt

"Missie van FEMA is om onze burgers en first responders ondersteunen om ervoor te zorgen dat als een natie werken we samen op te bouwen, te ondersteunen en verbeteren van ons vermogen om voor te bereiden, te beschermen tegen, reageren op, herstellen en te beperken alle gevaren."

Echter nu kan men denken, dat dit allemaal overdreven zal zijn wat wij u nu zullen gaan vertellen.

Iedereen weet de gebeurtenissen op 9/11, het is aan ieder van u om daar uw eigen conclusies uit te trekken wat er op die dag daadwerkelijk is gebeurt. We gaan het nu hebben over het onderwerp, FEMA kampen.

Fema kampen zoals dit eerder werd beschreven blijkt absoluut niet waar te zijn, dat zei van FEMA de bevolking zullen gaan helpen. Ook hier is natuurlijk weer, dat het u conclusies zijn op deze kampen. Echter wij kunnen nu al van te voren aangeven dat de waarheid over deze FEMA kampen naar  buiten zal treden. Echter als u de waarheid nu zult lezen, zijn wij per direct fake news website.

Op de eerste plaats

  1. De regering van Amerika, interesseert het totaal niet hoeveel slachtoffers er vallen. De Amerikaanse bevolking wordt gezien, als vervangbaar en of bijkomende slachtoffers
  2. Dat wanneer er een ramp zal plaats vinden in Amerika, zal dit aangegrepen worden om het probleem waar dat dan ook bevindt verder op te ruimen. Met andere bewoording (Je zal worden gedood)
  3. Als er een ramp gebeurd, zal er zeker FEMA medewerkers aanwezig zijn, onder de noemer (in veiligheid brengen in hun kampen). Je zult nooit van zijn levens dagen meer vertrekken uit die FEMA kampen.
  4. Stel dat wanneer er een orkaan plaats vindt in Amerika, zullen alleen enkele mensen worden gered. Al loopt een andere staat, dorp of stad in gevaar dat er bijvoorbeeld een dam door zal breken. Zal de zogenaamde hulp verleners net doen dat of ze u zullen reden. Dit zal niet gebeuren op enkele van de bevolking na die wel gered zal worden.
  5. Zodra het nodig mocht zijn, om de dam op te blazen, om te voorkomen dat een andere staat, dorp of stad getroffen zal worden met die dam doorbraak. Zullen de bevolking van die staat, dorp en of stad niet waarschuwen en of tijdig eruit halen. Dit wat neer komt op, moord het vermoorden van het volk/burgers.
  6. Wapenwedloop, in Amerika is het normaal dat men wapens in huis hebt. Echter schuilt er altijd meer gevaar er achter dan men zal denken, gezien dat dit ook in tijd van een ramp gebruikt kan worden om te stellen van de bevolking. De gehele opzet zoals wij van Nieuwsberichten eerder heeft beschreven over ontwapening zal dan een feit worden. Tijdens een ramp, moet iedere hulpverlener en of militair veilig zijn werk doen. Echter iedereen is geregistreerd op wapen bezit, en die mensen zoals ook veteranen zullen nooit van hun leven hun wapen afstaan. Dit zal dan ook de reden zijn voor overheden, om bijvoorbeeld de dam op te blazen zonder enige waarschuwing vooraf.
  7. Echter de hoofdreden die eigenlijk nog niemand weet over de FEMA kampen is dat, deze speciaal zijn opgezet voor rellen in Amerikaanse bevolking erin op te sluiten tijdens grote rellen die in de toekomst zullen gaan plaats vinden. De Elite heeft de opdracht gegeven aan de president van Amerika, om een speciale militaire macht op te zetten zoals Jade Helm. Gezien dat in de nabije toekomst voor 100% rellen zullen komen vanuit de bevolking van Amerika, zodra hun soevereiniteit van de bevolking zal worden ontnomen. En dat zal plaats vinden in de nabije toekomst, omdat de elite hun planning hebben, dat hoe iedere burger van Amerika naar de regels die de elite hebben moeten leven.

Zoals wij van Nieuwsberichten al heeft aangeven, het is aan ieder om hun eigen conclusies hieruit te trekken op waarheid die alsnog ooit eens naar buiten zal treden op waarheid.

Qr Code
Ga naar boven