Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Agenda 21

De universele 2030 Agenda

Agenda 21 zal worden getransformeerd naar de universele 2030 Agenda. Er zal veel gaan veranderen vanaf 2015 voor de gehele wereld, vele leiders van de wereld zal dan ook een Convenant moeten ondertekenen. Deze agenda is een actieplan voor people, planet en prosperity. Het wil ook de universele vrede in grotere vrijheid versterken. Wij erkennen dat het uitbannen van armoede in al zijn vormen en dimensies, waaronder extreme armoede, de grootste uitdaging in de wereld is en een onmisbare vereiste voor duurzame ontwikkeling. Alle landen en alle belanghebbenden, handelend in samenwerking, zullen dit plan uitvoeren. We zijn vastbesloten om de mensheid te bevrijden van de tirannie van armoede en onze planeet te willen en te genezen en te beveiligen. We zijn vastbesloten om de gewaagde en transformerende stappen te nemen die dringend nodig zijn om de wereld op een duurzaam en veerkrachtig pad te brengen. Terwijl we aan deze collectieve reis beginnen, beloven we dat niemand achter zal blijven. De 17 Sustainable Development Goals en 169 targets die we vandaag aankondigen, tonen de omvang en ambitie van deze nieuwe universele Agenda. Ze proberen voort te bouwen op de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en af ​​te ronden wat deze niet hebben bereikt. Ze proberen de mensenrechten van iedereen te realiseren en gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes te bereiken. Ze zijn geïntegreerd en ondeelbaar en brengen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling in balans: de economische, sociale en ecologische.

Nieuwe wereldorde

Wij geven u alvast een kijkje dat wat er gaat veranderen over de gehele wereld, zoals één nieuwe wereldorde valt daar ook onder. Op 14 mei dit jaar hebben wij al een artikel gepubliceerd over dit onderwerp Wereldregering in september 2017 misschien dat was nog maar een tipje van de sluier. Vandaag zullen wij u alvast erop voorbereiden wat exact de universele 2030 Agenda inhoud. Het is een lange agenda punt die zal worden beschreven om u alvast erop voor te bereiden wat er zal veranderen.

Er wordt ook beweerd dat de Paus bij zijn bezoek in Amerika congres deze agenda zal openbaren, Nieuws en Feiten ziet dit anders uit de gegevens die wij hebben kunnen bemachtigen. De paus zal een korte verwijzing maken over de vele vluchtelingen, daar zal naar het bericht een kleine verwijzing naar gedaan worden gemaakt. Dit laatste geld ook voor de verwijzing van dit artikel Agenda 2013, uit onze bronnen zal er wel iets worden aangegeven door de paus en daar zal het dan ook bij blijven. Het spijtig dat veel websites en andere berichten door de gewone burger wordt opgeklopt om er een nog smeuïge verhaal ervan te maken. Nieuws en Feiten probeert dan ook dit soort berichten eerst te onderzoeken naar waarheid wat er daadwerkelijk afspeelt.

Inleiding

Deze agenda is een plan van aanpak voor Mensen, planeet en welvaart. Het wil ook universele vrede te versterken in grotere vrijheid. Wij erkennen dat het uitroeien van de armoede in al zijn vormen en afmetingen, met inbegrip van extreme armoede, is de grootste wereldwijde uitdaging en een absolute voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Alle landen en alle belanghebbenden, handelend in samenwerkingsverband, zal dit plan uit te voeren. We zijn vastbesloten om de mensheid van de tirannie van de armoede te bevrijden en willen en te genezen en veilig onze planeet. We zijn vastbesloten om de gedurfde en transformerende maatregelen die dringend nodig zijn om de wereld te verschuiven naar een duurzame en veerkrachtige pad. Als we beginnen aan deze collectieve reis, we beloven dat niemand erachter zal worden overgelaten. De 17 Sustainable Development Goals en 169 doelstellingen die we vandaag aankondigen tonen de omvang en de ambitie van deze nieuwe universele agenda. Ze proberen voort te bouwen op de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en voltooien wat deze niet te bereiken. Ze proberen de mensenrechten van alle te realiseren en gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes te bereiken. Ze zijn geïntegreerd en ondeelbaar en de balans van de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: de economische, sociale en milieuaspecten.

De Doelen en doelstellingen zullen actie te stimuleren in de komende vijftien jaar in de gebieden van cruciaal belang voor de mensheid en de planeet:

Wetten en regels voor alle bewoners op de aarde, behalve de machthebbers van een land, dat is waar we naar toe gaan. Het lijkt wel dat iedereen aan de drugs zit, niemand reageert op de veranderingen dat waar wij als de bevolking geen invloed op hebben. Nieuws en Feiten zoals ieder ander dat wij zelf al redelijk goed bezig zijn met het scheiden van onze eigen afval en energie zuinige producten. Echter daar schort alsnog zeer veel aan, dit uit testen die wij vorig jaar hebben uitgevoerd. De natuur waar we zuinig op moeten zijn, is een gegeven, echter zodra wij verder diepen komen we tot een resultaat dat wij wel onze best doen maar niet de leiders van diverse landen zoals de video die hieronder staat, waar alle haarfijn zal worden uitgelegd wat exact de bedoeling is waar ze al jaren mee bezig zijn.

Mensheid

We zijn vastbesloten om armoede en honger, eindigen in al hun vormen en afmetingen, en ervoor te zorgen dat alle mensen hun potentieel in waardigheid en gelijkheid en in een gezonde omgeving kan vervullen.

Nieuws en Feiten

Hierbij zouden alle supermarkten moeten verplicht worden, om het aanbod in de winkels exact af te stemmen op afname. Hiermee zal minder voeding worden wegegooid wat in de schappen blijft staan.

Planeet

We zijn vastbesloten om de planeet te beschermen tegen afbraak, onder meer door middel van duurzame consumptie en productie, duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen en het nemen van dringende maatregelen tegen klimaatverandering, zodat het kan ondersteunen de behoeften van de huidige en toekomstige generaties.

Nieuws en Feiten

Om de aarde te beschermen tegen afbraak, zal men eerst naar zich zelf moeten kijken. De bevolking is zelf al volop bezig om de aarde te beschermen, echter bij demostratie die worden gehouden over de gehele wereld laat zien dat dit de kop wordt ingedrukt door de regering zoals politie staten. Zodra de leiders van alle landen deze agenda 2030 willen door zetten, zouden ze zelf eerst ten rade moeten gaan bij hun zelf om te stoppen met olie platforms te plaatsen in het noorpool gebied zoals ook de zuidpool.

Welvaart

Wij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat alle mensen kunnen genieten van welvarende en bevredigend leven en dat de economische, sociale en technologische vooruitgang komt in harmonie met de natuur.

De bevolking kan alleen genieten van een welvaart, zodra alle dubbele belasting heffingen worden opgeheven. Nederland kent namelijk 73 belasting tarieven. Bevredigend leven kan alleen worden behaald, zodra de leiders van welk land dan ook, zijn neus eens niet steekt in iemand anders zijn aangelegenheden van een land. Nieuws en Feiten is ervan overtuigd dat harmonie met de natuur door een grote gros van de bevolking dit al doet.

 

Echter zijn er zeker een aantal punten die moeten worden bewerkstelligt om nog duurzamer te worden. Dit kan alleen in samenwerking van bedrijven, als voorbeeld reclamefolders. Reclamefolders kan met ook versturen via internet, als mensen deze willen ontvangen.

 

 

Kranten, al willen mensen kraten lezen kan men deze ook kopen en of via e-mail ontvangen. Nu krijgen de meeste mensen dagelijks kranten binnen van hun locale gemeente, wanneer men dit ook weghaald, zal hiermee ook de natuur meer worden bespaard tegen afbraak.

Vrede

We zijn vastbesloten om vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenleving die vrij zijn van angst en geweld te bevorderen. Er kan geen duurzame ontwikkeling zonder vrede en geen vrede zonder duurzame ontwikkeling.

Partnerschap

Wij zijn vastbesloten om het nodig is om deze agenda te implementeren door middel van een gerevitaliseerde wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling middelen te mobiliseren, gebaseerd op een geest van versterkt mondiale solidariteit, gericht in het bijzonder op de behoeften van de armste en meest kwetsbare en met deelname van alle landen, alle belanghebbenden en alle mensen.

De onderlinge verbanden en het geïntegreerde karakter van de Sustainable Development Goals zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat het doel van de nieuwe agenda wordt gerealiseerd. Als we het realiseren van onze ambities in de volle omvang van de agenda, zal het leven van alle grondig worden verbeterd en onze wereld zal worden getransformeerd voor het beter.

VERKLARING

Introductie

1. Wij, de staatshoofden en regeringsleiders en hoge vertegenwoordigers, bijeen in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York van 25-27 september 2015 de Organisatie viert zijn zeventigste verjaardag, hebben vandaag besloten op nieuwe mondiale Sustainable Development Goals.

2. Namens de mensen die we bedienen, hebben we een historische beslissing over een uitgebreide, vergaande en mensgerichte set van universele en transformatieve doelstellingen en streefcijfers vastgesteld. We verbinden ons ertoe onvermoeibaar inzetten voor de volledige uitvoering van deze agenda in 2030. Wij erkennen dat het uitroeien van de armoede in al zijn vormen en afmetingen, met inbegrip van extreme armoede, is de grootste wereldwijde uitdaging en een absolute voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. We zijn toegewijd aan het bereiken van duurzame ontwikkeling in haar drie dimensies - de economische, sociale en milieu - op een evenwichtige en geïntegreerde manier. We zullen ook voortbouwen op de verwezenlijkingen van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en proberen hun onafgemaakte zaken aan te pakken.

3. Wij lossen, tussen nu en 2030, om de armoede en honger overal eindigen; ongelijkheden binnen en tussen landen te bestrijden; vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenleving op te bouwen; om de mensenrechten te beschermen en bevorderen van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes; en aan de duurzame bescherming van de planeet en de natuurlijke hulpbronnen. We lossen ook de voorwaarden voor een duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, gedeelde welvaart en waardig werk voor iedereen te creëren, rekening houdend met de verschillende niveaus van de nationale ontwikkeling en capaciteiten.

4. Als we beginnen aan deze grote collectieve reis, we beloven dat niemand erachter zal worden overgelaten. Erkennend dat de waardigheid van de menselijke persoon is essentieel, willen we de doelen en doelstellingen voldaan voor alle naties en volken en voor alle segmenten van de samenleving zien. En we zullen proberen om het verst te komen achter de eerste.

5. Dit is een agenda van ongekende omvang en betekenis. Het wordt door alle landen aanvaard en is van toepassing op alle, rekening houdend met de verschillende nationale realiteiten, capaciteiten en niveaus van ontwikkeling en met inachtneming van het nationale beleid en de prioriteiten. Dit zijn universele doelen en targets die de hele wereld te betrekken, ontwikkelde en ontwikkelingslanden gelijk. Ze zijn geïntegreerd en ondeelbaar en de balans van de drie dimensies van duurzame ontwikkeling.

6. De Doelen en doelstellingen zijn het resultaat van meer dan twee jaar van intensieve openbare raadpleging en betrokkenheid bij het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden over de hele wereld, die bijzondere aandacht besteed aan de stemmen van de armste en meest kwetsbare. Deze raadpleging omvatte waardevolle werk van de Algemene Vergadering van de Open Werkgroep Duurzame ontwikkeling en door de Verenigde Naties, waarvan de secretaris-generaal voorzien van een samenvattend verslag in december 2014.

Onze visie

7. In deze doelen en targets, zetten we een uiterst ambitieus en transformationele visie. We denken aan een wereld zonder armoede, honger, ziekte en willen, waar alle leven kan gedijen. We overwegen een wereld vrij van angst en geweld. Een wereld met universele geletterdheid. Een wereld met rechtvaardige en universele toegang tot kwalitatief goed onderwijs op alle niveaus, tot gezondheidszorg en sociale bescherming, waar de fysieke, mentale en sociale welzijn verzekerd. Een wereld waar we bevestigen onze verplichtingen ten aanzien van het mensenrecht op veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen en waar sprake is van verbeterde hygiëne; en waar voedsel is voldoende, veilig, betaalbaar en voedzame. Een wereld waar de menselijke habitat zijn veilig, veerkrachtig en duurzaam en waar sprake is van universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie.

8. Wij overwegen een wereld van universele respect voor de mensenrechten en de menselijke waardigheid, de rechtsstaat, rechtvaardigheid, gelijkheid en non-discriminatie; respect voor ras, etniciteit en culturele diversiteit; en van gelijke kansen waardoor de volledige realisatie van het menselijk potentieel en bijdragen aan gedeelde welvaart. Een wereld die investeert in zijn kinderen en waarin elk kind opgroeit vrij van geweld en uitbuiting. Een wereld waarin elke vrouw en meisje geniet van volledige gendergelijkheid en alle juridische, sociale en economische belemmeringen voor hun emancipatie zijn verwijderd. Een rechtvaardige, eerlijke, tolerante, open en solidaire wereld waarin de behoeften van de meest kwetsbare groepen wordt voldaan.

9. Wij overwegen een wereld waarin elk land geniet duurzame, inclusieve en duurzame economische groei en fatsoenlijk werk voor iedereen. Een wereld waarin de consumptie en productie patronen en het gebruik van alle natuurlijke hulpbronnen - uit de lucht op het land, van rivieren, meren en aquifers om oceanen en zeeën - duurzaam zijn. Een waarin de democratie, goed bestuur en de rechtsstaat, alsmede een stimulerende omgeving op nationaal en internationaal niveau, zijn essentieel voor een duurzame ontwikkeling, met inbegrip van duurzame en inclusieve economische groei, sociale ontwikkeling, bescherming van het milieu en het uitbannen van armoede en honger. Een waarin de ontwikkeling en de toepassing van de technologie zijn klimaat-gevoelig, respect biodiversiteit en zijn veerkrachtig. Een waarin de mensheid leeft in harmonie met de natuur en waar wilde dieren en andere levende diersoorten worden beschermd.

