Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Wereldoorlog

Kan een wereldoorlog werkelijk gebeuren?

Wereldoorlog 3, ook wel de derde wereldoorlog genoemd, verwijst naar het volgende mogelijke wereldwijde militaire conflict. Deze vernieuwing is een actieplan voor mensen, de planeet en de welvaart. Het streeft er ook naar om de universele vrede in grotere vrijheid te versterken. We erkennen dat armoede in alle vormen en dimensies, met inbegrip van extreme armoede, de grootste wereldwijde uitdaging en een onontbeerlijke vereiste voor duurzame ontwikkeling is, erkennen.

Laat nieuws – Feiten eens met wat hoofd punten beginnen, en eens zien of u er achter kunt komen wat er nodig is om alle doelen te bereiken.

 Alle landen en alle belanghebbenden, die samenwerken in samenwerking, zullen dit plan implementeren. We zijn beslist om het menselijk ras van de armoede tirannie te bevrijden en onze planeet te genezen en te beveiligen. We zijn vastbesloten om de dapper en transformatieve stappen te nemen die dringend nodig zijn om de wereld op een duurzaam en veerkrachtig pad te verplaatsen. Als we aan deze collectieve reis beginnen, beloven we dat niemand achtergelaten zal worden. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en 169 doelen die we vandaag aankondigen, tonen de schaal en ambitie van deze nieuwe universele vernieuwing. Ze trachten de Millennium Development Goals te bouwen en te voltooien wat deze niet behalen. Zij trachten de mensenrechten van iedereen te realiseren en gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meiden te bereiken. Ze zijn geïntegreerd en ondeelbaar en balanceren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: de economische, sociale en milieu.

De doelen en doelen zullen in de komende vijftien jaar actie stimuleren op gebieden van kritisch belang voor de mensheid en de planeet:

Mensen

We zijn vastbesloten om armoede en honger in al hun vormen en dimensies te beëindigen en ervoor te zorgen dat alle mensen hun potentieel in waardigheid en gelijkheid en in een gezonde omgeving kunnen vervullen.

Planeet

We zijn vastbesloten om de planeet te beschermen tegen de achteruitgang, met inbegrip van duurzaam verbruik en productie, duurzaam beheer van haar natuurlijke hulpbronnen en dringende actie op het gebied van klimaatverandering, zodat het de behoeften van de huidige en toekomstige generaties kan ondersteunen.

Welvaart

We zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat alle mensen welvarende en vervullende levens kunnen genieten en dat economische, sociale en technologische vooruitgang plaatsvindt in harmonie met de natuur.

Vrede

We zijn vastbesloten om vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen te bevorderen die vrij zijn van angst en geweld. Er kan geen duurzame ontwikkeling zijn zonder vrede en geen vrede zonder duurzame ontwikkeling.

Partnerschap

We zijn vastbesloten om de middelen te mobiliseren die nodig zijn om deze vernieuwing te implementeren door middel van een vernieuwd globaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling, gebaseerd op een geest van versterkte mondiale solidariteit, met name gericht op de behoeften van de armste en kwetsbaarste en met alle landen, Alle belanghebbenden en alle mensen.

De interlinkages en geïntegreerde aard van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat het doel van de nieuwe vernieuwing wordt gerealiseerd. Als we onze ambities in de volledige omvang van de vernieuwing realiseren, zullen de levens van iedereen diep worden verbeterd en zal onze wereld beter worden omgezet.

De doelstelling is, zoveel mogelijk oorlog te voeren over de gehele wereld een soort en met Wereldoorlog 3. Het draait eigenlijk om totaal iets anders dan men zult denken op de eerste plaats, en wij hopen dat we u meer bewuster kunnen maken wat de daadwerkelijk bedoeling van dit alles zal zijn. Wij hebben dan ook besloten, om alles in diverse bladzijdes uitgebreider te beschrijven. Aan de rechterzijde van uw scherm, zal dan ook een een compleet overzicht menu komen dat waar u uw selectie uit kunt maken wat u wilt lezen erover.

Wereldoorlog 3

Een wereldoorlog is een oorlog die niet beperkt is tot een land, regio of werelddeel maar wereldwijd, over een groot deel van de Aarde, wordt uitgevochten.

De benaming "wereldoorlog" is gegeven aan een tweetal gewapende conflicten die in de eerste helft van de twintigste eeuw zijn uitgevochten:

  1. de Eerste Wereldoorlog (1914–1918)
  2. de Tweede Wereldoorlog (1939–1945).

Tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog stond de Eerste Wereldoorlog bekend als de Grote Oorlog. De term "wereldoorlog" stamt echter waarschijnlijk al uit het begin van de 20e eeuw. Mogelijk was het een vertaling van de Duitse term Weltkrieg, die door de Duitse schrijver August Wilhelm Otto Niemand werd gebruikt in de titel van zijn anti-Britse roman Der Weltkrieg: Deutsche Träume uit 1904.

Iedere website wordt beschreven, dat Wereldoorlog 3 eraan komt. Goed nadat u al een stuk hebt gelezen over Wereldoorlog 1 en 2 zijn wij allang beland in een Wereldoorlog 3 oorlog. Wij merken er totaal nog niet veel van, wij doen al onze dingen zoals iedere dag het geval is. Echter zoals wij in het begin al hebben aangeven, dat er veel meer achter schuilt dan men ooit zou kunnen bedenken. Nieuwsberichten heeft des tijd ook een artikel gemaakt over Jade Helm, daar hebben wij zeer veel tijd aanbesteed met de informatie en de kennis van toen. Nu hebben wij zoveel informatie tot onze beschikking, om de daadwerkelijk plaatje compleet te maken. Echter nu is het de vraag "wanneer het gaat gebeurd" het is niet de vraag wanneer, maar dat het gaat gebeuren staat vast en niemand zal dit gaan ontlopen.

Gerelateerde Artikelen
  1. Wereldoorlog 3 is al begonnen? (deel 1)
  2. Wereldoorlog 3 is al begonnen? Bijna op schema (deel 2)
  3. Wereldoorlog 3 is al begonnen? Nederland heeft gekozen (deel 3)
  4. Wereldoorlog 3 is al begonnen? Waar draait alles nu daadwerkelijk om? (deel 4)
  5. Wereldoorlog 3 is al begonnen? De verklaring wn doelen (deel 5)
Qr Code
Ga naar boven