Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Antarctica

Dat afbreken van ijsbergen is op zich een natuurlijk proces.

FAKE NEWS bericht over de gevolgen van het afbreken van Antarctica, ijsberg, larsen C lees verder. Echter, waarom zou u iets van ons aannemen, dat ijsplaat larsen C een natuurlijk proces is. larsen C, isa een ijsplaat wat op zeewater drijft en daardoor makkelijker afbreekt.

Klimaatverandering

Het steeds meer een trant worden zoals Nieuwsberichten de bevolking heeft waarschuwt dat straks u de prijs zou moeten betalen van een hoax verhaal. De gehele opzet is, zoals in agenda 2030 al was beschreven dat er in dit jaar 2017 of 2018 belasting zal worden geheven op uitstoot CO2. De gehele klimaatverandering is totaal anders dan mensen denken.

Antarctica

Voordat wij over antarctica schrijven, is het belangrijk om de geschiedenis te weten over het ontstaan van antarctica.

Een aantal miljoenen jaren geleden bestond er nog geen antarctica met ijskap. Antarctica was toen een tropisch eiland wat aan het continent van Zuid-Amerika hoorde. Naarmate dat de aarde verder begon te ontwikkelen, verschoven diverse continentale platen op de positie dat waar nu alle landen liggen op de aarde.

De aarde bestond miljoenen jaren eerder meer uit zeewater, in de loop der jaren/eeuwen heen verschoven diverse continentale platen naar een positie waar waar nu alle landen zich begeven op de aarde. Antarctica, wat dus eerst een tropisch eiland was, verschoof steeds meer naar de plek op de aarde waar het momenteel ligt. Tijdens het verplaatsen van dat eiland, ontstond nadien ijs en sneeuw op het tropische eiland.

Uit een groot onderzoek die alsnog wordt uitgevoerd op antarctica, blijkt uit diverse monsters dat er in de loop der eeuwen heen dat antarctica vele verandering heeft doorstaan. Elk monster die genomen wordt, zijn lange staven die tijdens het boren omhoog zijn gehaald en onderzocht. Uit die staven ijs en gesteente bleek dus dat er absoluut geen ijs zoals sneeuw ooit het eiland heeft bedekt. Doordat er steeds meer ijs vormde op antarctica, zakte ook het zeewater niveau wereld wijd. Hierdoor kwamen grote delen van andere continenten droog te staan zoals dit nu het geval is. Uit de monsters van antarctica, blijkt dat antarctica, al vaker geen ijs en of sneeuw heeft gehad, het is dus een cyclus die zich herhaald.

Aardbevingen

In de afgelopen weken hebben er diverse zware aardbevingen plaats gevonden Pacific Antarctic Ridge, zoals dat hieronder staat vermeld.

Pacific Antarctic Ridge 26 days ago 5.7 magnitude, 10 km depth

Pacific Antarctic Ridge about a month ago 5.6 magnitude, 10 km depth
Pacific Antarctic Ridge about a month ago 5.2 magnitude, 10 km depth
Pacific Antarctic Ridge 3 months ago 5.0 magnitude, 10 km depth
Pacific Antarctic Ridge 4 months ago 5.1 magnitude, 10 km depth
Pacific Antarctic Ridge 4 months ago 5.1 magnitude, 10 km depth
Pacific Antarctic Ridge 4 months ago 5.3 magnitude, 10 km depth
Pacific Antarctic Ridge 4 months ago 5.4 magnitude, 10 km depth
Pacific Antarctic Ridge 5 months ago 5.3 magnitude, 10 km depth
Pacific Antarctic Ridge 5 months ago 5.2 magnitude, 10 km depth

Naast dat feit, blijkt ook nog eens dat enkele vulkanen ook meer actiever beginnen te worden op Antarctica. Doordat er steeds meer warmte vrij komt en de activiteiten van aardbevingen toeneemt, zorgt er voor dat op den duur grote ijsplaten zullen gaan afbreken zoals dit inderdaad ook het geval was een berg met een oppervlakte van 5800 vierkante kilometer - iets groter dan de provincies Noord-Holland en Utrecht.

Antarctica heeft twee Antarctische tektonische  Platen

 • Shetland Plate
 • South Sandwich Plate

Deze twee aangrenzende platen staan in verbinding met de volgende tektonische platen

 • Capricorn Plate
 • Futuna Plate
 • Kermadec Plate
 • Maoke Plate
 • Niuafo'ou Plate
 • Tonga Plate
 • Woodlark Plate

Al deze tektonische platen, zijn in de afgelopen ander half jaar aannemelijk toegenomen met aardbevingen.