Onze gedeelde beginselen en verbintenissen

10. De nieuwe agenda wordt geleid door de doelstellingen en beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, met inbegrip van de volledige eerbiediging van het internationaal recht. Het is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de internationale mensenrechtenverdragen, de Millenniumverklaring en de Wereldtop slotdocument 2005. Het wordt geïnformeerd door andere instrumenten, zoals de Verklaring over het recht op ontwikkeling.

11. Wij bevestigen de resultaten van alle belangrijke VN-conferenties en toppen, die een solide basis hebben gelegd voor duurzame ontwikkeling en hebben bijgedragen tot de nieuwe agenda vorm te geven. Deze omvatten de Verklaring van Rio inzake milieu en ontwikkeling; de Wereldtop over duurzame ontwikkeling; de Wereldtop voor sociale ontwikkeling; het actieprogramma van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling, het actieprogramma van Peking; en de Conferentie van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling ("Rio + 20"). Wij bevestigen ook de follow-up van deze conferenties, met inbegrip van de uitkomsten van de vierde conferentie van de Verenigde Naties over de minst ontwikkelde landen, de Derde Internationale Conferentie over kleine eilandstaten in ontwikkeling; de Tweede Conferentie van de Verenigde Naties op aan zee grenzende ontwikkelingslanden; en de Derde Wereldconferentie van de VN over Ramp Risk Reduction.

12. Wij bevestigen alle principes van de Verklaring van Rio inzake milieu en ontwikkeling, met inbegrip van, onder meer, het beginsel van gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden, zoals uiteengezet in principe 7 daarvan.

13. De uitdagingen en verplichtingen in deze belangrijke conferenties en toppen zijn met elkaar verbonden en pleiten voor geïntegreerde oplossingen. Om ze effectief aan te pakken, is een nieuwe aanpak nodig is. Duurzame ontwikkeling erkent dat het uitroeien van de armoede in al zijn vormen en afmetingen, het bestrijden van ongelijkheid binnen en tussen landen, met behoud van de planeet, het creëren van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei en het bevorderen van sociale integratie zijn met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk zijn.

Onze wereld van vandaag

14. We ontmoeten elkaar in een tijd van grote uitdagingen voor duurzame ontwikkeling. Miljarden van onze burgers nog steeds in armoede leven en worden een waardig leven ontkend. Er zijn toenemende ongelijkheden binnen en tussen landen. Er zijn grote verschillen in kansen, rijkdom en macht. Genderongelijkheid blijft een belangrijke uitdaging. Werkloosheid, met name de jeugdwerkloosheid, is een grote zorg. Wereldwijde bedreigingen voor de gezondheid, meer frequente en intensieve natuurrampen, spiraalsgewijs conflict, gewelddadig extremisme, terrorisme en aanverwante humanitaire crises en gedwongen verplaatsing van mensen die dreigen te veel van de ontwikkeling vooruitgang van de afgelopen decennia te keren. Uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de schadelijke effecten van de aantasting van het milieu, met inbegrip van woestijnvorming, droogte, bodemdegradatie, zoetwater schaarste en het verlies van biodiversiteit, toe te voegen aan en verergeren de lijst van uitdagingen die de mensheid gezichten. Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd en de negatieve gevolgen te ondermijnen het vermogen van alle landen om duurzame ontwikkeling te bereiken. Stijgingen in de mondiale temperatuur, zeespiegelstijging, verzuring van de oceanen en andere gevolgen van de klimaatverandering serieus invloed kustgebieden en laaggelegen kustgebieden landen, waaronder vele minst ontwikkelde landen en kleine eilandstaten in ontwikkeling. Het voortbestaan ​​van veel samenlevingen, en de biologische systemen van de planeet is in gevaar.

15. Het is echter ook een tijd van enorme kans. Aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het voldoen aan de ontwikkeling van vele uitdagingen. In de afgelopen generatie, hebben honderden miljoenen mensen zijn voortgekomen uit extreme armoede. Toegang tot onderwijs is sterk toegenomen voor zowel jongens als meisjes. De verspreiding van informatie- en communicatietechnologie en de wereldwijde onderlinge verbondenheid heeft een groot potentieel voor de menselijke vooruitgang te versnellen, om de digitale kloof te overbruggen en een kennismaatschappij te ontwikkelen, net als de wetenschappelijke en technologische innovatie in uiteenlopende sectoren zoals geneeskunde en energie.

16. Bijna vijftien jaar geleden werden de Millenniumdoelstellingen overeengekomen. Deze verschaft een belangrijk kader voor de ontwikkeling en aanzienlijke vooruitgang is geboekt in een aantal gebieden. Maar de vooruitgang is ongelijkmatig, met name in Afrika, de minst ontwikkelde landen, niet aan zee grenzende ontwikkelingslanden, en de kleine insulaire ontwikkelingslanden, en sommige van de MDG's te blijven off-track, in het bijzonder die in verband met de moeder, pasgeboren en de gezondheid van het kind en de reproductieve gezondheid . Verplichten we ons tot de volledige realisatie van de MDG's, inclusief de off-track MDG's, met name door gericht en opgeschaald bijstand aan de minst ontwikkelde landen en andere landen in bijzondere situaties, in lijn met de relevante steunprogramma's. De nieuwe agenda bouwt voort op de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en tracht in te vullen wat deze niet te bereiken, met name in het bereiken van de meest kwetsbaren.

17. In het toepassingsgebied, maar het raamwerk we vandaag aankondigen gaat veel verder dan de MDG's. Naast voortdurende ontwikkelingsprioriteiten zoals armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs en voedselzekerheid en voeding, dat voorziet in een breed scala van economische, sociale en milieudoelstellingen. Het belooft ook meer vreedzame en inclusieve samenleving. Is ook van cruciaal belang, definieert wijze van uitvoering. Als gevolg van de geïntegreerde aanpak die we hebben besloten, zijn er diepe interconnecties en vele transversale elementen in de nieuwe doelstellingen en streefcijfers.

De nieuwe agenda

18. We vandaag aankondigen 17 Sustainable Development Goals met 169 bijbehorende doelstellingen die zijn geïntegreerd en ondeelbaar. Nooit eerder hebben de wereldleiders toegezegd gemeenschappelijk optreden en streven over zo'n brede en universele beleidsagenda. We zijn waarin samen op de weg naar duurzame ontwikkeling, wijden ons gezamenlijk op de uitoefening van de mondiale ontwikkeling en van "win-win" samenwerking die enorme winsten voor alle landen en alle delen van de wereld kan brengen. Wij bevestigen dat elke Staat, en moet vrij kunnen uitoefenen, volledige permanente soevereiniteit over al zijn rijkdom, de natuurlijke hulpbronnen en de economische activiteit. We zullen de agenda uit te voeren voor het volledige voordeel van alle, voor de huidige generatie en voor toekomstige generaties. Daarmee bevestigen wij onze inzet voor het internationaal recht en benadrukt dat de agenda is op een wijze die in overeenstemming is met de rechten en plichten van de staten op grond van het internationaal recht worden uitgevoerd.

19. Wij bevestigen opnieuw het belang van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, alsook andere internationale instrumenten met betrekking tot de mensenrechten en het internationaal recht. Wij benadrukken de verantwoordelijkheid van alle staten, in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties, te respecteren, te beschermen en de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden voor allen, zonder onderscheid van welke aard naar ras, kleur, geslacht, taal, religie, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte, handicap of andere status.

20. Het realiseren van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes zal een cruciale bijdrage leveren aan de vooruitgang in alle doelstellingen en streefcijfers te maken. Het bereiken van volledige menselijk potentieel en duurzame ontwikkeling is niet mogelijk als de ene helft van de mensheid blijft zijn volle rechten van de mens en de mogelijkheden om te ontkennen. Vrouwen en meisjes moeten gelijke toegang hebben tot goed onderwijs, economische middelen en politieke participatie en gelijke kansen met mannen en jongens voor de werkgelegenheid, leiderschap en besluitvorming op alle niveaus. We werken voor een aanzienlijke toename van de investeringen om de genderkloof in relatie te sluiten en te versterken steun voor instellingen om gendergelijkheid en empowerment van vrouwen op mondiaal, regionaal en nationaal niveau. Alle vormen van discriminatie en geweld tegen vrouwen en meisjes zullen worden weggenomen, onder meer door de inzet van de mannen en jongens. De systematische integratie van een genderperspectief in de uitvoering van de agenda is van cruciaal belang.

21. De nieuwe doelstellingen en streefcijfers zal op 1 januari 2016 in werking treden en zal de beslissingen die we nemen in de komende vijftien jaar te begeleiden. Ieder van ons zal werken aan de uitvoering van de Agenda binnen ons eigen land en op regionaal en mondiaal niveau, rekening houdend met de verschillende nationale realiteiten, capaciteiten en niveaus van ontwikkeling en met inachtneming van het nationale beleid en de prioriteiten We zullen de nationale beleidsruimte voor duurzame, inclusieve en respecteren duurzame economische groei, met name voor de ontwikkelingslanden, terwijl het in overeenstemming met de relevante internationale regels en verbintenissen blijven. We erkennen ook het belang van de regionale en subregionale dimensies, regionale economische integratie en de interconnectiviteit in duurzame ontwikkeling. Regionale en sub-regionale kaders kan de effectieve vertaling van het beleid voor duurzame ontwikkeling in concrete acties op nationaal niveau te vergemakkelijken.

22. Elk land wordt geconfronteerd met specifieke uitdagingen in haar streven naar duurzame ontwikkeling. De meest kwetsbare landen en met name de Afrikaanse landen, de minst ontwikkelde landen, niet aan zee grenzende ontwikkelingslanden en kleine eilandstaten in ontwikkeling verdienen speciale aandacht, net als de landen in conflictsituaties en post-conflictlanden. Er zijn ook grote uitdagingen in veel midden-inkomens landen.

23. Mensen die kwetsbaar zijn gemachtigd moeten zijn. Degenen wier behoeften worden weerspiegeld in de agenda onder meer alle kinderen, jongeren, personen met een handicap (van wie meer dan 80% leeft in armoede), mensen die leven met HIV / AIDS, ouderen, inheemse volkeren, vluchtelingen en ontheemden en migranten. We besluiten om verdere effectieve maatregelen en acties te ondernemen, in overeenstemming met het internationaal recht, om obstakels en beperkingen te verwijderen, te versterken ondersteunen en te voldoen aan de specifieke behoeften van mensen die wonen in gebieden die getroffen zijn door de complexe humanitaire noodsituaties en in gebieden die getroffen zijn door het terrorisme.

24. We zijn toegewijd aan het beëindigen van armoede in al zijn vormen en afmetingen, met inbegrip van het uitbannen van extreme armoede in 2030. Alle mensen moeten genieten van een elementaire levensstandaard, onder meer door de stelsels van sociale bescherming. We zijn ook vastbesloten om een ​​einde honger en de voedselzekerheid als prioritair te bereiken en om alle vormen van ondervoeding te beëindigen. In dit verband herbevestigen we de belangrijke rol en inclusieve karakter van het Comité voedselzekerheid in de wereld en zijn blij met de verklaring van Rome over voeding en actiekader. We zullen middelen te besteden aan de ontwikkeling van het platteland en duurzame landbouw en visserij, het ondersteunen van kleine boeren, vooral vrouwen boeren, herders en vissers in ontwikkelingslanden, met name minst ontwikkelde landen.

25. Wij verbinden aan het verstrekken van inclusief en billijke kwaliteit van het onderwijs op alle niveaus - de vroege kinderjaren, primaire, secundaire, tertiaire, technisch en beroepsonderwijs. Alle mensen, ongeacht hun geslacht, leeftijd, ras, etniciteit, en personen met een handicap, migranten, inheemse volkeren, kinderen en jongeren, met name die in kwetsbare situaties, moet de toegang tot levenslang leren mogelijkheden die hen helpen de kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om kansen te benutten en om volledig te participeren in de samenleving. Wij streven ernaar om kinderen en jongeren te voorzien van een verzorgende omgeving voor de volledige verwezenlijking van hun rechten en mogelijkheden, het helpen van onze landen om het demografisch dividend, onder meer door veilige scholen en hechte gemeenschappen en families oogsten.

26. Ter bevordering van lichamelijke en geestelijke gezondheid en welzijn en de levensverwachting verlengen voor alle, moeten we de universele dekking gezondheid en de toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg te bereiken. Niemand mag achterblijven. We committeren aan het versnellen van de vooruitgang die tot op heden in het verminderen van pasgeboren, kinder- en moedersterfte door het beëindigen van al deze vermijdbare sterfgevallen vóór 2030. We zijn toegewijd aan het waarborgen van de universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten, inclusief voor gezinsplanning, voorlichting en educatie . We zullen even versnellen het tempo van de vooruitgang die is geboekt in de strijd tegen malaria, HIV / aids, tuberculose, hepatitis, Ebola en andere besmettelijke ziekten en epidemieën, onder meer door het aanpakken van toenemende antimicrobiële resistentie en het probleem van onbemande ziekten van ontwikkelingslanden. We zijn toegewijd aan de preventie en behandeling van niet-overdraagbare ziekten, met inbegrip van gedrags-, ontwikkelings- en neurologische aandoeningen, die een grote uitdaging voor duurzame ontwikkeling vormen.

