Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

agenda 2030

Ageda 21 en Universele Agenda 2030

Onze wereld transformeren: de Onze wereld transformeren: de Agenda 21 en Onze wereld transformeren: de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, is niets mee aan de hand zou men denken. Het nieuws doet anders blijken, om onze wereld transformeren, leest u maar eens verder.

Vooraf woord:

Wellicht is de kans aanwezig, dat u het geheel nog niet helemaal begrijpt. Na verloop der tijd, zodra er meer zichtbare veranderingen komen, zult u aan dit schrijven terug denken.

Gezien dat er vele onderwerpen zijn, die mee spelen in dit geheel, om u bewust te maken welke veranderingen plaats hebben gevonden en welke veranderingen nog plaats moeten gaan vinden. Dit laatste kan men niet zomaar even beschrijven, de hoeveelheid informatie die hierin mee speelt zou in 1 artikel een overmaat aan informatie u overspoelen. In dit artikel, zullen wij dan ook u, alleen kennis maken met enkele doelstellingen die hiermee gemoeid zijn. De artikelen worden dan ook opgedeeld in meerdere artikelen zodat de informatie overzichtelijk blijft om te kunnen volgen.

Het verleden en heden 2017, wordt het steeds duidelijker wat de planning is die gaan veranderen en zullen gaan veranderen. Het is dan natuurlijk de vraag, komt dit ten goede van ons de bevolking (mensheid) in dit geheel. De artikelen die wij zullen gaan beschrijven, is gebaseerd op uitvoering, handelingen, politiek, veranderingen, en zo verder. Alle aspecten die aan de orde zijn, zullen dan ook worden vergeleken met de twee agenda's. Hiermee zal het u duidelijk zijn, dat het gehele concept "Nieuwe Wereldorde Complottheorieën", daadwerkelijk aan de orde zijn of niet.

U, kunt zelf het beste oordelen dat of wij van Nieuwsberichten hierin de waarheid spreken of niet, wij zullen absoluut niet de woorden verdraaien om dit geheel beter te doen overkomen..Onze Doelstellingen zijn, om u bewust te maken van aantoonbare transformeren van leefstyle heden de dag.

We zullen wel degelijk, voorbeelden erbij halen, om dit geheel aan te tonen dat of we te maken hebben met de "Nieuwe Wereldorde Complottheorieën of toch Niet". Het gaat er absoluut niet om, wat wij denken of hoe wij het zien. Wij proberen zoveel mogelijk, alle bewijzen bij elkaar te krijgen van officiële websites en wetenschappelijk onderzoeken. Gezien dat mensen van ouds her, blijven geloven in de staats media zoals de NOS, zullen wij dan ook in de volgende artikelen hun artikelen gebruiken om aan te tonen, dat wij niet de waarheid verdraaien. Verdere informatie op ieder gebied, is afkomstig uit gepubliceerde wetenschappelijke documenten. Dat kan zijn teksten die bijvoorbeeld op Wikipedia of wetenschappelijke websites. Hiermee willen wij voorkomen, dat een onderwerp, niet uit verband wordt gehaald, en of overdreven teksten te schrijven om het erger te laten lijken. De artikelen zijn dus op waarheid door ons gepubliceerd.

Onze wereld transformeren: de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

Agenda 2030 heeft dus vastgestelde doelstellingen, die u hieronder kunt terug lezen. Echter deze doelstellingen kunt u natuurlijk ook terug lezen op de officiele website, dat waar de exact de zelfde tekst staat beschreven. Verder in de tekst staan ook een extra toelichting, deze is te herkennen aan het volgende duurzame ontwikkeling met een onderliggende streep. Wanneer u er alleen met uw muis erop zult staan, verschijnt er automatisch een klein nieuwe scherm met tekst en uitleg.

