Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 
Wetenschappers

Wetenschappers worden ontmaskerd

Wetenschappers worden door Nieuwsberichten ontmaskerd op onjuiste informatie en onzorgvuldig informatie te verstrekken. Nieuwsberichten is al vanaf 2010 bezig geweest om te achterhalen of er wellicht een verband (link) aanwezig kan zijn bij de hoeveelheid diersterfte over de gehele wereld plaats vindt. Wij legde dan ook deze vraag voor per e-mail of telefoon aan diversen Wetenschappers in Nederland en buitenland, of er eventuele link - verband zou zijn waarom deze zoogdieren op het strand stranden, door wellicht een eventuele verzwakking van onze aardmagnetische veld. Voorafgaande is er zoals dit nu het geval is, is onze aard magnetische veld behoorlijk aan het verzwakken.

Vooraf woord

Wij willen heel graag u als bezoeker van de website Nieuwsberichten willen vragen om de tijd te nemen om dit artikel goed door te lezen. Wij vragen dit, zodat u absoluut er zeker van bent welke gevolgen er op den duur voor 100% zullen gaan plaats vinden. Wij van Nieuwsberichten willen namelijk heel graag u van te voren waarschuwen, zodat u voldoende tijd hebt om uw zelf voor te bereiden.

Nieuwsberichten kan ook niet aangeven, wanneer de ompoling van onze magnetische veld zal ompolen. Dat het gaat gebeuren is een feit, maar wanneer dat kan inderdaad niemand nog duidelijk aangeven. Nieuwsberichten maakte ook de fout om keer op keer ompoling te gebruiken, dit is absoluut niet aan de orde, wel het verzwakken van onze aard magnetische veld. Welke vormen dit kan aannemen is ook niet van te voren exact aan te geven, echter wat wel 100% vast staat zal iedereen hier op de aarde meemaken wat wij in deze generatie hebben meegemaakt.

Antwoorden vanuit Wetenschappers

  • Doomsday denkers
  • Complot theorieën
  • Onmogelijk, en zal pas over 3000 plaats vinden
  • Samenzweerders die de wetenschap in het verkeerde daglicht willen zetten.

Zoals u hebt kunnen lezen, kregen wij dus niet echt het antwoord, laat staan de echte medewerking vanuit de wetenschap. Triest dat wanneer men alleen de vraag stelt "link" of "verband" eventueel zou kunnen liggen in een verandering van onze aardmagnetische veld verzwakking. Laten we oprecht zijn, aan wie kan je beter een dergelijke vraag voorleggen als je iets uitgezocht wilt hebben waarvan men vanuit zou kunnen gaan dat ze er verstand van hebben.

Verzwakking aardmagnetische veld Aarde en meer

Wij willen iedereen op een eerlijke manier artikelen aan u tonen, door ieder onderwerp uit te zoeken. Dit kan zijn in belang van dieren, mensen of natuur en daar steken wij ongelooflijk veel tijd en energie in om tot een correcte conclusie te komen en te kunnen publiceren. Alles heeft een voorgeschiedenis hoe een artikel ontstaat, het doel waar we heen willen gaan met onze artikelen. We kunnen zoals vele andere websites alles wel overnemen en plaatsen, echter kan men er dan absoluut niet vanuit gaan dat die bevindingen de juiste zijn.

Waar wij heen willen met dit artikel over Wetenschappers worden ontmaskerd, heeft te maken met diverse bevindingen die wij op het spoor zijn. Nieuwsberichten kan u alvast aangeven, dat de uitkomst zeer onprettig zijn voor de mensen, dieren en natuur op onze aarde.


Hieronder zullen wij eerst een citaat plaatsen vanuit Wikipedia over verzwakking van onze aardmagnetische veld;

Is het veld bezig om te keren?

Er zijn enkele aanwijzingen dat het aardmagnetisch veld op het moment bezig is om te draaien. Sinds men rond 1830 systematisch metingen aan het aardmagneetveld doet, is de magnetische veldsterkte met 10 tot 15% afgenomen en over de afgelopen 2000 jaar met 35 procent. Als deze afname doorzet, zal volgens sommige bronnen, tussen nu en het jaar 4000 een omkering van het aardmagnetisch veld plaatsvinden.