27. We zullen proberen om de sterke economische fundamenten te bouwen voor al onze landen. Aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei is essentieel voor de welvaart. Dit zal alleen mogelijk zijn als welvaart wordt gedeeld en inkomensongelijkheid is gericht. We zullen samen op te bouwen dynamische, duurzame, innovatieve en mensgerichte economie, het bevorderen van werkgelegenheid voor jongeren en de economische empowerment van vrouwen, in het bijzonder en waardig werk voor iedereen. We zullen gedwongen arbeid en mensenhandel en het einde kinderarbeid uit te bannen in al zijn vormen. Alle landen zullen profiteren van het hebben van een gezonde en goed opgeleide beroepsbevolking met de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor productieve en bevredigende werk en volledige deelname aan de samenleving. We zullen de productiecapaciteit van de minst ontwikkelde landen te versterken in alle sectoren, onder meer via structurele transformatie. We zullen beleid dat de productiecapaciteit, de productiviteit en productieve werkgelegenheid te verhogen vast te stellen; financiële inclusie; duurzame landbouw, pastoralist en de ontwikkeling van de visserij; duurzame industriële ontwikkeling; universele toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energiediensten; duurzame vervoerssystemen; en de kwaliteit en veerkrachtige infrastructuur.

28. Wij verbinden aan het maken van fundamentele veranderingen in de manier waarop onze samenlevingen produceren en consumeren goederen en diensten. Regeringen, internationale organisaties, het bedrijfsleven en andere niet-statelijke actoren en individuen moeten bijdragen aan het veranderen van niet-duurzame consumptie- en productiepatronen, onder meer door de mobilisatie, uit alle bronnen, van de financiële en technische bijstand ter versterking van de ontwikkelingslanden 'wetenschappelijke, technologische en innovatieve capaciteiten om te komen tot meer duurzame consumptie en productie. We moedigen de invoering van de 10-jarige Framework of programma's inzake duurzame consumptie en productie. Alle landen actie ondernemen, met de ontwikkelde landen het voortouw nemen, rekening houdend met de ontwikkeling en mogelijkheden van ontwikkelingslanden.

29. Wij erkennen de positieve bijdrage van migranten voor inclusieve groei en duurzame ontwikkeling. Wij erkennen ook dat de internationale migratie is een multi-dimensionale werkelijkheid van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de landen van herkomst, doorvoer en bestemming, die coherent en alomvattend antwoord vereist. We zullen internationaal samenwerken om veilig, ordelijk en reguliere migratie met volledige eerbiediging van de mensenrechten en de menselijke behandeling van migranten, ongeacht de migratie status van vluchtelingen en ontheemden te waarborgen. Deze samenwerking moet ook het versterken van de weerbaarheid van de gemeenschappen die vluchtelingen, met name in ontwikkelingslanden. Wij benadrukken het recht van migranten om terug te keren naar hun land van nationaliteit, en herinneren dat de lidstaten moeten ervoor zorgen dat hun onderdanen terug te keren naar behoren worden ontvangen.

30. lidstaten worden dringend verzocht zich te onthouden van het uitvaardigen en toepassen van elke eenzijdige economische, financiële en handelsmaatregelen niet in overeenstemming met het internationaal recht en het Handvest van de Verenigde Naties dat de volledige verwezenlijking van de economische en sociale ontwikkeling belemmeren, met name in ontwikkelingslanden.

31. Wij erkennen dat de UNFCCC is de primaire internationale, intergouvernementele forum voor de onderhandelingen over de wereldwijde respons op klimaatverandering. We zijn vastbesloten om slagvaardig te pakken de dreiging van klimaatverandering en aantasting van het milieu. Het mondiale karakter van de klimaatverandering vraagt ​​om een ​​zo breed mogelijke internationale samenwerking gericht op het versnellen van de vermindering van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en de aanpak van de aanpassing aan de negatieve gevolgen van de klimaatverandering. Wij stellen met grote bezorgdheid de aanzienlijke kloof tussen de totale effect van mitigatie toezeggingen partijen in het kader van de wereldwijde jaarlijkse emissies van broeikasgassen in 2020 en de totale emissie paden in overeenstemming met het hebben van een kans om te houden van de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde onder de 2 ° C of 1,5 ° C boven het pre-industriële niveau.

32. Vooruitkijkend naar de COP21 conferentie in Parijs in december, onderstrepen wij de inzet van alle staten om te werken voor een ambitieus en universele klimaatakkoord. Wij bevestigen dat het protocol, een ander juridisch instrument of overeengekomen uitkomst met rechtskracht krachtens het verdrag van toepassing op alle partijen richten op een evenwichtige manier, onder meer, mitigatie, adaptatie, financiën, technologie-ontwikkeling en overdracht en capaciteitsopbouw, en transparantie van actie en ondersteuning.

33. Wij erkennen dat de sociale en economische ontwikkeling, hangt af van het duurzaam beheer van onze planeet natuurlijke hulpbronnen. We zijn dan ook vastbesloten om het behoud en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën, zoetwatervoorraden, evenals bossen, bergen en droge gebieden en de biodiversiteit, ecosystemen en de natuur te beschermen. We zijn ook vastbesloten om duurzaam toerisme te bevorderen, aan te pakken waterschaarste en watervervuiling, de samenwerking op woestijnvorming, stofstormen, bodemdegradatie en droogte versterken en veerkracht en ramp risico's te verminderen. In dit verband kijken we uit naar COP13 van het Verdrag inzake biologische diversiteit in Mexico zal worden gehouden in 2016.

34. Wij erkennen dat duurzame stedelijke ontwikkeling en het beheer zijn van cruciaal belang voor de kwaliteit van het leven van onze mensen. We zullen samen met lokale overheden en gemeenschappen om te vernieuwen en te plannen onze steden en menselijke nederzettingen, zodat de samenhang gemeenschap en persoonlijke veiligheid te bevorderen en innovatie en werkgelegenheid te stimuleren. We zullen de negatieve effecten van de stedelijke activiteiten en van chemische stoffen die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu, onder meer door het milieuvriendelijk beheer en veilig gebruik van chemische stoffen, de vermindering en recycling van afval en een efficiënter gebruik van water en energie te verminderen. En we zullen werken om de invloed van steden op het mondiale klimaat te minimaliseren. We zullen ook rekening houden met demografische ontwikkelingen en projecties in onze nationale, landelijke en stedelijke ontwikkeling van strategieën en beleid. We kijken uit naar de komende VN-conferentie over huisvesting en duurzame stedelijke ontwikkeling in Quito, Ecuador.

35. Duurzame ontwikkeling kan niet gerealiseerd worden zonder vrede en veiligheid; en de vrede en veiligheid in gevaar zonder duurzame ontwikkeling. De nieuwe agenda erkent de noodzaak om vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenleving die gelijke toegang tot de rechter te bieden en die gebaseerd zijn op respect voor de mensenrechten (met inbegrip van het recht op ontwikkeling), op een effectieve rechtsstaat en goed bestuur te bouwen op alle niveaus en op transparante, doeltreffende en verantwoordelijke instellingen. Factoren die aanleiding geven tot geweld, onveiligheid en onrechtvaardigheid te geven, zoals ongelijkheid, corruptie, slecht bestuur en illegale financiële en armen stromen, komen aan bod in de agenda. We moeten onze inspanningen op te lossen en conflicten te voorkomen en te landen na een conflict te ondersteunen, onder meer door ervoor te zorgen dat vrouwen een rol in de vredesopbouw en staatsopbouw te verdubbelen. Wij pleiten voor verdere effectieve maatregelen en acties die moeten worden genomen, in overeenstemming met het internationaal recht, de belemmeringen voor de volledige verwezenlijking van het recht op zelfbeschikking van volkeren leven onder koloniale en buitenlandse bezetting, die nog steeds een negatieve invloed op hun economische verwijderen en sociale ontwikkeling, alsmede hun omgeving.

36. We beloven intercultureel begrip, tolerantie, wederzijds respect en een ethiek van wereldburgerschap en gedeelde verantwoordelijkheid te bevorderen. Wij erkennen de natuurlijke en culturele diversiteit van de wereld en erkennen dat alle culturen en beschavingen kunnen bijdragen aan, en zijn cruciaal enablers van duurzame ontwikkeling.

37. Sport is ook een belangrijke enabler van duurzame ontwikkeling. Wij erkennen de groeiende bijdrage van sport aan de realisatie van de ontwikkeling en de vrede in de bevordering van tolerantie en respect en de bijdragen die zij levert aan de empowerment van vrouwen en jonge mensen, individuen en gemeenschappen, alsmede de gezondheid, het onderwijs en de doelstellingen van sociale inclusie .

38. Wij bevestigen, in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties, de noodzaak om de territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid van staten respecteren.

Middelen ter implementatie

39. De omvang en de ambitie van de nieuwe agenda vereist een gerevitaliseerde mondiaal partnerschap voor de uitvoering ervan te verzekeren. We volledig committeren aan dit. Dit partnerschap zal werken in een geest van mondiale solidariteit, in het bijzonder solidariteit met de armsten en met mensen in kwetsbare situaties. Het zal een intensieve wereldwijde betrokkenheid te bevorderen ter ondersteuning van de uitvoering van alle doelstellingen en streefcijfers, samen regeringen, de particuliere sector, de civiele samenleving, het systeem van de Verenigde Naties en andere actoren alle beschikbare middelen te brengen en te mobiliseren.

40. De middelen van de doelstellingen uitvoering in het kader doel 17 en onder elke SDG zijn de sleutel tot het realiseren van onze agenda en zijn van even groot belang bij de andere doelen en targets. De agenda, met inbegrip van de SDGs, kan worden voldaan in het kader van een gerevitaliseerde wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling, ondersteund door de concrete beleidsmaatregelen en acties zoals beschreven in het slotdocument van de Derde Internationale Conferentie over ontwikkelingsfinanciering, gehouden in Addis Abeba uit 13-16 July 2015. We welcome the endorsement by the General Assembly of the Addis Ababa Action Agenda, which is an integral part of the 2030 Agenda for Sustainable Development. We erkennen dat de volledige implementatie van de Addis Ababa Actie Agenda is van cruciaal belang voor de realisatie van de Sustainable Development Goals en targets.

41. Wij erkennen dat elk land heeft de primaire verantwoordelijkheid voor de eigen economische en sociale ontwikkeling. De nieuwe agenda gaat over de vereiste voor de uitvoering van de doelstellingen en streefcijfers middelen. We erkennen dat deze zal het inzetten van financiële middelen, alsmede capaciteitsopbouw en de overdracht van milieuvriendelijke technologieën naar ontwikkelingslanden tegen gunstige voorwaarden, met inbegrip van concessionele en preferentiële voorwaarden, zoals onderling overeengekomen. Overheidsfinanciën, zowel nationaal als internationaal, zal een cruciale rol spelen in het leveren van essentiële diensten en publieke goederen en in het katalyseren van andere financieringsbronnen. Wij erkennen de rol van de diverse private sector, variërend van micro-ondernemingen om coöperaties aan multinationals, en die van maatschappelijke organisaties en filantropische organisaties bij de uitvoering van de nieuwe agenda.

42. Wij steunen de uitvoering van relevante strategieën en programma's van de actie, met inbegrip van de Verklaring van Istanbul en het Actieprogramma, de SIDS Versnelde modaliteiten van Actie (Samoa) Pathway, het Weense Actieprogramma voor aan zee grenzende ontwikkelingslanden voor het decennium 2014-2024, en bevestigen het belang van steun Agenda 2063 van de Afrikaanse Unie en het programma van het nieuwe partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika (NEPAD), die allemaal een integraal onderdeel van de nieuwe agenda. Wij erkennen de grote uitdaging voor de verwezenlijking van duurzame vrede en duurzame ontwikkeling in landen in conflict en post-conflictsituaties.

43. Wij benadrukken dat internationale publieke financiering een belangrijke rol spelen in aanvulling op de inspanningen van de landen om publieke middelen in eigen land te mobiliseren, vooral in de armste en meest kwetsbare landen met een beperkte binnenlandse middelen speelt. Een belangrijke toepassing van de internationale publieke financiering, met inbegrip van ODA, is om te katalyseren extra beschikbaar stellen van middelen uit andere bronnen, publieke en private. ODA providers herbevestigen hun respectieve verbintenissen, met inbegrip van de toezegging van veel ontwikkelde landen om de doelstelling van 0,7% van het ODA / BNI aan ontwikkelingslanden en 0,15% te bereiken tot 0,2% van het ODA / BNI aan de minst ontwikkelde landen.

44. Wij erkennen het belang van internationale financiële instellingen te ondersteunen, in lijn met hun mandaat, de beleidsruimte van elk land, in het bijzonder de ontwikkelingslanden. We recommit aan verbreding en versterking van de stem en participatie van ontwikkelingslanden - met inbegrip van de Afrikaanse landen, de minst ontwikkelde landen, niet aan zee grenzende ontwikkelingslanden, kleine insulaire ontwikkelingslanden en midden-inkomens landen - in de internationale economische besluitvorming, norm-setting en mondiale economische governance.

45. Wij erkennen ook de essentiële rol van de nationale parlementen door hun vaststelling van wetgeving en de goedkeuring van de budgetten en hun rol bij het waarborgen van de verantwoordelijkheid voor de effectieve uitvoering van onze verplichtingen. Overheden en publieke instellingen zullen ook nauw samenwerken aan de uitvoering met de regionale en lokale overheden, sub-regionale instellingen, internationale instellingen, de academische wereld, filantropische organisaties, vrijwilligersgroepen en anderen.

