Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

EU

Beïnvloedde Russisch verkiezingen nou echt

Propaganda Russisch beïnvloeding verkiezingen heeft een totaal andere doelstelling, dat waar wij niet zo snel aan zullen denken dat waar het daadwerkelijk om draait.

Media over beïnvloeding Rusland

Er gaat geen dag voorbij, dat Rusland in het nieuws komt bij elke vorm van beïnvloeding.

Zodra wij het nieuws maar lezen zoals bekijken lijk het net dat of Rusland op ieder gebied in diverse zaken beïnvloeding heeft. Vooral met nadruk te leggen op verkiezingen beïnvloeding, lijkt Rusland zich het meeste te hebben bemoeid. Echter schuilt er achter dit geheel wellicht totaal iets anders. Nieuwsberichten moet dit daadwerkelijk totaal nog uitzoeken of onze beweringen correct zijn waar het daadwerkelijk om draait. Wellicht zullen wij dit Artikel in samenwerking met een andere websites, gaan publiceren.

Dit artikel onderwerp, staat nog in de kinderschoenen en wellicht hebben wij hierin totaal bij het verkeerde eind in onze beweringen. Onze verdere bedoeling is, dat wij wellicht losse artikelen onderwerpen gaan maken om niet direct geconfronteerd te worden met een lap tekst.

Propaganda

Propaganda is een vorm van communicatie waarbij door de belanghebbende partij wordt getracht aanhangers voor haar gedachtegoed te winnen door het bespelen van de publieke opinie. Dit wordt bewerkstelligd door het bewust verspreiden van eenzijdige en/of verzonnen informatie. Zoals via Twitter, Facebook, nieuws media waaronder valt televisie, radio en kranten staan er vol mee. Propaganda is een gebruikelijk uiting over een land diskrediet te brengen wat in de meeste gevallen uit zal lopen met een oorlog en of andere gevolgen.

Voorbeelden van dergelijke sancties zijn:

  • De handelsboycot tegen Zuid-Afrika in de jaren 80, die volgens sommige studies sterk bijgedragen heeft aan het eind van de apartheid.
  • Er is een brede boycot tegen Irak onder Saddam Hoessein geweest na afloop van de Golfoorlog (1990-1991).
  • Een beperktere boycot is de boycot van de Verenigde Staten jegens Cuba.
  • De boycot tegen Iran als gevolg van zijn nucleair programma.
  • De boycot tegen tegen Ruslan als gevolg van de Krimcrisis.

Niet alle economische boycots zijn Sanctie . Het Continentaal Stelsel van Napoleon was bijvoorbeeld een verbod aan de gebieden onder zijn controle op alle handel met Engeland, louter bedoeld om dat land te verzwakken en zo de oorlogsdreiging te verminderen. Het was geen sanctie die Engeland kon beëindigen door de een of andere eis in te willigen. (Het land reageerde dan ook met een tegen boycot, maar dan wereldwijd, en de machtsverhoudingen bleven ongewijzigd.)

Sancties tegen Rusland

Rusland heeft weinig last gehad van de sancties die door Amerika zoals de EU werden opgelegd.

De sancties heeft meer te lijden gaf, aan bedrijven in de EU, zelfs de president Petro Porosjenko van Oekraïne heeft Amerika zoals de EU des tijds opgedragen om geen sancties meer op te leggen aan Rusland. Dit laatste is dan ook van tafel geveegd voor eigen belang.

Welk belang zou dit hebben voor de EU

Sancties, beïnvloedde van verkiezingen, Twitter, Facebook en andere media nieuws artikelen is tot heden absoluut geen bewijs gevonden en of aantoonbare bewijsstukken dat Rusland dat daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Nu zouden wij de vraag eens kunnen gaan stellen, waarom al die propaganda, via de media in het algemeen. Het zou toch ergens nut voor hebben, om de bevolking door alle propaganda te misleiden. En nu dan ook de vraag waarom?

Russisch beïnvloedde verkiezingen en Propaganda

De redactie van Nieuwsberichten moet dit nog verder uitzoeken, dat of onze beweringen correct zijn, waarom er zoveel aandacht in Europa wordt besteed aan dit soort propaganda over Rusland.