U leest dus in het citaat wat er wordt beschreven als uitkomst, echter weten wij van Nieuwsberichten dat Wikipedia vaak niet klopt wat er wordt beschreven. Onthoudt dit gedeelte goed, ik zal u een voorbeeld geef waarom wij dit schrijven.

Voorbeeld

U heeft een gloeilamp thuis aan staan in uw woonkamer, de volgende dag gaat haalt u de gloeilamp uit de fitting om te onderzoeken of de gloeilamp nog werkt.

Waarom zou u een onderzoek willen verrichten naar de gloeilamp dat als hij die avond gewoon bij het omzetten van de schakelaar, de volgende dag te onderzoeken of hij nog brand??

Dit simpel voorbeeld, waarin wij kunnen aangeven dat het verloren tijd is om een onderzoek naar te verrichten, en of te controleren of de lamp nog werkt. Onthoudt u even deze redenering goed, omdat ons volgende artikelen namelijk gaan over waar niemand aan heeft gedacht en of is opgevallen waarom er onderzoek wordt verricht die nergens op slaan.


Toegevoegd Op 19 juni zoals op 22 juni 2015

Het Aardmagnetische Veld verzwakking

Door alle antwoorden terug te hebben ontvangen vanuit diverse wetenschappers in Nederland zo ook België, waren diep teleurstellend. Alle wetenschappers die van ons een e-mail hebben ontvangen met de benodigde gegevens, hebben het totaal bij het verkeerde einde gehad. Enkele ervan zullen wij terug schrijven, en hun wijzen op de fouten en het erbij verzinnen van antwoorden die niet in onze vraagstellingen vermeld waren.

Op 19 juni zoals op 22 juni 2015 zijn dan ook de "daadwerkelijke" resultaten bekend gemaakt over onze aardmagnetische veld. Onze aardmagnetische veld, is inderdaad versneld aan het verzwakken, de reacties die wij dan ook ervan lezen is wel grappig. Zeker dat wanneer men alles terug leest uit de mails zoals hoe diverse onderwerpen door deze wetenschappers op internet wordt beschreven. Dit zien wij allemaal als uit de lucht gegrepen antwoorden, met andere woorden ze slaan nergens op wat ze beweren. Op enkele na moeten wij eerlijk bekennen, zoals SWARM.

LET OP: Hier wordt van de daadwerkelijke oorzaak en gevaren wat zich mee brengt ontweken. Eveneens in de video wordt er geruststellend antwoorden gegeven over de veranderingen van magnetsiche veld die aan het verzwakken is. En zoals dit gebruikelijk bljkt te zijn, behoefd niemand zich zorgen te maken, er zal niets gebeuren???

Echter ESA geeft natuurlijk ook niet alles openbaar, stel dat wij van Nieuwsberichten achter de waarheid komt en dit publiceert. Goed wij zullen dan ook de antwoorden van de gehele onderzoek naar onze aardmagnetische veld hier openbaar maken wat er daadwerkelijk aan de hand is hier op aarde. Naast dat gehele feit, kunnen we ook mede delen dat de website van ESA, herhaaldelijk veranderd dat wat ze eerst schrijven over de aantal % dat onze aardmagnetische veld verzwakking.

Is dit nu dat ze nog meer alles willen verdoezelen, hoe het met onze aardmagnetische veld er voor staat?

Wij Nieuwsberichten, kan duidelijk aangeven vanuit een insider, dat het aardmagnetsiche veld al vanaf 2014 meer is afgenomen. Nu begrijpen wij dan ook, dat waarom bij de laatste Solar Flare Uitbarsting aan de achterzijde van de zon ESA en wetenschappers zweet in hun handen hadden. Ze waren der mate verbaast, dat alsnog sun spot AR2665 een enorme uitbarsting had gegeven. Wanneer dit dus aan de voorzijde van de zon was geweest, was dit daadwerkelijk het einde van onze stroomnetwerk in het algeheel. Even hier voor de duidelijkheid, de % is momenteel iets meer dan 50% afgenomen aardmagnetsiche veld. EN die 50%+ is niet vanaf het jaar 2000 tot 2014 zoals er beweerd wordt.