46. ​​Wij onderstrepen de belangrijke rol en comparatieve voordeel van een voldoende middelen, relevante, coherente, efficiënte en effectieve VN-systeem ter ondersteuning van de verwezenlijking van de SDGs en duurzame ontwikkeling. Maar benadrukt het belang van versterkte nationale verantwoordelijkheid en leiderschap op landelijk niveau, drukken we onze steun voor de lopende ECOSOC Dialoog over de langere termijn positionering van de ontwikkeling van het systeem van de Verenigde Naties in het kader van deze agenda.

Follow-up en beoordeling

47. Onze regeringen hebben de primaire verantwoordelijkheid voor de follow-up en beoordeling, op nationaal, regionaal en mondiaal niveau, met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van de doelstellingen en streefcijfers in de komende vijftien jaar. Om verantwoording te ondersteunen om onze burgers, zullen we zorgen voor een systematische follow-up en evaluatie op de verschillende niveaus, zoals uiteengezet in deze agenda en de Addis Ababa Actie Agenda. De High Level Political Forum onder auspiciën van de Algemene Vergadering en de Economische en Sociale Raad zal de centrale rol bij het toezicht op de follow-up en evaluatie op mondiaal niveau.

48. Indicatoren worden ontwikkeld om dit werk te helpen. Kwaliteit, toegankelijk, tijdige en betrouwbare uitgesplitste gegevens nodig zijn om te helpen met het meten van de vooruitgang en om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft. Dergelijke gegevens is de sleutel tot de besluitvorming. Gegevens en informatie uit bestaande rapportage mechanismen moeten waar mogelijk worden gebruikt. We zijn het eens aan onze inspanningen om de statistische capaciteit in ontwikkelingslanden, met name de Afrikaanse landen, de minst ontwikkelde landen, niet aan zee grenzende ontwikkelingslanden, kleine insulaire ontwikkelingslanden en midden-inkomens landen te versterken intensiveren. We zijn toegewijd aan het ontwikkelen van bredere maatregelen van de vooruitgang en het bruto binnenlands product (BBP) aan te vullen.

Een oproep tot actie om onze wereld te veranderen

49. Zeventig jaar geleden, een vroegere generatie van de wereldleiders kwamen samen om de Verenigde Naties te maken. Uit de as van de oorlog en verdeeldheid gevormd zij deze organisatie en de waarden van vrede, dialoog en internationale samenwerking waarin het ten grondslag liggen. De hoogste belichaming van die waarden is het Handvest van de Verenigde Naties.

50. Vandaag zijn we ook het nemen van een beslissing van grote historische betekenis. We besluiten om een ​​betere toekomst op te bouwen voor alle mensen, met inbegrip van de miljoenen die al de kans om fatsoenlijk, waardig en belonen leven te leiden en om hun volledige menselijke potentieel te bereiken hebben ontkend. We kunnen de eerste generatie om te slagen in het beëindigen van armoede; net zoals wij misschien wel de laatste zijn om een ​​kans op het redden van de planeet. De wereld zal een betere plek in 2030 zijn als we er in slagen onze doelstellingen.

51. Wat we vandaag bekendmaken - een agenda voor mondiale actie voor de komende vijftien jaar - is een charter voor mens en planeet in de eenentwintigste eeuw. Kinderen en jonge vrouwen en mannen zijn kritische agenten van verandering en vindt in de nieuwe Goals een platform om hun oneindige capaciteit kanaliseren voor activisme in de creatie van een betere wereld.

52. "Wij de volkeren" zijn de gevierde aanhef van het VN-Handvest. Het is "Wij de Volkeren" die aan boord gaan vandaag op de weg naar 2030. Onze reis zullen regeringen alsmede parlementen, het VN-systeem en andere internationale instellingen, lokale overheden, inheemse volkeren, het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en de particuliere sector te betrekken, de wetenschappelijke en academische gemeenschap - en alle mensen. Miljoenen zijn al bezig met, en zal bezitten, dit Agenda. Het is een agenda van het volk, door het volk, en voor de mensen - en dit, wij geloven, zal zorgen voor het succes ervan.

53. De toekomst van de mensheid en van onze planeet ligt in onze handen. Het ligt ook in de handen van de huidige jongere generatie die de fakkel zal doorgeven aan toekomstige generaties. We hebben de weg naar duurzame ontwikkeling in kaart gebracht; het zal voor ons allemaal om ervoor te zorgen dat de reis is succesvol en zijn aanwinsten onomkeerbaar.

Duurzaam ontwikkeling Goals en doelen

54. Na een inclusief proces van intergouvernementele onderhandelingen, en op basis van het voorstel van de Open Werkgroep Duurzame Development Goals, die een chapeau contextualiseren de laatste omvat, de volgende zijn de Doelen en doelstellingen die we hebben afgesproken.

55. De SDGs en doelstellingen zijn geïntegreerd en ondeelbaar, mondiaal van aard en universeel toepasbaar, rekening houdend met de verschillende nationale realiteiten, capaciteiten en niveaus van ontwikkeling en respect voor het nationale beleid en de prioriteiten. De doelstellingen worden omschreven als ambitieuze en globale, met elke regering het vaststellen van zijn eigen nationale doelstellingen leiden door de wereldwijde ambitieniveau maar rekening houdend met de nationale omstandigheden. Elke regering zal ook beslissen hoe deze ambitieuze en globale doelen in nationale planning processen, het beleid en de strategieën moeten worden opgenomen. Het is belangrijk om de link tussen duurzame ontwikkeling en andere relevante lopende processen te herkennen in het economisch, sociaal en milieugebied.

56. In de besluitvorming over deze doelen en targets, erkennen we dat elk land geconfronteerd specifieke uitdagingen om duurzame ontwikkeling te bereiken, en we onderstrepen de bijzondere uitdagingen voor de meest kwetsbare landen en met name de Afrikaanse landen, de minst ontwikkelde landen, niet aan zee grenzende ontwikkelingslanden en kleine insulaire Staten, evenals de specifieke uitdagingen voor de midden-inkomenslanden. Landen in conflictsituaties moeten ook speciale aandacht.

57. Wij erkennen dat de basisgegevens voor een aantal van de doelstellingen blijven niet beschikbaar, en we vragen om meer steun voor de versterking van het verzamelen van gegevens en capaciteitsopbouw in de lidstaten, om nationale en mondiale basislijnen waar ze nog niet bestaan ​​te ontwikkelen. We committeren aan het aanpakken van deze kloof in het verzamelen van gegevens, teneinde de vooruitgang te meten beter te informeren, in het bijzonder voor die doelstellingen waaronder geen duidelijke streefcijfers te hebben.

1.1 In 2030, uitbannen van extreme armoede voor alle mensen overal ter wereld, op dit moment gemeten als mensen leven van minder dan 1,25 dollar per dag

1,2 2030, te verminderen ten minste de helft van het aandeel van de mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die in armoede leven in al zijn dimensies volgens de nationale definities

1.3 Implementeer nationaal passende systemen en maatregelen van sociale bescherming voor iedereen, met inbegrip van vloeren, en in 2030 te bereiken aanzienlijke dekking van de armen en de kwetsbaren

1.4 In 2030, ervoor te zorgen dat alle mannen en vrouwen, in het bijzonder de armen en de kwetsbaren, hebben gelijke rechten op economische middelen, evenals de toegang tot basisvoorzieningen, eigendom en controle over land en andere vormen van eigendom, erfrecht, natuurlijke hulpbronnen, de juiste nieuwe technologie en financiële diensten, inclusief microfinanciering

1.5 In 2030 bouwen de veerkracht van de armen en die in kwetsbare situaties en hun blootstelling en kwetsbaarheid voor klimaatgerelateerde extreme gebeurtenissen en andere economische, sociale en ecologische schokken en rampen te verminderen

1.a Zorgen aanzienlijke mobilisering van middelen uit een verscheidenheid van bronnen, onder meer door een betere ontwikkelingssamenwerking, met het oog op adequate en voorspelbare middelen voor ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, programma's en uitvoeren van beleid om armoede te eindigen in al zijn dimensies

1.b Maak geluid beleidskaders op nationaal, regionaal en internationaal niveau, op basis van de armen en gender -gevoelige ontwikkelingsstrategieën, om versnelde investeringen in armoedebestrijding acties ondersteunen

Doel 2. Einde honger, te bereiken voedselzekerheid en betere voeding en het bevorderen van duurzame landbouw

2.1 In 2030, het einde van honger en zorgen voor toegang voor alle mensen, in het bijzonder de armen en mensen in kwetsbare situaties, met inbegrip van zuigelingen, veilig, voedzaam en voldoende voedsel het hele jaar door

2.2 In 2030, een eind aan alle vormen van ondervoeding, met inbegrip van het bereiken, door 2025, de internationaal overeengekomen doelstellingen op het belemmeren en het verspillen bij kinderen onder de 5 jaar, en het adres van de voedingsbehoeften van adolescente meisjes, zwangere en zogende vrouwen en oudere personen

2.3 In 2030, het dubbele van de productiviteit van de landbouw en het inkomen van kleinschalige voedselproducenten , in het bijzonder vrouwen, inheemse volkeren, familiale boeren, herders en vissers, onder meer door een veilige en gelijke toegang tot land, andere productiemiddelen en input, kennis, financiële diensten, markten en mogelijkheden voor toegevoegde waarde en niet-agrarische werkgelegenheid

2.4 In 2030, zorgen voor duurzame voedselproductie systemen en veerkrachtig landbouwpraktijken die de productiviteit en de productie te verhogen, waarmee de ecosystemen te behouden, die capaciteit te versterken voor de aanpassing aan de klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en andere rampen en dat geleidelijk verbetering van de ruimtelijke en de kwaliteit van de bodem uit te voeren

2,5 2020 , handhaven van de genetische diversiteit van zaden, cultuurgewassen en landbouwhuisdieren en gedomesticeerde dieren en hun verwante wilde soorten, onder meer door degelijk beheerde en gediversifieerde zaden en planten banken op nationaal, regionaal en internationaal niveau, en de bevordering van de toegang tot en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische hulpbronnen en daarmee samenhangende traditionele kennis, als internationaal overeengekomen

2.a verhogen investeringen, onder meer door een betere internationale samenwerking, in de landelijke infrastructuur, landbouwkundig onderzoek en voorlichting, technologie-ontwikkeling en plantaardige en dierlijke gen banken om te vergroten agrarisch productieve capaciteit in ontwikkelingslanden, met name de minst ontwikkelde landen

2.b Correcte en voorkomen handelsbeperkingen en vervormingen in de wereld van de landbouwmarkten, onder meer via de parallelle afschaffing van alle vormen van agrarische exportsubsidies en alle maatregelen export met een vergelijkbaar effect, in overeenstemming met het mandaat van de Doha-ontwikkelingsronde

2.c Maatregelen nemen om de goede werking van voedsel grondstoffenmarkten en hun derivaten verzekeren en tijdige toegang tot informatie over de markt te vergemakkelijken, met inbegrip van voedsel reserves, om de limiet extreme voedsel prijsvolatiliteit helpen

Doel 3. Zorg ervoor gezond leven en het bevorderen van het welzijn voor alle op alle leeftijden

3.1 In 2030, het verminderen van de wereldwijde moedersterfte verhouding tot minder dan 70 per 100.000 levendgeborenen

3.2 In 2030, het einde vermijdbare sterfgevallen van baby's en kinderen onder de 5 jaar, met alle landen gericht op neonatale sterfte terug te brengen tot ten minste zo laag als 12 per 1000 levendgeborenen en onder-5 sterfte minstens zo laag als 25 per 1000 levendgeborenen

3.3 In 2030, het einde van de epidemie van aids, tuberculose, malaria en verwaarloosde tropische ziekten en de bestrijding van hepatitis, water overgebrachte ziekten en andere besmettelijke ziekten

3.4 In 2030, verminderen met een derde vroegtijdige sterfte van niet-overdraagbare ziekten door middel van preventie en behandeling en de bevordering van de geestelijke gezondheid en welzijn

3.5 Versterken van de preventie en behandeling van drugsmisbruik, met inbegrip van verdovende drugsgebruik en schadelijk gebruik van alcohol

3.6 In 2020 halveren het aantal wereldwijde doden en gewonden van verkeersongevallen

3.7 In 2030, zorgen voor universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten, inclusief voor gezinsplanning, voorlichting en onderwijs, en de integratie van reproductieve gezondheid in de nationale strategieën en programma's

3.8 Bereiken van universele dekking van de gezondheidszorg, met inbegrip van financiële bescherming risico's, de toegang tot de kwaliteit essentiële gezondheidszorg en toegang tot veilige, effectieve, kwaliteit en betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins voor alle

3.9 In 2030, aanzienlijk verminderen van het aantal sterfgevallen en ziekten van gevaarlijke chemische stoffen en lucht, water- en bodemverontreiniging en verontreiniging

3.a Versterken van de uitvoering van de World Health Organization Raamverdrag inzake Tobacco Control in alle landen, in voorkomend geval

3.b Ondersteuning van het onderzoek en de ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen voor de overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten die voornamelijk invloed op de ontwikkelingslanden, toegang tot betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins, in overeenstemming met de verklaring van Doha over de TRIPS-overeenkomst en de volksgezondheid, waarin het recht van ontwikkelingslanden om te gebruiken om de volledige de bepalingen in de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de bevestigt Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de flexibiliteit om de volksgezondheid te beschermen, en in het bijzonder, bieden toegang tot geneesmiddelen voor iedereen