Niet relevante Vulkaan activiteiten/uitbarstingen

Antarctica heeft zelf ook twee vulkanen waaronder de volgende

 • Shield vulcano 3110 meter unrest 28 juni 2012 is er mogelijke stoom uitbarstingen ontdekt.
 • Erebus Volcano 3794 meter laatste up date was op 8 december 2014 een actieve lava meer top.
Relevante vulkanen In de zelfde regio zijn
 • Drie andere vulkanen waarvan de laatste de Bristol Island Vulcano 1100 meter, heeft als laatste op 14 september 2016 zijn laatste uitbarsting gedaan.
 • De vulkaan die voor de Bristol Vulcano staat, de Micheal volcano 990 meter was de laatste uitbarsting op 28 november 2016
 • De vulkaan die voor de Micheal volcano staat, de Zavodovki volcano 551 meter, laatste uitbarsting plaats heeft gevonden op 18 juni 2016
Natuurlijk proces

Het afbreken van de vorige zoals de Larsen C ijsplaat, is een natuurlijk proces die door onze aarde wordt veroorzaakt. De onlangs zware aardbeving is daar de veroorzakers van dat losgebroken ijsschots bij de Larsen C ijsplaat het gevolg van is.

Klimaat verandering is dus een compleet verzonnen verhaal, echter op een ander gebied van bijvoorbeeld afsterven van koraal rif in Australië spelen meerdere factoren een rol.

Wat zorgt ervoor dat het koraal in grote mate afsterft.

Onze aardmagnetische veld is aan het afnemen, ESA zegt voor 35% is onze aardmagnetische veld (schild) afgenomen, dit wat absoluut niet klopt. Onze aardmagnetische veld is momenteel al 64,7 % afgenomen, met als gevolg dat onze schild die ons beschermd tegen Ultra violet licht zonder enige moeite de aarde bereikt door een chaotische magnetische veld die afneemt. Het UV licht wat door onze atmosferen doordringt, zorgt ervoor dat het UV licht wordt omgezet in warmte. UV light heeft zelf heeft geen temperatuur. Doordat onze schild aan het afnemen zal de protonen, elektronen zoals UV licht vrij spel krijgen hier op de aarde.

Door de afname van onze aardmagnetische veld, gaat gepaard met warmte. Deze warmte ontstaat door het verschuiven van onze aard magnetische polen. De ompoling van onze aarde zoals, de noord pool zuid pool wordt is absoluut nog geen feit. Echter alle indicaties die de wetenschappers verbaasde, komen ze nu alsnog terug op wat Nieuwsberichten in 2015 al gepubliceerd had. Eerst werden wij uitgemaakt voor doom day denkers en angst aanjagen bij de bevolking. Het mag dan wel vreemd zijn dat wij bij het rechte eind hadden voordat er maar 1 publicatie door ESA in het nieuws kwam.

Door de warmte die onze eigen aarde produceert, heeft dit inderdaad ook gevolgen dat op diverse plaatsen veranderingen zijn in het klimaat. Zo ook ijskappen die beginnen te smelten, maar ook dat koraal rif zoals bij Australië af sterft. Koraal kan namelijk niet een verandering van temperatuur en al zeker niet aan een overdosis aan UV licht en de warmte die door onze eigen atmosfeer omzet wordt in warmte. De temperatuur van de aarde is in geheel inderdaad aan het stijgen, dit mede veroorzaakt door de mens.

Voordat Nieuwsberichten hierover zal schrijven komt 1 gebeurtenis als bewijs naar voren.9/11

Op de dag 9/11 vlogen twee vliegtuigen in de toren van WTC, de lucht verkeers-leiding kreeg de opdracht dat alle vliegtuigen per direct moesten landen en niet meer mochten opstijgen. Alle andere vliegtuigen moesten een ander route nemen naar andere landen om aldaar te landen.Nadat dit gebeurde, trad er nieuw verschijnsel op, en dat was een zeer blauwe lucht en de temperaturen stegen de dagen die daarop volgde. Ze hadden toen te maken met warmere dagen en een donker blauwe lucht zonder enige wolken.chemtrails. Iedere dag die begint met een heldere blauwe lucht, naarmate de dag vordert zien we steeds meer strepen in de lucht verschijnen. Het antwoord die hierop gegeven wordt dat er absoluut geen chemtrails door mensen gemaakt wordt, dit is een gevecht die in de afgelopen jaren is gestreden dat er wel degelijk chemische stof in onze atmosfeer wordt aangebracht. En dat laatste klopt wel degelijk, zoals wij 9/11 erbij hebben gehaald en een stuk over UV licht speelt een zeer grote rol in het geheel.Alle UV licht wat de aarde bereikt en omgezet wordt in warmte is een feit, de chemtrails die onze atmosfeer wordt toegevoegd, zorgt ervoor dat de warmte niet op de natuurlijke manier afgevoerd wordt terug in de ruimte.