Swarm

Wat nu, is onze beweringen en zoals vele andere die hier over hebben beschreven toch nog de werkelijkheid aan het worden. Nou niet worden, maar al gebeurd en veel sneller dan de wetenschappers ooit hebben kunnen bedenken. Voor de duidelijkheid hier op deze bevindingen is het onderzoek die wij van Nieuwsberichten toch wel op waarheid gebaseerd. We moeten echter wel bekennen dat wij een insider hebben vanuit ESA, die ons nadien meerdere en exacte informatie geven dan wat ze op dun website vermelden.

Wij hebben eerder in dit artikel u gevraagt om iets even te onthouden weet u nog?

De gloeilamp, waarin wij aangaven waarom er een onderzoek wordt gedaan die zo ongelooflijk duur is dat men een land zoals Afrika voor twee jaar gratis voedsel kan geven. Wij van Nieuwsberichten zoekt daadwerkelijk diverse onderwerpen uit om achter de waarheid te komen. Laten wij duidelijk zijn, waarom iets de ruimte in sturen, als er niets aan de hand zal zijn met het magnetische veld van de aarde. En waarom wil men dat in kaart brengen het magnetische veld, dit veranderd keer op keer. De waarheid kan soms hard aankomen of zelfs schokkend.

SWARM onderzoek

Wij hebben zojuist ook geschreven waarom een onderzoek uitvoeren als je de uitkomst al weet. Zoals ook een onderzoek verrichten naar een lamp die werkt, zoals in onze voorbeeld. Waarom wordt een satelliet zoals SWARM in ruimte gebracht, dit moet een goede reden hebben. Klopt en die reden zal in zijn geheel in onze volgende artikel uitbundig worden beschreven.

Gisteren hebben wij contact gehad met Amerika, Nieuwsberichten heeft dan ook gevraagd om ons gehele gebeurtenissen en daadwerkelijke bevindingen zonder onderbreking voor te leggen. Na de complete uitleg, zoals het sturen van officiële wetenschappelijke websites, zo ook wat de reden van dit allemaal achter zit. Neemt u van ons aan, ze waren stil, er werd geprobeerd een vraag te stellen van ongeloof, angst en stom verbaasd dat ze allemaal de verkeerde kant opkeken. Jaren verloren om zich blind te staren op iets in hun land gebeurd waar het helemaal niet over ging dat wat de bedoeling ervan was. En andere landen gewoon aan het lot zullen worden overgelaten.

Wij worden misschien nog terug gebeld, en misschien word er zo dadelijk in samenwerking met Amerika dit openbaar gemaakt wat wij van Nieuwsberichten achter is gekomen. We zitten momenteel nog te denken aan een kop tekst benaming, en wij dachten eerst aan de benaming "De ontbreken link” als kop tekst te gebruiken. Echter dit is niet pakkend genoeg om inderdaad duizenden mensen te bereiken, om het nog te plaatsen artikel te lezen.

Verzwakking aardmagnetische veld

Uit jaren lange onderzoek van Nieuwsberichten, zijn wij met een duidelijk antwoord gekomen van de effecten die hier op de aarde plaats vinden.Naast dat feit, uit een insider van ESA zelf, hebben wij vernomen dat de aardmagnetische veld meer verzwakt is dan er wordt beschreven op de website van ESA zelf. Dit laatste mag wel zeker een zeer grote schande genoemd worden, omdat hier met mensen levens wordt gespeeld. De bevolking moet zich voor kunnen bereiden voordat gene wat voor een 100% vast staat dat dit gaat gebeuren dat alles op electronica ten einde komt, en dat alle nutsvoorzieningen uit zullen vallen.