Wereld Doelstelling 01. Armoede in al zijn vormen overal beëindigen
Wereld Doelstelling 02. Einde honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
Wereld Doelstelling 03. Zorg voor een gezond leven en bevorder het welzijn voor iedereen van alle leeftijden
Wereld Doelstelling 04. Zorgen voor inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en levenslang leren bevorderen voor iedereen
Wereld Doelstelling 05. Gendergelijkheid bereiken en alle vrouwen en meisjes machtigen
Wereld Doelstelling 06. Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
Wereld Doelstelling 07. Zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
Wereld Doelstelling 08. Duurzame, inclusieve en duurzame economische groei bevorderen, volledige en productieve werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen
Wereld Doelstelling 09. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisatie en bevorder innovatie
Wereld Doelstelling 10. Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen
Wereld Doelstelling 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
Wereld Doelstelling 12. Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen
Wereld Doelstelling 13. Neem urgente maatregelen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden *
Wereld Doelstelling 14. Conserveren en duurzaam gebruik maken van de oceanen, zeeën en zeeën voor duurzame ontwikkeling
Wereld Doelstelling 15. Beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, duurzaam bosbeheer, bestrijding van woestijnvorming, en het stoppen en terugdraaien van landdegradatie en het stoppen van biodiversiteitsverlies
Wereld Doelstelling 16. Bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, toegang tot gerechtigheid voor iedereen en bouwen aan effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus
Wereld Doelstelling 17. Versterking van de implementatie middelen en revitalisering van het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling

* Erkennend dat het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering het belangrijkste internationale, intergouvernementele forum is voor onderhandelingen over de wereldwijde reactie op klimaatverandering.

Iedere bewoording, iedere zin, beoordeeld het lot van de mensheid op deze planeet.

We staan er niet bij stil, dat wat de achter liggende gevolgen zijn om naar een zoals hierboven is beschreven de "Perfecte" wereld transformeren naar een zogenaamde "Utopia". Iedere actie heeft een reactie tot gevolg, en de gevolgen die daaruit zullen vloeien zullen wij de mensheid moeten accepteren. Het accepteren van verdriet en het verlies van mensenlevens in het geheel. Er zijn meerdere aspecten die hierin een rol spelen van dit geheel "Onze wereld transformeren: de Agenda 21 en 2030 voor duurzame ontwikkeling." wat wel duidelijk blijkt uit de gehele opzet "Wereld Doelstellingen" is wel dat u de mensheid in het algeheel exact wordt opgedragen, om hun doelstellingen te behalen.

Alles onder controle

Als voorbeeld zullen wij het woord "Gendergelijkheid" erbij halen, om ons punt hierin duidelijk te maken.

Alles wat uitgevoerd wordt, tot uitvoering om de agenda 21 en 2030 uit te voeren wordt een golf "Wave" genoemd. Deze golf wordt teweeg gebracht door de media, de media die verslag doet over een bepaalde uitspraak en of door demonstraties die in het land wordt gehouden. Demostraties, een opgezet plan blijkt te zijn om juist meer aandacht te trekken. De gehele bedoeling hiervan is, om een nieuwe introductie aan te kondigen wat er gaat/moet veranderen. Of wij hiermee eens zijn, is absoluut niet te spraken, het is een onderdeel van agenda 21 en agenda 2030 hoe men dit ook wend of keert.

Gendergelijkheid

Onder gendergelijkheid verstaat men de gelijkstelling en gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht voorkeur, seksuele geaardheid in het maatschappelijk verkeer en voor de wet.

Gendergelijkheid werd onder andere actueel door de oprichting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (European Institute for Gender Equality) als agentschap van de Europese Unie.

Gendergelijkheid betreft onder meer

 • gelijkheid van man en vrouw in het maatschappelijk verkeer
 • geen discriminatie naar geslacht
 • geen discriminatie naar seksuele geaardheid
 • geen discriminatie naar genderpresentatie.

De bewoording "geen discriminatie" zegt eigenlijk al alles wat u dus niet meer mag doen, uitspreken en of uw ongenoegen tonen ook dat als u er totaal niet mee eens bent.

Enkele van ons de redactie heeft daar zijn eigen opinie over, zoals het woord "overdreven" uitvoering.

Hoe komt het ineens, dat er zo'n punt van gemaakt wordt, dat of iemand een ander geslacht voorkeur hebt. De reactie was dan ook "Waarom worden wij Heteroseksual gediscrimineerd" wij houden toch ook geen Hetro Pride in Amsterdam om iedereen te laten zien dat wij heteroseksueel zijn. Dus waar komt dit allemaal ineens vandaan?, nou het zou weer eens niet zo zijn, maar alles komt herhaaldelijk uit Amerika. Amerika laat altijd als eerste zien aan de wereld, dat wij de mensheid moeten accepteren hoe het zal moeten worden.

Verdere reactie was dan ook "Zodra iemand een andere geslachts-voorkeur heeft, waarom moet het altijd zo duidelijk naar voren gebracht worden. Als je nu homoseksueel bent of biseksueel is dat het zelfde. Echter zodra men dit ook nog eens op straat en of aan schoolkinderen moet aantonen, zoals met dragqueen, is naar onze mening wel zeer overdreven zoals dit schadelijk kan zijn voor kinderen."