3.c Aanzienlijk te verhogen gezondheid financiering en de werving, ontwikkeling, opleiding en behoud van de gezondheidswerkers in ontwikkelingslanden, vooral in de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten in ontwikkeling

3.d Versterken van de capaciteit van alle landen, met name ontwikkelingslanden, voor vroegtijdige waarschuwing, risicovermindering en het beheer van de nationale en mondiale gezondheidsrisico's

Doel 4. Zorg inclusieve en billijke kwaliteit van het onderwijs en de mogelijkheden voor levenslang leren voor iedereen te bevorderen

4.1 In 2030, ervoor te zorgen dat alle meisjes en jongens voltooien vrije, rechtvaardige en de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs leidt tot relevante en effectieve leerresultaten

4.2 In 2030, ervoor zorgen dat alle meisjes en jongens hebben toegang tot kwalitatief goede ontwikkeling van jonge kinderen, de zorg en kleuteronderwijs onderwijs, zodat ze klaar zijn voor het primair onderwijs

4.3 In 2030, zorgen voor een gelijke toegang voor alle vrouwen en mannen om betaalbare en kwalitatief goede technische, beroeps- en hoger onderwijs, met inbegrip van de universiteit

4.4 In 2030 is het aantal jongeren en volwassenen die over relevante vaardigheden aanzienlijk te verhogen , met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor de werkgelegenheid, fatsoenlijk werk en ondernemerschap

4.5 In 2030, elimineren genderverschillen in het onderwijs en te zorgen voor gelijke toegang tot alle niveaus van onderwijs en beroepsopleiding voor de kwetsbare groepen, zoals personen met een handicap, inheemse volkeren en kinderen in kwetsbare situaties

4.6 In 2030, ervoor zorgen dat alle jongeren en een aanzienlijk deel van de volwassenen, zowel mannen als vrouwen, te bereiken geletterdheid en gecijferdheid

4.7 In 2030, ervoor te zorgen dat alle leerlingen verwerven van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor duurzame ontwikkeling, met inbegrip van, onder anderen te bevorderen, door middel van educatie voor duurzame ontwikkeling en duurzame leefstijlen, mensenrechten, gendergelijkheid, bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van de culturele diversiteit en van de bijdrage van cultuur aan duurzame ontwikkeling

4.a Build en upgrade onderwijsfaciliteiten dat kind zijn , handicap en geslacht gevoelig en zorgen voor een veilige, niet-gewelddadige, inclusieve en effectieve leeromgevingen voor alle

4.b 2020 aanzienlijk uit te breiden wereldwijd het aantal beurzen beschikbaar voor de ontwikkelingslanden, met name de minst ontwikkelde landen, de kleine insulaire ontwikkelingslanden en Afrikaanse landen, voor inschrijving in het hoger onderwijs, met inbegrip van de beroepsopleiding en de informatie- en communicatietechnologie, technische, engineering en wetenschappelijke programma's, in de ontwikkelde landen en andere ontwikkelingslanden

4.c 2030 aanzienlijk verhogen het aanbod van gekwalificeerde docenten, onder meer via internationale samenwerking voor lerarenopleiding in ontwikkelingslanden, met name de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten in ontwikkeling

Doel 5. bereiken van gendergelijkheid en volmacht van alle vrouwen en meisjes

5.1 Einde van alle vormen van discriminatie van vrouwen en meisjes overal

5.2 Verwijder alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de publieke en private sfeer, met inbegrip van mensenhandel en seksuele en andere vormen van uitbuiting

5.3 Elimineer alle schadelijke praktijken, zoals het kind, vroeg en gedwongen huwelijken en genitale verminking

5.4 Herkennen en waarde van onbetaalde zorg en huishoudelijk werk door middel van het aanbieden van openbare diensten, infrastructuur en sociale bescherming en de bevordering van gedeelde verantwoordelijkheid binnen het huishouden en het gezin als op nationaal niveau de juiste

5.5 Zorgen vrouwen volledige en effectieve participatie en gelijke kansen voor leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in de politieke, economische en openbare leven

5.6 Zorg voor universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en reproductieve rechten, zoals overeengekomen in overeenstemming met het actieprogramma van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling en de Actieprogramma van Peking en de uitkomst documenten van hun beoordeling conferenties

5.a ondernemen hervormingen om vrouwen gelijke rechten aan economische middelen, alsmede toegang tot eigendom en controle over land en andere vormen van eigendom, financiële diensten, erfenis en de natuurlijke hulpbronnen te geven, in overeenstemming met de nationale wetten

5.b Verbeter het gebruik van enabling technology, in het bijzonder informatie- en communicatietechnologie, om de emancipatie van vrouwen te bevorderen

5.c aannemen en versterken van goed beleid en de handhaving van de wetgeving voor de bevordering van gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes op alle niveaus

Doel 6. Zorg voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor alle

6.1 In 2030, het bereiken van universele en billijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor alle

6.2 In 2030, toegang tot adequate en billijke sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen en uiteindelijk geopend ontlasting, met speciale aandacht voor de behoeften van vrouwen en meisjes en die in kwetsbare situaties

6.3 In 2030, het verbeteren van de waterkwaliteit door vermindering van vervuiling, waardoor de dumping en het minimaliseren van het vrijkomen van gevaarlijke chemicaliën en materialen, het aandeel van onbehandeld afvalwater halveren en een aanzienlijke verhoging van recycling en veilige hergebruik wereldwijd

6.4 In 2030, water-efficiëntie aanzienlijk te verhogen in alle sectoren en zorgen voor duurzame opnames en levering van zoet water om waterschaarste te pakken en aanzienlijke vermindering van het aantal mensen dat lijdt aan waterschaarste

6,5 2030, implementeren integraal waterbeheer op alle niveaus, onder meer via grensoverschrijdende samenwerking passende

6.6 In 2020, te beschermen en te herstellen watergerelateerde ecosystemen, met inbegrip van bergen, bossen, wetlands, rivieren, grondwater en meren

6.a In 2030, uit te breiden internationale samenwerking en capaciteitsopbouw steun aan ontwikkelingslanden in water- en sanitaire activiteiten en programma's, waaronder water oogsten, ontzilting , waterefficiëntie, afvalwaterzuivering, recycling en hergebruik technologieën

6.b ondersteuning en versterking van de participatie van de lokale gemeenschappen in het verbeteren van water en sanitaire beheer

Doel 7. Zorg voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

7.1 In 2030, zorgen voor universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten

7.2 In 2030, hoofdzakelijk in de wereldwijde energiemix verhoging van het aandeel van hernieuwbare energie

7.3 In 2030, het dubbele van het wereldwijde tempo van verbetering van de energie-efficiëntie

7.een 2030, versterken van de internationale samenwerking om de toegang tot schone energie onderzoek en technologie, met inbegrip van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en geavanceerde en schonere fossiele brandstoffen technologie te vergemakkelijken, en investeringen in energie-infrastructuur en schone energie technologie te bevorderen

7.b 2030, uit te breiden infrastructuur en upgrade-technologie voor het leveren van moderne en duurzame energiediensten voor iedereen in de ontwikkelingslanden, met name de minst ontwikkelde landen, de kleine insulaire ontwikkelingslanden, en door land ingesloten ontwikkelingslanden, in overeenstemming met hun respectieve programma's van steun

Doel 8. Bevorderen duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen

8.1 Steun per hoofd van de economische groei in overeenstemming met de nationale omstandigheden en in het bijzonder ten minste 7 procent bruto binnenlands product groei per jaar in de minst ontwikkelde landen

8,2 bereiken hogere niveaus van economische productiviteit door middel van diversificatie, technologische upgrading en innovatie, onder meer door middel van een zich richten op toegevoegde arbeidsintensieve sectoren high-value en

8.3 bevorderen ontwikkeling gerichte beleid dat productieve activiteiten te ondersteunen, fatsoenlijke het scheppen van werkgelegenheid, ondernemerschap, creativiteit en innovatie, en de formalisering en de groei van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen te stimuleren, onder meer door de toegang tot financiële diensten

8.4 Verbeter geleidelijk, door middel van 2030, wereldwijde bron efficiëntie in consumptie en productie en streven ernaar om de economische groei los te koppelen van aantasting van het milieu, in overeenstemming met de 10-jarige van programma's inzake duurzame consumptie en productie, met ontwikkelde landen nemen de leiding

8.5 In 2030, het bereiken van volledige en productieve werkgelegenheid en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jongeren en personen met een handicap, en gelijk loon voor werk van gelijke waarde

8.6 In 2020, aanzienlijk het aandeel van de jongeren te verminderen niet in werkgelegenheid , studie of opleiding

8.7 Neem onmiddellijke en doeltreffende maatregelen om dwangarbeid, end moderne slavernij en mensenhandel uit te roeien en te beveiligen het verbod en de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid, waaronder werving en het gebruik van kindsoldaten, en in 2025 het einde van kinderarbeid in al zijn vormen

8.8 Bescherm arbeidsrechten en het bevorderen van veilige en betrouwbare werkomgeving voor alle werknemers, met inbegrip van migrerende werknemers, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en die in precaire werkgelegenheid

8.9 In 2030, bedenken en uitvoeren van beleid om duurzaam toerisme die banen creëert en bevordert de lokale bevorderen cultuur en producten

8.10 Versterken van de capaciteit van de binnenlandse financiële instellingen aan te moedigen en uit te breiden toegang tot bank-, verzekerings- en financiële diensten voor alle

8.a Verhoog Aid for Trade ondersteuning van ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, onder meer door de verbeterde geïntegreerde kader voor handelsgerelateerde technische bijstand aan de minst ontwikkelde landen

8.b In 2020, te ontwikkelen en operationaliseren van een globale strategie voor de werkgelegenheid voor jongeren en de uitvoering van het Global Jobs Pact van de Internationale Arbeidsorganisatie

Doel 9. Build veerkrachtige infrastructuur, bevordering van inclusieve en duurzame industrialisatie en bevordering van innovatie

9.1 Ontwikkelen van kwaliteit, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur, met inbegrip van de regionale en grensoverschrijdende infrastructuur, de economische ontwikkeling en welzijn van de mens, met een focus op betaalbare en gelijke toegang voor alle ondersteuning

9.2 Bevorder inclusieve en duurzame industrialisatie en, in 2030, aanzienlijk te verhogen het aandeel van de werkgelegenheid en het bruto binnenlands product, in lijn met de nationale omstandigheden industrie, en verdubbel zijn aandeel in de minst ontwikkelde landen

9.3 Verhoging van de toegang van kleine industriële en andere ondernemingen, met name in ontwikkelingslanden, tot financiële diensten, met inbegrip van betaalbare kredieten, en hun integratie in waardeketens en verkoopt

9.4 In 2030, een upgrade van de infrastructuur en de retrofit-industrie om ze duurzaam te maken, met een verhoogde efficiëntie gebruik van hulpbronnen en een grotere goedkeuring van schone en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen, met alle landen het nemen van maatregelen in overeenstemming met hun respectieve capaciteiten

9.5 Verbeter wetenschappelijk onderzoek, een upgrade van de technologische mogelijkheden van de industriële sectoren in alle landen, met name ontwikkelingslanden, waaronder, in 2030, het stimuleren van innovatie en een aanzienlijke verhoging van het aantal werknemers onderzoek en ontwikkeling per 1.000.000 mensen en publieke en private onderzoek en ontwikkelingsuitgaven

9.a duurzame en veerkrachtige ontwikkeling van de infrastructuur in ontwikkelingslanden te vergemakkelijken door middel van verbeterde financiële, technologische en technische steun aan Afrikaanse landen, de minst ontwikkelde landen, niet aan zee grenzende ontwikkelingslanden en de kleine eilandstaten in ontwikkeling Staten

9.b Ondersteuning binnenlandse technologie-ontwikkeling, onderzoek en innovatie in ontwikkelingslanden, onder meer door te zorgen voor een gunstig klimaat voor het beleid, onder meer, de industriële diversificatie en toegevoegde waarde op grondstoffen

9.C Aanzienlijk te verhogen toegang tot informatie- en communicatietechnologie en het streven naar universele en betaalbare toegang tot het internet in de minst ontwikkelde landen in 2020

Doel 10. Verminder de ongelijkheid binnen en tussen landen

10.1 In 2030, geleidelijk bereiken en behouden inkomensgroei van de onderste 40 procent van de bevolking met een snelheid hoger dan het nationale gemiddelde

10,2 In 2030, empowerment en het bevorderen van de sociale, economische en politieke integratie van alle, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, afkomst, religie of economische of andere status

10.3 Zorg voor gelijke kansen en ongelijkheden van het resultaat te verminderen, onder meer door het elimineren van discriminerende wetten, beleid en praktijken en de bevordering van adequate wetgeving, beleid en actie op dit gebied

10.4 Adopteer beleid, met name fiscale , lonen en sociale bescherming beleid, en geleidelijk te bereiken grotere gelijkheid

10.5 Verbeter de regulering en controle van de wereldwijde financiële markten en instellingen en de versterking van de uitvoering van dergelijke voorschriften

10.6 Zorg verbeterde vertegenwoordiging en stem voor de ontwikkelingslanden in de besluitvorming in de mondiale internationale economische en financiële instellingen om meer effectief, geloofwaardig, verantwoordelijk voor het leveren en legitieme instellingen

10,7 Faciliteren ordelijke, veilige, regelmatige en verantwoorde migratie en mobiliteit van mensen, onder meer door de uitvoering van de geplande en goed beheerde migratiebeleid

10.a het beginsel van bijzondere en gedifferentieerde behandeling van de ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, in overeenstemming met de World Trade Organization overeenkomsten