Op de eerste plaats zijn wij van Nieuwsberichten er achter gekomen, dat de enorme diersterfte te maken heeft met de verstoring van ons aardmagnetische veld, Door deze verstoring (chaotisch) magnetische veld, is het vele levende dieren die in de zee leven, onmogelijk wordt om hun juiste zwem route te vinden. Dit heeft gevolgen, dat deze levende dieren die in de zee leven stranden op stranden in diverse landen. Levende dieren die in de zee leven maken gebruik van de aard magnetische veld om te navigeren, om op plaats van bestemming te komen. Deze techniek wordt al eeuwen gebruikt door elk soort levende dieren die in de zee leven.

Levende dieren die in de zee leven verkeerd dus in zeer groot gevaar, door de verstoring en verzwakking van ons aard magnetische veld. Deze trend zal zich voort zetten, omdat nu al bekend is dat onze aardmagnetische veld al tegen de 50%+ verzwakt is. ESA in hun publicate op de website van Swarm, staat totaal iets anders beschreven. Hierin wordt op de eerste plaats aangeven, dat vanaf jaar 2000 tot 2014 het aardmagnetische veld met 35% is afgenomen.

Dit kan ook niet zonder gevolgen blijven voor onze leefomgeving zoals wij die nu kennen.

Het aardmagnetische veld, is onze schild (bescherming) tegen kosmische straling en uitstoot vanaf de zon zoals "zonnewind" en niet te vergeten de "solar flares" die de zon produceert. Zonnewind is een soort plasma wolk dat wanneer deze aarde gericht zal zijn, zal zeer grote gevolgen hebben hier op de aarde.

Tijdens zonneminima kan de zonnewind ingedeeld worden in ruwweg twee types, de langzame en de snelle zonnewind. De langzame wind heeft een snelheid van 300 à 400 km/s en bevindt zich rond de evenaar van de Zon. Op breedtegraden meer dan 15 graden van de evenaar treft men de snelle zonnewind aan. Deze is afkomstig van coronal holes rond de polen en heeft een snelheid van zo'n 700 km/s. Door de verschillende ontstaanswijze van de twee soorten wind verschillen ze sterk in samenstelling; de langzame zonnewind bevat hoger geladen ionen dan de snelle zonnewind, doordat zij voortkomt uit hetere gebieden op de Zon.

tijdens zonnemaxima verdwijnt deze eenvoudige indeling. De variabele, langzamere wind wordt op alle geografische breedtes dominant en de zonnewind wordt verstoord door veel zonne-uitbarstingen, die vaak gepaard gaan met het uitstoten van hete plasmawolken (Coronal Mass Ejections, CME). Hevige zonnewinden kunnen leiden tot storingen in het elektriciteitsnetwerk en in communicatienetwerken. Lange kabels werken als lange antennes zoals elektriciteitmasten; door de ionenstroom van de zonnewind ontstaan er (door inductie) elektrische stromen in. Dit kan tot beschadigingen leiden. Ook computers, electriciteitnetwerk, gas, water, tv's, auto's, bussen, treinen en satellieten kunnen beschadigd raken of zelfs in brand vliegen of zelfs exploderen.. Weliswaar hebben zij maar korte leidingen, maar ze zijn veel gevoeliger ook voor kleine inductiestromen.

Zonneminima zal rond 2017 meer zal gaan toenemen, en eventueel ervoor zorgen dat er wellicht ook enkele krachtige solar flares op de zon zal plaats vinden. Zodra de zonnewind en of een solar flare in de juiste hoek gericht staat naar de aarde is het absoluut het einde van de tijd perk zoals wij nu kennen. Naast dat feit dat een zonneminimain 2017 zal plaats vinden, moet er ook rekening gehouden worden met het volgende feit. Zodra er de zonneminimabegind, zal dit ook gevolgen hebben, dat wij naar een kleine ijstijd perk gaan. Dit wordt veroorzaakt door de zonneminimaen minder sun spots zullen zijn op de zon, dit zal dus dan ook steeds minder worden.

Magnetische storm

Zonnedeeltjes interageren met de magnetosfeer van de aarde.