De warmte blijft dus onder de atmosferen die men kunt vergelijken als een soort deken. Maar wat zijn dan de gevolgen als ze stoppen met chemtrails sproeien in onze atmosfeer? Zodra ze daarmee zullen stoppen lopen dieren zoals mensen een groot gevaar, het gevaar zit hem dus in UV-B. Enkele zee zoogdieren zijn al diverse gevolgen van te zien, en dat is huidverbranding. Bij de mens is het gevolg, dat men veel sneller een bruine kleurtje krijg in een zeer korte tijd dat men in de zon staat of ligt. De aarde zal in het geheel veel rapper opwarmen, zoals dit ook te meten was toen er twee vliegtuigen in de WTC torens boorde, en dat alle vliegtuigen gegrond waren.

De zon

De zon wordt groter, en bij het groter worden van de zon staat deze dan ook dichter bij de aarde. Uit diverse documentaires over de zon, komt dit onderwerp in terug. Het groter worden van onze zon zal nog eeuwen duren, voordat onze aarde opgeslokt wordt door de zon.De zon heeft een gevaarlijke eigenschap voor onze aarde, en nu helemaal dat onze aardmagnetische veld behoorlijk aan het afnemen is.

Zodra de zon zon spot in de juiste hoek staat gericht staat naar de aarde, kan dit grote gevolgen hebben hier op de aarde in onze dagelijkse moderne technologie. Bij een CME en of een Coronal Hole gericht naar de aarde in de juiste hoek veroorzaakt bijvoorbeeld het radio en tv signaal en communicatie in de hoge breedte graat. Doordat de zon Coronal hole heeft, veroorzaakt dit dus een langzame zonnewind of een snelle zonnewind geladen met elektronen en protonen waarmee de aarde mee gebombardeerd wordt.

Momenteel is er 1 zon spot aanwezig op de zon de Groep 2665, deze is in de afgelopen dagen enorm gaan groeien met eventueel zeer grote gevolgen zodra deze een CME zonnen flare ontlaad. Het is dan de vraag dat of deze exact in de juiste hoek staat gericht naar de aarde. Als dit daadwerkelijk het geval zal zijn, is het einde daar op het gebied van alles dat waar u nu gebruik van maakt aan elektronica. Alles zal doorbranden en absoluut niet meer bruikbaar zijn. Water uit de kraan, zal ook per direct stoppen, omdat alles wat aangedreven wordt door motoren zoals ook water pompen zullen doorbranden. Dit laatste even kort samen gevat

 • Geen elektra meer
 • Geen water meer
 • Alle elektronica zal doorbranden en in brandvliegen.
 • Geld opnemen is niet meer mogelijk Eten kopen in de winkel, zal dan ook niet mogelijk zijn.
 • Auto en brommer rijden is dan ook niet meer mogelijk
 • Alle communicatie middelen, zullen doorbranden en in brand vliegen.

Ander zeer gevaarlijke situatie als we getroffen worden door een gerichte solar flare of door zonnewind is het volgende

 • Vliegtuigen zullen neer storten Alle satellieten die in de ruimte aanwezig zijn, meer dan 8000, zullen het ook begeven en terug vallen naar de aarde op den duur.ISS (internationale Space Station zal als eerste de rit terug nemen naar de aarde. ISS heeft een behoorlijke grote en immens zwaar, met als gevolg dat als deze niet in zee terecht komt bij voorbaat zeer veel mensen om komen. Echter schuilt er nog een ander gevaar met ISS, zodra ISS in zee terecht zal komen, zal dit een enorme vloedgolf veroorzaken.

Het afbreken van Antarctica, ijsberg, larsen C, is een natuurlijk proces die door de aarde zelf wordt veroorzaakt en niets anders dan dat. Dit zoals wij hebben vermeld kan dit ook veroorzaakt worden door de toenamen van aardbevingen in die regio en tektonische platen die aansluitend op Antarctica plaat staat.

Koraal riffen wat afsterft is over de gehele wereld op diverse plaatsen, echter het koraal rif bij Australië is een trekpleister die bij iedereen bekend is en de aandacht rijgt in de staats media om u te overtuigen dat wij de veroorzakers zijn. Echter onze lucht kwaliteit is wel degelijk achteruit gegaan door CO2 uitstoot en door chemtrails, deze die dan ervoor zorgt dat de warmte niet op een natuurlijke manier via de atmosferen weer de ruimte in gaat. Om die deken te verminderen, zal inderdaad de CO2 uitstoot moeten worden terug gedrongen worden, en niet te vergeten het sproeien van Chemtrails. Echter Chemtrails kan absoluut niet direct aan begonnen worden, onze atmosferen zullen eerst moeten herstellen nadat de CO2 terug gedrongen is.

Nadien kan men pas het sproeien van chemtrails terug dringen, dat wanneer dit niet gebeurd zal dit gevolgen hebben voor de natuur, dieren en mens die dan veel sneller verbrand plekken op de zullen ontstaan. En dan nog is het de vraag hoe lang dit proces zal plaats vinden dat onze aarde herstelt.

Qr Code
Ga naar boven