10.b officiële ontwikkelingshulp en financiële stromen, met inbegrip van directe buitenlandse investeringen, naar landen waar de nood het hoogst is aanmoedigen, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, de Afrikaanse landen, kleine insulaire ontwikkelingslanden en aan zee grenzende ontwikkelingslanden, in overeenstemming met hun nationale plannen en programma

10.c In 2030, terug te brengen tot minder dan 3 procent van de transactiekosten van overmakingen van migranten en te elimineren afdracht gangen met de kosten hoger zijn dan 5 procent

Doel 11. Zorg steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

11.1 In 2030, zorgen voor toegang voor iedereen tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten en upgrade sloppenwijken

11.2 2030, bieden toegang tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame transportsystemen voor alle, het verbeteren van de verkeersveiligheid, met name door de uitbreiding van het openbaar vervoer, met speciale aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties, vrouwen, kinderen, gehandicapten en ouderen

11.3 2030, te verbeteren inclusieve en duurzame verstedelijking en capaciteit voor participatieve, geïntegreerde en duurzame menselijke nederzettingen planning en beheer in alle landen

11.4 Versterking van de inspanningen te beschermen en te vrijwaren van de wereld cultureel en natuurlijk erfgoed

11,5 In 2030, het aantal doden en het aantal getroffen mensen aanzienlijk verminderen en de directe economische verliezen ten opzichte van het wereldwijde bruto binnenlands product als gevolg van rampen, met inbegrip van watergerelateerde rampen aanzienlijk verminderen, met een focus op de bescherming van de armen en de mensen in kwetsbare situaties

11.6 In 2030, het verminderen van de schadelijke gevolgen voor het milieu per hoofd van de bevolking van de steden, onder meer door de bijzondere aandacht voor de luchtkwaliteit en de gemeentelijke en ander afvalbeheer

11.7 2030, bieden de universele toegang tot veilige, inclusieve en toegankelijk, groen en openbare ruimten, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap

11.a positieve economische, sociale en ecologische banden tussen stedelijke, peri-urbane en rurale gebieden ondersteunen door versterking van de nationale en regionale ontwikkeling planning

11. b In 2020, aanzienlijk te verhogen van het aantal steden en menselijke nederzettingen goedkeuring en uitvoering van geïntegreerd beleid en plannen richting integratie, efficiënt gebruik van hulpbronnen, matiging van en aanpassing aan klimaatverandering, veerkracht bij rampen, en het ontwikkelen en implementeren, in lijn met de Sendai Kader voor Ramp Risk Reduction 2015-2030, holistische ramp risk management op alle niveaus

11.c Ondersteuning minst ontwikkelde landen, onder meer door financiële en technische bijstand, in het bouwen van duurzame en veerkrachtige gebouwen met behulp van lokale materialen

Doel 12. Zorg voor duurzame consumptie- en productiepatronen

12.1 Uitvoering van de 10-jarige kader van programma's inzake duurzame consumptie en productie, alle landen actie ondernemen, met ontwikkelde landen het voortouw nemen, rekening houdend met de ontwikkeling en de mogelijkheden van de ontwikkelingslanden

12,2 In 2030, het bereiken van het duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke middelen

12,3 In 2030, halve per hoofd van de bevolking de wereldwijde voedselverspilling bij de detailhandel en de consument niveaus en voedsel verliezen te verminderen langs productie en supply chains, met inbegrip van verliezen na de oogst

12,4 In 2020, het bereiken van het milieuhygiënisch verantwoord beheer van chemische stoffen en alle afvalstoffen gedurende hun levenscyclus , in overeenstemming met de internationaal overeengekomen kaders, en significant hun vrijlating naar lucht, water en bodem te verminderen om de nadelige effecten op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren

12,5 In 2030, aanzienlijk verminderen van afval door middel van preventie, vermindering, recycling en hergebruik

12,6 Moedig bedrijven, met name grote en transnationale ondernemingen, om duurzame praktijken vast te stellen en informatie over duurzaamheid in hun rapportage cyclus te integreren

12,7 bevorderen praktijken inzake overheidsopdrachten die duurzaam zijn, in overeenstemming met het nationale beleid en de prioriteiten

12,8 In 2030, ervoor te zorgen dat mensen overal de relevante informatie en bewustzijn voor duurzame ontwikkeling en levensstijl in harmonie met de natuur

12.a Een Ondersteuning ontwikkelingslanden om hun wetenschappelijke en technologische capaciteit te versterken om te komen tot meer duurzame consumptie- en productie

12.b ontwikkelen en instrumenten te implementeren om de effecten van duurzame ontwikkeling voor duurzaam toerisme dat schept controleren banen en bevordert de lokale cultuur en producten

12.c inefficiënt fossiele brandstoffen subsidies die verspilling aan te moedigen door het verwijderen van verstoringen van de markt, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, met inbegrip van de herstructurering van de belastingen en de geleidelijke afschaffing van die schadelijke subsidies, waar ze bestaan ​​rationaliseren om hun milieu te reflecteren effecten, ten volle rekening houden met de specifieke behoeften en omstandigheden van de ontwikkelingslanden en het minimaliseren van de mogelijke negatieve gevolgen voor hun ontwikkeling op een manier die de armen en de getroffen gemeenschappen beschermt

Doel 13. Neem dringende maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden *

13.1 Versterken veerkracht en aanpassingsvermogen om gevaren klimaatgerelateerde en natuurrampen in alle landen de klimaatverandering maatregelen

13,2 integreren in het nationale beleid, strategieën en plannen van

13,3 Verbeteren onderwijs, bewustmaking en menselijke en institutionele capaciteit inzake klimaatverandering mitigatie, adaptatie, impact reductie en vroegtijdige waarschuwing

13.a Implementeren van de verbintenis door de ontwikkelde landen partij bij het ​​Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering om een doel te mobiliseren gezamenlijk $ 100.000.000.000 per jaar in 2020 uit alle bronnen om aan de behoeften van de ontwikkelingslanden aan te pakken in de context van zinvolle mitigatiemaatregelen en transparantie over de uitvoering en volledig operationeel het Green Climate Fund via haar kapitalisatie zo spoedig mogelijk

13.b mechanismen bevorderen voor het verhogen van de capaciteit voor een effectieve klimaatverandering gerelateerde planning en beheer in de minst ontwikkelde landen en kleine insulaire ontwikkelingslanden, met inbegrip van de nadruk op vrouwen, jongeren en lokale en gemarginaliseerde gemeenschappen

* Erkennen dat het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering is de primaire internationale, intergouvernementele forum voor de onderhandelingen over de wereldwijde respons op klimaatverandering.

Doel 14. Conserve en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en de mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling

14.1 2025, te voorkomen en een aanzienlijke vermindering van verontreiniging van alle soorten, in het bijzonder uit-activiteiten op het land, met inbegrip van mariene puin en nutriëntenverontreiniging

14.2 Tegen 2020 duurzaam te beheren en te beschermen mariene en kustecosystemen aanzienlijke schadelijke effecten te voorkomen, onder meer door het versterken van hun veerkracht, en actie te ondernemen om hun herstel om te komen tot een gezonde en productieve zeeën

14.3 minimaliseren en het adres van de effecten van verzuring van de oceanen, onder meer door een betere wetenschappelijke samenwerking op alle niveaus

14,4 In 2020, effectief te reguleren het oogsten en het einde overbevissing, illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij en destructieve vismethoden en implementeren van op wetenschap gebaseerde beheersplannen, met het oog op de visbestanden in de kortste tijd mogelijk te herstellen, ten minste tot een niveau dat de maximale duurzame opbrengst kunnen produceren, zoals bepaald door hun biologische kenmerken

14.5 In 2020, het behoud van ten minste 10 per cent van kust- en zeegebieden, in overeenstemming met de nationale en internationale wetgeving en gebaseerd op de best beschikbare wetenschappelijke informatie

14,6 In 2020, verbieden bepaalde vormen van visserij subsidies die bijdragen tot overcapaciteit en overbevissing, elimineren subsidies die bijdragen tot illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij en af te zien van de invoering van nieuwe dergelijke subsidies, het besef dat passende en doeltreffende speciale en gedifferentieerde behandeling van ontwikkelingslanden en de minst ontwikkelde landen moet een integraal onderdeel van de World Trade Organization visserijsubsidies onderhandeling

14,7 In 2030, verhoging van de economische voordelen voor Small Island ontwikkelingslanden en minst ontwikkelde landen van het duurzaam gebruik van mariene hulpbronnen, onder meer door duurzaam beheer van de visserij, aquacultuur en het toerisme

14.a Verhoog de ​​wetenschappelijke kennis, de ontwikkeling van de onderzoekscapaciteit en de overdracht van mariene technologie, rekening houdend met de criteria en richtlijnen Intergouvernementele Oceanografische Commissie over de overdracht van de Marine technologie, met het oog op de oceaan gezondheid te verbeteren en om de bijdrage van de mariene biodiversiteit aan de ontwikkeling van ontwikkelingslanden te verbeteren, met name de kleine insulaire ontwikkelingslanden en minst ontwikkelde landen

14.b bieden toegang voor kleinschalige ambachtelijke vissers aan mariene hulpbronnen en markten

14 .C Verbeter het behoud en duurzaam gebruik van de oceanen en hun middelen door de uitvoering van het internationaal recht als weergegeven in UNCLOS, die het wettelijk kader biedt voor het behoud en duurzaam gebruik van de oceanen en hun middelen, zoals gememoreerd in paragraaf 158 van The Future We Want

Doel 15. beschermen, te herstellen en duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen te bevorderen, duurzaam beheer van bossen, bestrijding van woestijnvorming en halt en reverse landdegradatie en stopzetting van het verlies aan biodiversiteit

 

15.1 Tegen 2020 zorgen voor het behoud, herstel en duurzaam gebruik van terrestrische en binnenvaart zoetwater ecosystemen en hun diensten, met name bossen, wetlands, bergen en droge gebieden, in overeenstemming met de verplichtingen uit hoofde van internationale overeenkomsten

15,2 In 2020, het bevorderen van de implementatie van een duurzaam beheer van alle soorten bossen, ontbossing te stoppen, herstel gedegradeerde bossen en aanzienlijk te verhogen bebossing en herbebossing wereldwijd

15,3 In 2030, combat woestijnvorming, te herstellen aangetaste grond en bodem, met inbegrip van het land getroffen door woestijnvorming, droogte en overstromingen, en streven naar een landdegradatie-neutraal te bereiken wereld

15,4 In 2030, zorgen voor het behoud van de ecosystemen in de bergen, met inbegrip van hun biodiversiteit, met het oog op hun capaciteit om de voordelen die essentieel zijn voor duurzame ontwikkeling bieden verbeteren

15,5 Neem dringende en belangrijke actie om de achteruitgang van de natuurlijke habitats te verminderen, stoppen van het verlies aan biodiversiteit en, in 2020, te beschermen en te voorkomen dat het uitsterven van bedreigde soorten

15,6 bevorderen eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische hulpbronnen en het bevorderen van passende toegang tot deze middelen, zoals internationaal overeengekomen

15,7 Neem dringend actie te eindigen stroperij en handel in beschermde soorten van flora en fauna en het adres van zowel de vraag naar en het aanbod van illegale producten van wilde dieren

15.8 2020 maatregelen om de introductie te voorkomen en aanzienlijk de impact van invasieve uitheemse soorten op land en water ecosystemen en controle te beperken of uit te roeien de prioritaire soorten te introduceren

15.9 2020 , de integratie van het ecosysteem en de biodiversiteit waarden in de nationale en lokale planning, ontwikkeling processen, strategieën voor armoedebestrijding en rekeningen

15.a mobiliseren en een aanzienlijke verhoging van de financiële middelen uit alle bronnen te behouden en duurzaam gebruik van biodiversiteit en ecosystemen

15.b aanzienlijke middelen uit alle bronnen en op alle niveaus om duurzaam bosbeheer te financieren en adequate stimulansen voor ontwikkelingslanden om dit beheer te bevorderen, onder meer voor behoud en herbebossing

15.c Verbeter wereldwijde ondersteuning voor de inspanningen ter bestrijding van stroperij en handel in beschermde soorten, onder andere door het vergroten van de capaciteit van lokale gemeenschappen om duurzaam bestaan ​​mogelijkheden na te streven

Doel 16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenleving voor duurzame ontwikkeling, toegang tot de rechter voor iedereen en bouwen effectieve, verantwoording en inclusieve instellingen op alle niveaus

16.1 Aanzienlijk verminderen van alle vormen van geweld en gerelateerde sterftecijfers overal

16.2 Einde misbruik, uitbuiting, mensenhandel en alle vormen van geweld tegen en marteling van kinderen

16.3 bevorderen van de rechtsstaat op nationaal en internationaal niveau en zorgen voor gelijke toegang tot de rechter voor alle

16.4 In 2030, een aanzienlijke vermindering van illegale financiële en armen stromen, het versterken van het herstel en de teruggave van gestolen activa en bestrijding van alle vormen van georganiseerde criminaliteit

16,5 Aanzienlijke vermindering van corruptie en omkoping in al hun vormen

16,6 Ontwikkeling van effectieve, verantwoordelijke en transparante instellingen op alle niveaus

16,7 Zorg responsieve , inclusief, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus

16,8 verbreden en versterken van de deelname van ontwikkelingslanden in de instellingen van global governance

16,9 In 2030, bieden juridische identiteit voor iedereen, met inbegrip van geboorteregistratie

16.10 Zorg publieke toegang tot informatie en de bescherming van de fundamentele vrijheden , in overeenstemming met de nationale wetgeving en internationale overeenkomsten