Een (geo)magnetische storm is een tijdelijke storing in de magnetosfeer van de Aarde veroorzaakt door een storing in het ruimteweer. Een magnetische storm is geassocieerd met plasmawolken van de zon, coronale gaten of zonnevlammen, en wordt een veroorzaakt door de schokgolf van een zonnewind, wat typisch het aardmagnetisch veld treft 8 dagen na het voorval. Dit gebeurt enkel als de schokgolf zich voortplant in de richting van de Aarde. De druk van de zonnewind op de magnetosfeer zal toe- of afnemen afhankelijk van de activiteit van de zon. Deze veranderingen in druk van de zonnewind wijzigen de elektrische stromen in de ionosfeer.

Magnetische stormen duren gemiddeld 24 tot 48 uren, maar sommige kunnen vele dagen lang duren. In 1859 veroorzaakte een elektromagnetische storm de ineenstorting van het elektriciteitsnet in het grootste deel van Quebec en veroorzaakte poollichten die zo ver zuidelijk reikten als Noord-Afrika. Carrington Event Zonnestorm Van 1859

Echter de Carrington Event Zonnestorm Van 1859, was er nog geen elektriciteit beschikbaar voor de bevolking. Alleen was er op zeer kleine schaal stroom beschikbaar voor de telegrafie opparators die de VS en Europa. Het andere grappige van dit alles is, dat er zoveel fouten worden gemaakt op de website van Wikipedia, dat dit nu na jaren nog steeds niet verranderd is, het gaat hier om de jaartal die vernoemd wordt 1989 Carrington Eventtoen plaats had gevonden??

Op zeer veel websites waaronder dus ook de Wikipedia en andere alternatieve websites, maken ze dit nog erger dan het was. Zoals wij Nieuwsberichten al beschreef, was er alleen op zeer kleine schaal elektriciteit beschikbaar voor telegrafie stations, en de bevolking in het algemeen had absoluut toen nog niet eens stroom in huis en of een lamp. Er wordt ook beschreven dat ze 10 uur zonder stroom zaten, dit wat ook totaal een leugen is. En andere websites maken het nog bondiger om te schrijven, dat het Carrington Event Zonnestorm Van 1859, de bevolking 4 dagen tot zelfs tien dagen zonder stroom hebben gezeten.

Nieuwsberichten zoekt zeer goed uit of de beweringen juist zijn zoals ze beschreven worden op diverse websites, het mag wel zeer duidelijk zijn, dat vele websites zoveel fouten maken door alles maar over te nemen, te kopiëren en plakken op hn website. Hoe meer verwarring kan men dan scheppen voor die gene die exact willen weten wat de daadwerkelijke gebeurtenis was van het Carrington Event Zonnestorm Van 1859.

De Zon Ompoling

De zon heeft ook zijn magnetische ompoling.Zo’n ompoling is trouwens niets om je druk om te maken. Het gebeurt namelijk iedere 11 jaar! Het gebeurt altijd op het hoogtepunt van het zonnemaximum, als gevolg van het compleet herschikken van de inwendige magnetische dynamo van de zon. Bij zo’n ompoling wordt het magnetische veld van de zon steeds zwakker, om uiteindelijk helemaal te verdwijnen. Vervolgens zal het veld weer verschijnen, maar dan aan de andere pool.

Dit alles kan de opmaat zijn voor ruig ruimteweer. Tijdens de ompoling kunnen kosmische stralen makkelijker het zonnestelsel binnendringen. Daarnaast zal ook de current sheet zich uiterst wispelturig gaan gedragen. Dit is een dunne, elektrische laag dat vanuit de evenaar van de zon de ruimte in beweegt. Hoewel de elektrische lading niet zo hoog is, is het elektrisch geladen gebied enorm. Tijdens ompolingen, gaat de current sheet golven. Hierdoor beweegt de aarde in en uit dit gebied, wat tot stormachtig ruimteweer kan leiden.

