Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

koopkracht

Koopkracht van de meeste bijstandgerechtigden blijft achter.

Bijstandgerechtigden, komen steeds meer in de knel door maatregelingen die het kabinet maakt. Er is namelijk ook groepen zoals WAO en aanvullende Bijstandgerechtigden die....

Bijstandgerechtigden en WAO

Er bestaat een groep mensen die een UWV inkomsten hebben, echter die des tijds is afgestemd op de laatst verdiende inkomsten uit werk.

Deze groep mensen die door welke omstandigheden dan ook in de UWV-WAO komen, zullen een aanvulling moeten aanvragen bij de Dienst Sociale Zaken. beide partijen UWV zoals de Dienst Sociale zaken hanteren twee verschillende normen.

De regering

De regering staat er absoluut niet bij stil welk effect deze twee normen betekend voor mensen die een inkomsten hebben uit WAO en aanvulling van de dienst sociale zaken. Door die twee verschillende normen, komen steeds meer mensen der mate in de knel te zitten met hun koopkracht, dat het nu steeds moeilijker wordt om daadwerkelijk rond te komen met de stijgende prijzen voor voedsel.

De twee normen

Laten wij eerst eens beginnen bij de UWV-WAO gerechtigden.

De norm die hier gehanteerd wordt, iedere inkomsten verhoging die toegewezen wordt door de regering, wordt dan ook toegepast. Hier is absoluut niets mee aan de hand, gezien dat men in koopkracht er iets erop vooruit zult gaan, laten wij aannemen een € 4,65. Iedereen die gaat dus met zijn inkomsten vanuit de WAO € 4.65 op koopkracht erop vooruit.

Dienst Sociale zaken norm

De regering heeft en kijkt er absoluut niet naar, welke groep uitkeringsgerechtigden er aanwezig zijn, alles wordt over één kam geschoren.

Dienst Sociale zaken norm is als volgt:

De € 4,65 die men bij de UWV-WAO erbij hebben gekregen, word door de norm die de regering oplegt aan de dienst sociale zaken er weer ingehouden. Hier gaat het dus totaal fout en wordt er dus geen onderscheid gemaakt als men een normale bijstand uitkering hebt, en of een aanvulling op de laagste inkomsten die men krijgt bij uw WAO uitkering.

De koopkracht van deze groep, zal er nooit en ten nimmer in koopkracht erop vooruit gaan. Zo ook dit het geval is geweest, toen de regering had besloten vorig jaar 2016, dat iedereen er in koopkracht erop zou gaan. Door een kleine handeling die men kon uitvoeren online, kon men direct zien dat hoeveel men met koopkracht erop vooruit zou gaan.

Nieuws – Feiten heeft toen al duidelijk vermeld dat dit een grote leugen is dat men in koopkracht erop vooruit zult gaan. Wij hebben voor 100% gelijk gehad, toen wij aangaven, voordat u het extra geld aan koopkracht op uw rekening zult krijgen is het er al weer ervan af en dat aan de verhogingen van;

  • Zorgverzekering
  • Huurverhoging
  • Voedsel producten die maar blijven stijgen
  • Energie prijzen
  • Water

En zo kunnen wij een tijdje doorgaan, dat waaraan onze koopkracht aan verdween, voordat u enige ruimte had.

Het is dan ook een grote schande dat vele Nederlands in het algemeen, door onze eigen regering met “zo gemaakte beloftes” de Nederlandse bevolking juist besteelt. Zoals wij al aangaven, de groep mensen die een WAO inkomsten hebben, met een aanvulling vanuit de dienst sociale zaken gaan er absoluut geen cent op vooruit, maar juist steeds meer de afgrond in door een enorme te kort aan koopkracht.

Het geheel komt dus hierop neer;

Wat men als inkomsten binnen krijgt vanuit de WAO, wordt simpel weg weer ingehouden door de dienst sociale zaken. Dus geen koopkracht vooruitgang, maar steeds meer een achteruitgang.

Zodra men dan ook begint te vragen aan de dienst sociale vragen “wat nu als ik de inkomsten uit WAO laat vervallen, en een gehele inkomsten krijg bij de dienst sociale zaken ontvang” wordt er al snel aangegeven dat dit niet mogelijk blijkt te zijn. Echter een toevoeging wordt er wel aangegeven, dat men beter met het UWV uw mogelijkheden kunt bespreken en een aanvraag kunt doen voor een volledige WAO inkomsten vanuit de UWV.