16.a Versterken relevante nationale instellingen, waaronder door middel van internationale samenwerking, voor het opbouwen van capaciteit op alle niveaus, met name in ontwikkelingslanden, tot geweld en bestrijden van terrorisme en criminaliteit te voorkomen

16, onder B bevorderen en de handhaving van niet- -discriminatory wetgeving en beleid voor duurzame ontwikkeling

Doel 17. Versterken van de wijze van uitvoering en het revitaliseren van de wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Financiën

 

17.1 Versterken binnenlandse middelen mobiliseren, onder meer door internationale steun aan ontwikkelingslanden, te verbeteren binnenlandse capaciteit voor fiscale en andere belastinginning

17.2 Ontwikkelde landen hun toezeggingen volledig officiële ontwikkelingshulp uit te voeren, met inbegrip van de toezegging van veel ontwikkelde landen om de doelstelling van 0,7 per bereiken procent van de ODA / BNI aan ontwikkelingslanden en 0,15-0,20 procent van ODA / BNI aan de minst ontwikkelde landen; ODA aanbieders worden aangemoedigd om te overwegen het instellen van een doelstelling om ten minste 0,20 bieden procent van de ODA / BNI aan de minst ontwikkelde landen

17,3 Mobiliseer extra financiële middelen voor ontwikkelingslanden uit meerdere bronnen

17,4 Assist ontwikkelingslanden in het bereiken van de lange termijn houdbaarheid van de schuld door middel van gecoördineerd beleid gericht op het bevorderen van schuldfinanciering, schuldverlichting en schuldsanering, in voorkomend geval, en het adres van de buitenlandse schuld van de hoge schuldenlast van arme landen om de schuld te verminderen nood

17,5 Goedkeuring en uitvoering van de bevordering van investeringen regimes voor de minst ontwikkelde landen

Technologie

17.6 Verbeter Noord-Zuid, Zuid-Zuid en driehoekige regionale en internationale samenwerking op en de toegang tot wetenschap, technologie en innovatie en verbetering van het delen van kennis op onderling overeengekomen voorwaarden, onder meer door een betere coördinatie tussen de bestaande mechanismen, met name op het niveau van de Verenigde Naties, en door middel van een wereldwijde technologie faciliteren mechanisme

17,7 bevorderen van de ontwikkeling, overdracht, verspreiding en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën naar ontwikkelingslanden tegen gunstige voorwaarden, met inbegrip van concessionele en preferentiële voorwaarden, zoals onderling overeengekomen

17,8 Volledig operationaliseren van de technologie bank en wetenschap, technologie en innovatie capaciteit -gebouw mechanisme voor de minst ontwikkelde landen in 2017 en verbeteren van het gebruik van enabling technology, in het bijzonder informatie- en communicatietechnologie

Capaciteit opbouwen

17,9 Verbeter internationale steun voor de uitvoering van effectieve en doelgerichte capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden om nationale plannen om alle doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te implementeren, onder meer door Noord-Zuid, Zuid-Zuid en driehoekige samenwerking te ondersteunen

Handel

17.10 Bevorderen van een universele, op regels gebaseerd, open, niet-discriminerend en billijk multilaterale handelssysteem in het kader van de Wereldhandelsorganisatie, mede door het sluiten van de onderhandelingen in het kader van haar Doha Development Agenda

17.11 significante toename van de export van de ontwikkelingslanden, in het bijzonder met het oog tot verdubbeling van het aandeel van de wereldwijde export van de minst ontwikkelde landen in 2020

17,12 Realiseer tijdige uitvoering van de belastingvrije en quotavrije markttoegang op een duurzame basis voor alle minst ontwikkelde landen, in overeenstemming met de World Trade Organization beslissingen, onder meer door ervoor te zorgen dat de preferentiële van oorsprong voor de invoer uit de minst ontwikkelde landen zijn transparant en eenvoudig, en bijdragen aan de markttoegang vergemakkelijken

Systemische problemen

Beleid en politieke partij wil meer coherentie in het landelijk beleid

17.13 Verbeter de wereldwijde macro-economische stabiliteit, onder meer door coördinatie van het beleid en beleidscoherentie

17.14 Versterken van de samenhang van duurzame ontwikkeling

17.15 Respect voor het beleid van elk land de ruimte en leiderschap om het beleid voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling vast te stellen en uit te voeren

Partnerschappen met meerdere belanghebbenden

17.16 Verbeteren van de mondiaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling, aangevuld met partnerschappen met meerdere belanghebbenden die mobiliseren en het delen van kennis, expertise, technologie en financiële middelen, tot de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling in alle landen te ondersteunen, in het bijzonder de ontwikkelingslanden

17.17 Stimuleer en effectief te bevorderen openbaar, publiek-private partnerschappen en de civiele samenleving, op basis van de ervaring en resourcing strategie van partnerships

Data, monitoring en verantwoording

 

17.18 In 2020 verbeteren capaciteitsopbouw steun aan ontwikkelingslanden, met inbegrip van voor de minst ontwikkelde landen en kleine insulaire ontwikkelingslanden, aanzienlijk te verhogen van de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige, actuele en betrouwbare gegevens uitgesplitst naar inkomen, geslacht, leeftijd, ras, etniciteit, trekkende-status, handicap, geografische locatie en andere relevante in de nationale context kenmerken

17,19 In 2030, bouwen op bestaande initiatieven om metingen van de voortgang van duurzame ontwikkeling, dat het bruto binnenlands product te vullen ontwikkelen en ondersteunen statistische capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden

Wijze van uitvoering en het Globaal Partnerschap

60. Wij bevestigen onze sterke inzet voor de volledige uitvoering van deze nieuwe agenda. We erkennen dat we niet in staat zal zijn om onze ambitieuze doelstellingen en doelen te bereiken zonder een hernieuwde en verbeterde Global Partnership en relatief ambitieuze wijze van uitvoering. De gerevitaliseerde Global Partnership zal een intensieve wereldwijde betrokkenheid vergemakkelijken ter ondersteuning van de uitvoering van alle doelstellingen en streefcijfers, samen regeringen, het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector, het systeem van de Verenigde Naties en andere actoren van alle beschikbare middelen te brengen en te mobiliseren.

61. De agenda van de doelstellingen en streefcijfers te gaan met de vereiste om onze gezamenlijke ambities te realiseren middelen. De middelen van de doelstellingen implementatie onder elke SDG en doel 17, die hierboven genoemde, zijn de sleutel tot het realiseren van onze agenda en zijn van even groot belang met de andere doelstellingen en streefcijfers. Wij zullen hen overeenstemming gelijke prioriteit in onze inspanningen de uitvoering en in het wereldwijde kader van indicatoren voor de monitoring van onze vooruitgang.

62. Deze agenda, inclusief de SDGs, kan worden voldaan in het kader van een gerevitaliseerde wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling, ondersteund door de concrete beleidsmaatregelen en acties die in het Addis Abeba Actie Agenda, dat is een integraal onderdeel van de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling. De Addis Ababa Actie Agenda ondersteunt, aanvult en helpt contextualiseren van de 2030 Agenda's middel van targets implementatie. Deze hebben betrekking op de binnenlandse publieke middelen, de binnenlandse en internationale private bedrijfsleven en financiën, internationale ontwikkelingssamenwerking, internationale handel als motor voor ontwikkeling, schuld en houdbaarheid van de schuld, het aanpakken van systemische problemen en wetenschap, technologie, innovatie en capaciteitsopbouw, en gegevens, bewaking en follow-up.

63. Samenhangende nationaal eigendom strategieën voor duurzame ontwikkeling, ondersteund door geïntegreerde nationale financiële kaders, zal de kern van onze inspanningen. We herhalen dat elk land heeft de primaire verantwoordelijkheid voor de eigen economische en sociale ontwikkeling en dat de rol van het nationale beleid en ontwikkelingsstrategieën kan niet genoeg benadrukt worden. We zullen het beleid van elk land de ruimte en leiderschap te respecteren te voeren beleid voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling, terwijl in overeenstemming met de relevante internationale regels en verbintenissen blijven. Tegelijkertijd, moeten de nationale ontwikkelingsinspanningen moeten worden ondersteund door een gunstig internationaal economisch klimaat, met inbegrip van coherente en wederzijds ondersteunende wereldhandel, monetaire en financiële systemen, en versterkt en verbeterde wereldwijde economische governance. Processen te ontwikkelen en de beschikbaarheid van de juiste kennis en technologieën wereldwijd, alsmede capaciteitsopbouw te vergemakkelijken, zijn ook kritisch. We committeren aan het nastreven van samenhang in het beleid en een gunstig klimaat voor duurzame ontwikkeling op alle niveaus en door alle actoren, en om nieuwe impuls voor het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

64. Wij steunen de uitvoering van relevante strategieën en programma's van de actie, met inbegrip van de Verklaring van Istanbul en het Actieprogramma, de SIDS Versnelde modaliteiten van Actie (Samoa) Pathway, het Weense Actieprogramma voor aan zee grenzende ontwikkelingslanden voor het decennium 2014-2024, en bevestigen het belang van steun Agenda 2063 van de Afrikaanse Unie en het programma van het nieuwe partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika (NEPAD), die allemaal een integraal onderdeel van de nieuwe agenda. Wij erkennen de grote uitdaging voor de verwezenlijking van duurzame vrede en duurzame ontwikkeling in landen in conflict en post-conflictsituaties.

65. Wij erkennen dat midden-inkomens landen nog steeds geconfronteerd met grote uitdagingen voor duurzame ontwikkeling. Om ervoor te zorgen dat de resultaten die tot nu toe zijn volgehouden inspanningen om de aanhoudende uitdagingen moet worden versterkt door de uitwisseling van ervaringen, een betere coördinatie en een betere en gerichte steun van de Development System van de Verenigde Naties, de internationale financiële instellingen, regionale organisaties en andere stakeholders.

66. Wij onderstrepen dat, voor alle landen, overheidsbeleid en de mobilisatie en effectief gebruik van binnenlandse middelen, onderstreept door het principe van de nationale zeggenschap, staan ​​centraal in onze gemeenschappelijke streven naar duurzame ontwikkeling, met inbegrip van het behalen van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. Wij erkennen dat binnenlandse middelen zijn in de eerste plaats die door de economische groei, ondersteund door een stimulerende omgeving op alle niveaus.

67. Private bedrijvigheid, investeringen en innovatie zijn belangrijke aanjagers van de productiviteit, inclusieve economische groei en het scheppen van banen. Wij erkennen de diversiteit van de private sector, variërend van micro-ondernemingen aan coöperaties tot multinationals. Wij roepen alle bedrijven om hun creativiteit en innovatie van toepassing zijn op het oplossen van de uitdagingen van duurzame ontwikkeling. We zullen een dynamisch en goed functionerend bedrijfsleven te stimuleren, terwijl de bescherming van arbeidsrechten en milieu en gezondheid normen in overeenstemming met de relevante internationale normen en overeenkomsten en andere lopende initiatieven op dit gebied, zoals de Guiding Principles on Business and Human Rights en de arbeidsnormen van de ILO, het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de belangrijkste multilaterale milieu-overeenkomsten, voor partijen die overeenkomsten.

68. Internationale handel is een motor voor inclusieve economische groei en armoedebestrijding, en draagt ​​bij aan de bevordering van duurzame ontwikkeling. We zullen doorgaan met een universele, op regels gebaseerd, open, transparante, voorspelbare, inclusief, niet-discriminerend en billijk multilaterale handelssysteem kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), alsmede de liberalisering van zinvolle handel te bevorderen. Wij roepen alle WTO-leden om hun inspanningen om de onderhandelingen over de Doha Development Agenda snel concluderen verdubbelen. Wij hechten groot belang aan het verstrekken van handelsgerelateerde capaciteitsopbouw voor ontwikkelingslanden, waaronder Afrikaanse landen, de minst ontwikkelde landen, niet aan zee grenzende ontwikkelingslanden, kleine insulaire ontwikkelingslanden en midden-inkomens landen, waaronder voor de bevordering van de regionale economische integratie en interconnectiviteit.

69. Wij erkennen de noodzaak om de ontwikkelingslanden te helpen bij het bereiken van de lange termijn houdbaarheid van de schuld door middel van gecoördineerd beleid gericht op het bevorderen van schuldfinanciering, schuldverlichting, schuldsanering en een goed beheer van schulden, voor zover van toepassing. Veel landen blijven kwetsbaar voor schuldencrisis en sommige zijn in het midden van crises, waaronder een aantal van de minst ontwikkelde landen, kleine insulaire ontwikkelingslanden en sommige ontwikkelde landen. We herhalen dat de debiteuren en crediteuren moeten samenwerken om te voorkomen en situaties met onhoudbare schulden te lossen. Het onderhouden van duurzame niveaus schuld wordt de verantwoordelijkheid van de lenende landen; Maar we erkennen dat kredietverstrekkers hebben ook een verantwoordelijkheid om te lenen op een manier die geen afbreuk doet aan houdbaarheid van de schuld van een land. We zullen het onderhoud van de houdbaarheid van de schuldpositie van de landen die schuldenverlichting hebben gekregen en behaalde duurzame niveaus schulden ondersteunen.