Conclusie

Nieuws  Feiten geeft hierbij dan ook duidelijk een waarschuwing naar de bevolking, dat ongeveer vanaf 2016 a 2017 de zonnewind zal toenemen. Naast dat feit zullen nog enkele maar zware solar flares (uitbarstingen) plaats vinden vanaf de zon, zonnewind zal toenemen en die kunnen dan ook door de verzwakking van onze aardmagnetische veld zeer ernstige gevolgen hebben voor het leven zoals wij die nu kennen. Dit laatste wil aangeven, dat de kans zeer hoog is, dat door de verzwakking van onze aardmagnetische veld onze bescherming steeds meer weg zal vallen.

Er zullen ook meer zoogdieren stranden op diverse landen hun stranden, dit als gevolg van onze aardmagnetische veld meer zal gaan verzwakken en dat deze dieren niet meer hun navigatie correct kunnen gebruiken.

Gevolgen voor de bevolking

De mens bijna in het algemeen, zal er niets van merken, ten zij men geen pacemaker (Biventriculaire pacemaker) heeft. Mensen die een Biventriculaire pacemaker hebben, zullen spijtig genoeg de eerste slachtoffers worden, en hoe cru dit ook mag klinken, deze mensen zijn al dood voordat ze de grond raken. Dit zal de eerste kenmerken zijn, de tweede kenmerk zal zijn, dat vogels ook hun navigatie zullen kwijtraken met als gevolg dat ze of dood uit de lucht vallen en of dat ze tegen alles aanvliegen.

Gevolgen in onze leven

Alle elektronische apparatuur zullen de volgende kenmerken plaats vinden. Eerste indicatie zal zijn, rook uit diverse apparatuur. Een eventuele andere indicatie is, dat vele apparatuur spontaan zal exploderen en in brand vliegen. De derde of in combinatie van de eerste beschreven punten kan zijn, rook ontwikkeling, explosie en dat alles in brand vliegt. In het geheel wil dit zeggen, dat alles wat te maken heeft met elektronica is nooit meer te gebruiken.

Verder gevolgen zullen gaan plaats vinden is, dat transformatorhuizen in brandvliegen en of zelfs exploderen. Dit laatst zal zeker ook gebeuren bij elektriciteitscentrale, omdat nog niet 1 elektriciteitscentrale beschermd is tegen een eventuele EMP overbelasting.

Gas, water voorzieningen, zullen eveneens worden getroffen dat deze in het geheel zullen uitvallen. Reden van uitval is namelijk, dat ook alle pompen gestuurd worden door elektronica om de druk te kunnen regelen vanuit centrales. Het gevolg van dit geheel zal dan ook als volgt zijn, dat mensen geen drinkwater meer kunnen krijgen uit hun waterkraan. Na vier dagen zal het lichaam problemen gaan vertonen, naarmate men niet binnen die vier dagen water heeft gedronken. Nadien de vier dagen zullen diverse organen in ons lichaam afsterven en leiden tot de dood op wellicht de 6de dag.

Geen toevoer meer van voedsel, een mens kan 47 dagen zonder voedsel, iets voor de 47ste dag en iets daarna, moet men iets hebben gegeten hebben. Zo ook als bij drinkwater, zal diverse organen en ons denkvermogen in een zeer rap tempo achteruit gaan. Heeft men dan alsnog niets gegeten, dan zal men afhankelijk hoe uw lichaam gestel zal zijn, op de 61ste dag overlijden. Gelukkig merkt men dan al niet veel meer, wat er gebeurt in uw lichaam.

Experts geven aan, dat het leven zoals wij dit nu kennen, zullen wij in 1 klap een 150 jaar terug worden gezet in de tijd. We zullen alles mee gaan maken, wellicht is dit nog te zien wat er in 2016 of 2017 zal gaan gebeuren. Gezien dat wij hier te maken hebben met de natuur, is het zeer moeilijk aan te geven dat wanener dit event zal plaats vinden, dat het plaats zal vinden staat voor 100% vast zoals ook wordt aangeven door ESA. De kans is aannemelijk dat in 2018 alles ineens anders zal zijn hier op aarde.

Qr Code
Ga naar boven