Heel toevallig ging ineens een lampje branden, en eigenlijk staan wij er niet zo bij stil bij eerdere artikelen die al beschreven zijn. De kans is zeer groot dat we totaal de verkeerde kant op worden gestuurd door de media propaganda en zo verder over Rusland. Rusland heeft totaal niets te maken met wat er eigenlijk zou moeten gebeuren in de EU. Er zijn ook ergens op YouTube video's terug te vinden, dat waarin Poetin zich uitlaat over "NOW<" dat hij daar niet aan mee wilde werken. Er is eigenlijk maar 1 woord die het geheel bepaald waar het daadwerkelijk om draait.

Verkiezingen

Complot theorie of niet, alles in het leven zoals deze wordt uitgevoerd, gaat toch steeds meer naar de waarheid waar het daadwerkelijk omdraait.

De meeste complot theorieën, zijn in de laatste jaren steeds meer ontrafeld op de waarheid. De alternatieve media, mag voor de meeste mensen een overtrokken uiting zijn, echter de alternatieve media krijgt steeds meer gelijk in gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden.

Nieuwe Wereldorde is om de dode donders geen complot, zoals wij dan ook proberen verder uit te zoeken waar dit op gebaseerd is met hopelijk bewijsstukken. De redactie zal dan ook 2 complete PDF bestanden die op het internet terug te vinden zijn, doorlezen met de hoop dat dit artikel die wij nu beschrijven kunnen onderbouwen. Deze onderbouwing is absoluut gericht op het volgende namelijk

In de Nederlandse verkiezingen is het totaal anders gegaan zoals verlopen dat de bevolking van Nederland had gedacht. Nieuwsberichten heeft hier toen een artikel over geschreven, dat de uitslagen totaal niet klopte. Naast dat feit, dat Frankrijk, Engeland en Duitsland verkiezingen worden beïnvloed door Rusland. Het draait dus eigenlijk om verkiezingen in het geheel.

Zodra er herhaaldelijk wordt aangegeven in de nieuws media dat alle verkiezingen worden beïnvloed door Rusland, is in het belang voor de EU namelijk. De EU moet er totaal ander komen uit te zien, dat wij nu gewend zijn bij verkiezingen. Iedere Nederlander, zal ieder 4 jaar zijn stem uitbrengen, en ieder jaar zien wij dan ook steeds meer, dat er in het nieuws de berichten komen dat de telling niet correct zijn uitgevoerd, en of dat ineens diverse gemeentes meer tijd nodig hebben om tot een totale uitslag van de stemmen.

Nederland zover wij weten, heeft ooit ook wel eens computer stem kasten gehad, echter nadien bleek dat hiermee makkelijk gesjoemeld kon worden op uitslagen. Nederland is dan ook terug gegaan naar de oude methode stemblijketen, echter door de hoeveelheid partijen, is het stem biljet een stuk groter geworden, dit was dit jaar ook in het nieuws waar een punt van gemaakt werd. Het mag dan wel heel erg vreemd zijn, dat ineens vanuit het niets Rusland in beeld komt op dus alle gebieden van beïnvloeding en met name dus verkiezingen.

Wat gaat nieuwsberichten lezen?

WIj gaan twee lezen de twee agenda artikelen, deze twee agenda's waar wij het over hebben zijn agenda 21 en agenda 21, 2030.

U kunt nu al de volledige agenda's downloaden en of lezen via uw browser

Deze twee agenda's zouden dan ook duidelijkheid moeten geven dat waar het hier allemaal omdraait enof er degelijk spraken is van een NWO 1 regeringsleider. Spijtig genoeg hebben wij nog niet alle artikelen terug kunnen plaatsen op de website, in die artikelen hebben wij toen al zeer duidelijk beschreven dat er heel veel gaat veranderen in de EU. Dit met name dat wat absoluut zal gaan veranderen is namelijk "1 regering leider"  de EU. Alle partijen die wij nu kennen, zoals ook stemmen zal in het geheel komen te vervallen, dit tenminste dat als wij dit correct hebben.

Qr Code
Ga naar boven