70. Hierbij bieden wij lanceren een Technology Facilitation Mechanism die werd opgericht door de Addis Ababa Actie Agenda, om de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te ondersteunen. De Technology Facilitation mechanisme zal worden gebaseerd op een samenwerking met meerdere belanghebbenden tussen de lidstaten, het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector, de wetenschappelijke gemeenschap, entiteiten van de Verenigde Naties en andere belanghebbenden en zal bestaan ​​uit: een Interagency Task Team Verenigde Naties over Wetenschap, Technologie en Innovatie voor de SDGs, een samenwerkingsverband Multistakeholder Forum on Wetenschap, Technologie en Innovatie voor de SDGs en een on-line platform.

De Interagency Task Team Verenigde Naties over Wetenschap, Technologie en Innovatie voor de SDGs zal coördinatie, samenhang en samenwerking te bevorderen binnen het VN-systeem op de soa-gerelateerde zaken, het verbeteren van synergie en efficiëntie, in het bijzonder op capaciteitsopbouw initiatieven te verbeteren. De Task Team zal gebruik maken van bestaande middelen en zal werken met 10 vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector, de wetenschappelijke gemeenschap, ter voorbereiding van de vergaderingen van het Multi-Stakeholder Forum over Wetenschap, Technologie en Innovatie voor de SDGs, alsook in de ontwikkeling en operationalisering van het on-line platform, met inbegrip van de voorbereiding van voorstellen voor de modaliteiten voor het Forum en de on-line platform. De 10 vertegenwoordigers zal worden benoemd door de secretaris-generaal, voor een periode van twee jaar. De Task Team staat open voor de deelname van alle VN-agentschappen, fondsen en programma's, en ECOSOC functionele commissies en het zal in eerste instantie worden samengesteld door de entiteiten die op dit moment de informele werkgroep integreren technologie faciliteren, te weten: de VN Afdeling Economisch en Sociaal Zaken, United Nations Environment Programme, UNIDO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, UNCTAD, de Internationale Telecommunicatie Unie, de WIPO en de Wereldbank.

De on-line platform zal gebruikt worden om een uitgebreide kaart brengen van vast te stellen, en dienen als een gateway voor, informatie over bestaande SOA-initiatieven, mechanismen en programma's, binnen en buiten de VN. De on-line platform zal de toegang tot informatie, kennis en ervaring, evenals best practices en ervaringen vergemakkelijken, op soa faciliteren initiatieven en beleid. Het online platform zal ook de verspreiding van relevante open toegang wetenschappelijke publicaties wereldwijd gegenereerd vergemakkelijken. De on-line platform zal worden ontwikkeld op basis van een onafhankelijke technische beoordeling waarbij rekening wordt gehouden met de beste praktijken en geleerde lessen van andere initiatieven, binnen en buiten de Verenigde Naties, om ervoor te zorgen dat het zal aanvullen, de toegang te vergemakkelijken en te adequate informatie over bestaande STI platforms, het vermijden van dubbel werk en het verbeteren van de synergie.

De Multi-stakeholder Forum over Wetenschap Technologie en Innovatie voor de SDGs zal één keer per jaar worden bijeengeroepen, voor een periode van twee dagen, om STI samenwerking rond thematische gebieden te bespreken de uitvoering van de SDGs, samenkomen alle relevante stakeholders actief bij te dragen in hun vakgebied. Het Forum zal een locatie voor het faciliteren van interactie, matchmaking en het opzetten van netwerken tussen belanghebbenden en multi- partnerships belanghebbenden om technologische behoeften en lacunes te identificeren en te onderzoeken, met inbegrip van de wetenschappelijke samenwerking, innovatie en capaciteitsopbouw, en ook om te zorgen helpen bij de ontwikkeling, overdracht en verspreiding van relevante technologieën voor de SDGs vergemakkelijken. De vergaderingen van het Forum zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter van de ECOSOC voor de vergadering van de High Level Political Forum onder auspiciën van ECOSOC of, als alternatief, in combinatie met andere fora of conferenties, in voorkomend geval, rekening houdend met het thema te zijn besproken en aan de hand van een samenwerking met de organisatoren van de andere fora of conferentie. De vergaderingen van het forum wordt gezamenlijk voorgezeten door twee lidstaten en zal resulteren in een samenvatting van de discussies uitgewerkt door de twee co-voorzitters, als input voor de vergaderingen van de High Level Politieke Forum, in het kader van de follow- up en evaluatie van de uitvoering van de Post-2015 Development Agenda.

De vergaderingen van de HLPF zal worden geïnformeerd door de samenvatting van het Multistakeholder Forum. De thema's voor de volgende Multi-Stakeholder Forum over Wetenschap Technologie en Innovatie voor de SDGs zal door de Level Politieke Forum op hoog over duurzame ontwikkeling worden beschouwd, rekening houdend met de deskundige input van de Task Team. , Br> 71. Wij herhalen dat deze agenda en de Sustainable Development Goals en doelstellingen, met inbegrip van de middelen voor de uitvoering zijn universeel, ondeelbaar en onderling verbonden.

Follow-up en beoordeling

 72. Wij verbinden deel te nemen aan een systematische follow-up en evaluatie van de uitvoering van deze agenda de komende vijftien jaar. Een robuuste, op vrijwillige basis, effectief, participatieve, transparante en geïntegreerde follow-up en toetsingskader zal een essentiële bijdrage aan de uitvoering en zal landen helpen om te maximaliseren en de voortgang in de uitvoering van deze agenda om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft.

73. Werken op nationaal, regionaal en mondiaal niveau, zal het de verantwoording bevorderen om onze burgers te ondersteunen effectieve internationale samenwerking in het bereiken van deze agenda en het bevorderen van de uitwisseling van beste praktijken en wederzijds leren. Het zal steun aan gemeenschappelijke uitdagingen te overwinnen en identificeren van nieuwe en opkomende problemen te mobiliseren. Aangezien dit is een universele agenda, zal het wederzijds vertrouwen en begrip tussen alle volkeren belangrijk zijn.

74. Follow-up en evaluatie op alle niveaus zal worden geleid door de volgende principes:

een. Zij zullen vrijwillig en land leidde, zal rekening houden met de verschillende nationale realiteiten, capaciteiten en niveaus van ontwikkeling en zal beleidsruimte en prioriteiten te respecteren. Zoals nationale ownership is de sleutel tot duurzame ontwikkeling, zal de uitkomst van de nationale processen de basis voor beoordelingen op regionaal en mondiaal niveau, aangezien de wereldwijde herziening voornamelijk zal worden gebaseerd op de nationale officiële gegevensbronnen zijn.

b. Zij zal de voortgang in de uitvoering van de universele Doelen en doelstellingen, met inbegrip van de middelen voor de uitvoering, in alle landen op een wijze die hun universele, geïntegreerde en samenhangende natuur respecteert en de drie dimensies van duurzame ontwikkeling.

c.Zij zullen een langere termijn oriëntatie behouden, prestaties, uitdagingen, hiaten en kritische succesfactoren en ondersteuning landen te identificeren bij het maken van weloverwogen beleidskeuzes. Zij zullen u helpen mobiliseren van de nodige middelen voor de uitvoering en partnerschappen, ondersteunen de identificatie van oplossingen en best practices en bevorderen de coördinatie en effectiviteit van de internationale ontwikkeling van het systeem.

d. Zij zullen open, inclusieve, participatief en transparant voor alle mensen en zal de rapportage ondersteunen door alle betrokken partijen.

e. Zij zullen mensen-centered, gender-gevoelig, de mensenrechten te respecteren en hebben een bijzondere nadruk op de armste, meest kwetsbare en degenen die het verst achter.

f.Zij zal voortbouwen op de bestaande platforms en processen, waar deze bestaan, dubbel werk te voorkomen en te reageren op nationale omstandigheden, capaciteiten, behoeften en prioriteiten. Zij zullen evolueren in de tijd, rekening houdend met nieuwe problemen en de ontwikkeling van nieuwe methoden, en zal de rapportagelast voor de nationale overheden zoveel mogelijk te beperken.

g. Zij zullen streng zijn en op basis van bewijs, geïnformeerd door landen geleide evaluaties en gegevens die is van hoge kwaliteit, toegankelijk, tijdige, betrouwbare en uitgesplitst naar inkomen, geslacht, leeftijd, ras, etniciteit, migratie-status, handicap en geografische locatie en andere kenmerken relevant in nationale context.

h. Zij zullen verbeterde steun voor capaciteitsopbouw voor de ontwikkelingslanden, met inbegrip van de versterking van de nationale datasystemen en evaluatieprogramma's, met name in Afrikaanse landen, de minst ontwikkelde landen, SIDS en MOL en midden-inkomens landen eisen.

i. Zij zullen profiteren van de actieve steun van het VN-systeem en andere multilaterale instellingen.

75. De Doelen en doelstellingen zullen worden opgevolgd en beoordeeld met behulp van een set van wereldwijde indicatoren. Deze zullen worden aangevuld met indicatoren op regionaal en nationaal niveau, die zal worden ontwikkeld door de lidstaten, in aanvulling op de resultaten van de werkzaamheden voor de ontwikkeling van de basislijnen van die doelstellingen, waar nationale en wereldwijde basisgegevens nog niet bestaat. De globale indicator kader te worden ontwikkeld door het Inter Agency en de deskundigengroep op SDG indicatoren, zal door de Commissie voor Statistiek van de Verenigde Naties te worden overeengekomen in maart 2016 en daarna door de Economische en Sociale Raad en de Algemene Vergadering, in lijn met de bestaande mandaten. Dit kader zal nog eenvoudig zijn robuust, pakken alle SDGs en doelen met inbegrip van wijze van uitvoering en het behoud van het politieke evenwicht, integratie en ambitie daarin.

76. We zullen de ontwikkelingslanden, met name de Afrikaanse landen, de minst ontwikkelde landen, SIDS en minst ontwikkelde landen te ondersteunen, in het versterken van de capaciteit van de nationale bureaus voor de statistiek en datasystemen om de toegang tot kwalitatief hoogwaardige, actuele, betrouwbare en uitgesplitste gegevens te waarborgen. We zullen transparante en verantwoorde schaalvergroting van geschikte publiek-private samenwerking te bevorderen om de bijdrage te worden gemaakt door een breed scala van data, met inbegrip van aardobservatie en de geo-ruimtelijke informatie te benutten, en tegelijkertijd de nationale zeggenschap in de ondersteuning en het volgen van de voortgang.

77. We committeren aan volledig in te zetten bij het uitvoeren van reguliere en inclusief beoordelingen van de voortgang op subnationaal, nationaal, regionaal en mondiaal niveau. We zullen zoveel mogelijk gebruik maken van het bestaande netwerk van de follow-up en evaluatie instellingen en mechanismen. Nationale verslagen zal de beoordeling van de voortgang mogelijk te maken en uitdagingen te identificeren op regionaal en mondiaal niveau. Samen met de regionale dialogen en wereldwijde reviews, zullen zij aanbevelingen voor de follow-up op verschillende niveaus op de hoogte.

Nationaal niveau

78. We moedigen alle lidstaten om zo spoedig mogelijk ambitieuze nationale reacties op de algehele uitvoering van deze agenda te ontwikkelen. Deze kunnen de overgang naar de SDGs ondersteunen en voortbouwen op de bestaande planning instrumenten, zoals de nationale ontwikkeling en de strategieën voor duurzame ontwikkeling, in voorkomend geval.

79. We hebben ook de lidstaten aanmoedigen om regelmatig en inclusief beoordelingen van de voortgang uit te voeren op nationaal en sub-nationaal niveau die landen geleid en land gedreven zijn. Dergelijke beoordelingen moeten maken van de bijdragen van inheemse volkeren, het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector en andere belanghebbenden, in lijn met de nationale omstandigheden, het beleid en de prioriteiten. De nationale parlementen en andere instellingen kunnen ook ondersteunen deze processen.

Regionaal niveau

80. Follow-up en evaluatie op regionaal en subregionaal niveau kan, indien nodig, bruikbare mogelijkheden voor peer learning, onder meer door middel van vrijwillige reviews, uitwisseling van best practices en de discussie over gedeelde doelen. Wij verwelkomen in dit verband de samenwerking van regionale en sub-regionale commissies en organisaties. Inclusieve regionale processen zal trekken op nationaal niveau beoordelingen en bijdragen aan de follow-up en evaluatie op mondiaal niveau, ook op het niveau Political Forum op hoog op duurzame ontwikkeling (HLPF).

81. Zich bewust van het belang van het bouwen op de bestaande follow-up en evaluatie mechanismen op regionaal niveau en waardoor voldoende ruimte beleid, moedigen we alle lidstaten om de meest geschikte regionale forum waar te gaan identificeren. Regionale commissies van de VN worden aangemoedigd te blijven steunen de lidstaten in dit opzicht.

Mondiaal niveau

82. De HLPF zal een centrale rol in het toezicht op een netwerk van follow-up en evaluatie processen op mondiaal niveau, maar coherent werken met de Algemene Vergadering, ECOSOC en andere relevante organen en fora, in overeenstemming met de bestaande mandaten hebben. Zal het delen van ervaringen, met inbegrip van successen, uitdagingen en geleerde lessen te vergemakkelijken, en zorgen voor politiek leiderschap, begeleiding en aanbevelingen voor de follow-up. Het zal het hele systeem de samenhang en coördinatie van het beleid inzake duurzame ontwikkeling te bevorderen. Het moet ervoor zorgen dat de agenda van relevante en ambitieus blijft en moet zich richten op de beoordeling van de vooruitgang, de successen en uitdagingen voor ontwikkelde en ontwikkelingslanden alsmede nieuwe en opkomende vraagstukken. Effectieve verbanden zullen worden gemaakt met de follow-up en evaluatie arrangementen van alle relevante VN-conferenties en processen, met inbegrip van de minst ontwikkelde landen, SIDS en MOL.

Qr Code
Ga naar boven