En dit zou dan onder normaal vallen, om zeer kleine kinderen te vragen of ze later ook drag queen willen worden. Schande en zeer triest dit.

Dit laatste ook met "homoseksuelen, die toonbaar aan iedereen moet laten zien, dat ze homoseksueel zijn, en dat soms ook nog eens in overdrevenheid. Doe normaal, je doet al zelf gek genoeg".

Maar het kan gekker, men mag ineens niet meer zomaar tegen een welke persoon dan ook aangeven mevrouw of meisje. Als voorbeeld dat in de meeste gevallen een brief wordt opgesteld "Geachte Mevrouw/mijnheer" dit mag dus niet meer. De reden achter dit is, ook als is het een mevrouw, maar de geslachtsvoorkeuze is anders, valt dan ineens onder discriminatie. Dit laatste geld natuurlijk ook bij de jongens en mannen.

Maar het kan nog absurder, in de zeer nabij toekomst zal ook alles in de scholen en openbare ruimtes gaan veranderen op het gebied van toiletten. En dat zijn dan een hoop toiletten erbij komen voor iedere geslachtsvoorkeur. Mensen in het algeheel, worden 1 richting op geduwd die je moet belopen en denken en je daaraan in aanpassen. Uit dit geheel mag toch wel iets duidelijk zijn, Amerika begon ermee, en ineens was dit overgewaaid naar Europa.

Dan vinden wij van Nieuwsberichten dat dit ook per direct aangepast moet worden op paspoorten, ID kaarten, Rijbewijzen en zo verder.

 • homoseksuele
 • lesbische
 • biseksuele
 • transgender
 • man
 • vrouw
 • dragqueen

Dit wil aangeven om mensen toch maar in een vakje te zetten, moet de keuze dat wie je bent in het rijtjes hierboven, ook wordt vermeld in je paspoorten, ID kaarten, Rijbewijzen en zo verder. kijk en zodra we dat dan weten, zal het schrijven van een brief ook een stuk makkelijker maken

Geachte transgender,

Hierbij stellen wij u op de hoogte.......

Zie je wel veel gemakelijker, en je discrimineerd niet.

Wat een feit zal gaan worden

Nu komen enkele van ons uit de periode dat AIDS in 1980 de kop opstak over de gehele wereld, dit heeft geleid naar vele doden.

Het mag nu dan wel een feit zijn, dat de techniek niet stil is blijven staan op het gebied van AIDS. Echter zien wij straks, dat de toenamen van AIDS een feit zal worden en dat er weer zeer vele dode zullen vallen. De zoektocht naar je geslacht moet je op de loop laten, en dat vindt zelf een weg naar de Gendergelijkheid dat wie je bent. Dit probleem kan dus ook eventuele voordelen hebben, het lost zich zelf wel op om het zo maar even te beschrijven.

Zoals u hebt kunnen lezen de kopstuk "Alles onder controle" en het stuk over gendergelijkheid, is straks een wet en dat je niet meer mag discrimineren en alles zullen moeten accepteren wat ons wordt opgedragen hoe wij dus moeten gehoorzamen. Ongeacht uw geloof, iedereen moet gehoorzamen en aan alle wetten die door Verenigde Naties en de EU door onze strot heen wordt gepompt houden.

Dat is niet alles, er zullen wetten worden aangemaakt, om discriminatie in welke vorm dan ook te bestraffen door eventuele geldboetes en of wellicht wel door celstraffen. Dit alleen al doordat u zich niet houd aan de wetten en regels die ons wordt opgedragen.

Het woord duurzame ontwikkeling.

Is het nou, dat niemand dit opvalt de bewoording duurzame ontwikkeling.

Het woord duurzame ontwikkeling, heeft totaal absoluut niets te maken met gendergelijkheid, onderwijs, ongelijkheid binnen en tussen landen en vreedzame en inclusieve samenlevingen. vreedzame en inclusieve samenlevingen  Dus wat doen de andere doelstellingen in dat rijtje thuis?

De mensheid wordt dus in het algeheel onder controle gezet.

En dat laatste komt in onze tweede artikel ter spraken.

Dit artikel valt onder Nieuwsberichten Copyright

 

 

Qr Code
Ga naar boven