Bijna iedereen weet, dat wat hun laatste inkomsten waren vanuit een werkgever, de UWV hanteert vanuit de laatst verdiende inkomsten je WAO inkomsten. Zodra die inkomsten te laag zijn, en men recht heeft op een aanvullende inkomsten vanuit de sociale dienst kan men daar de aanvraag indienen.
Men kan nooit en ten nimmer een volledige inkomsten krijgen vanuit de WAO en of zoals aangegeven werd door de sociale dienst dat men een complete inkomsten vanuit de UWV zult krijgen. Dat is dan ook de norm van de UWV, heb je te weinig aan inkomsten kan je dat alleen via de sociale dienst erbij krijgen en kan nooit van zijn levens dagen de sociale dienst inkomsten laten vervallen dat de UWV in het geheel aan u een WAO zal uitbetalen.

De regering is lekker op vakantie geweest, en inmiddels zijn er al meer dan 159 dagen voorbij gegaan, dat er ooit eens een formatie is ontstaan. 159 dagen zonder een regering, en dan mag het ook wel heel erg vreemd zijn, dat Nederlanders geen nieuwe verkiezingen eist. Een ander aspect die wij van Nieuws – Feiten op straat hebben gevraagd aan de mensen, blijkt dat van de 1000 mensen er 800 mensen niet op de formatie VVD hadden gestemd.

Het mag dan wel heel erg vreemd zijn, dat zelfs die mensen er zeer verbaast van stonden te kijken, dat nogmaals de regering VVD Rutte als president was aangesteld. Inderdaad, dat was dan ook de hoofd reden dat Nieuws – Feiten eens een peiling deed op straat dat waarop de burgers hun stem op uit hebben gebracht.

Individuele inkomenstoeslag

Ieder jaar kan men een aanvraag indienen, echter moet men wel even de regels goed doorlezen wie er in aanmerking kan komen voor deze Individuele inkomenstoeslag. Kijk hiervoor altijd even op de website van uw gemeente waar u woont, per gemeente verschild dit nog wel eens. U kunt alles controleren dat of en welke rechten u hebt om aanvraag in te dienen - Bereken uw recht: - Nibud - Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Het spijtige van het geheel is wel, dat men er niet vanuit moet gaan, dat u deze toeslagen kunt krijgen en of in aanmerking kunt komen. Echter wie niet waagt, wie niet wint.

Aanvraag woonlastenfonds 2017

De Aanvraag woonlastenfonds 2017, kan alleen aangevraagd worden medio september - oktober bij uw plaatselijke gemeente.

Voor de duidelijkheid, er is absoluut geen garantie dat u in aanmerking kunt komen voor woonlastenfonds 2017, en of dat uw gemeente de mogelijkheid geeft om woonlastenfonds zal toekennen om een aanvraag in te kunnen dienen.

Bijzondere bijstand: extra ondersteuning

Iedere gemeente ondersteunt huishoudens met een laag inkomen. Zo kunnen deze huishoudens toch de echt noodzakelijke uitgaven doen. Hier leest u wie recht heeft op bijzondere bijstand. Bent u tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd en moet u langdurig rondkomen van een minimuminkomen zonder zicht op een hoger inkomen, dan kunt u in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag. Dit is een jaarlijkse toeslag. Ook mensen met een laag inkomen uit werk kunnen hier recht op hebben. De gemeente toets per individu of iemand voor deze toeslag in aanmerking komt. Ook bepaalt de gemeente de hoogte van de toeslag.

Vraag dit altijd persoonlijk even bij uw gemeente (Dienst Sociale Zaken) maak des nood een afspraak om absoluut zeker ervan te zijn dat als u in aanmerking kunt komen voor Bijzondere bijstand: extra ondersteuning

Anoniem melding

Ook Nieuwsberichten schrok van de aangeleverde stukken en telefoongesprek van de anoniem persoon, deze die heel graag zijn verhaal hierover kwijt wilde.

De hoofd redenen die erbij zijn opgegeven wat namelijk het volgende;

Sinds kort blijkt er bij deze persoon, kanker te zijn geconstateerd. Zodra er kanker wordt geconstateerd, gaan er zeer vele bezoeken aan het ziekenhuis vooraf. Deze bezoeken waaronder intake gesprekken welke behandeling de beste optie is per invideu kan dit verschillen.


Men kan echter rekenen dat men meer dan 8+ aan bezoeken hebt aan het ziekenhuis. Er kan natuurlijk gebruik gemaakt worden van een speciale pas, waarmee men een korting kunt krijgen op de taxi rit. Echter per gemeente verschild de prijs dat wat men zelf moet betalen per rit heen en terug. Dan ligt het er ook nog eens aan hoeveel kilometers u van het ziekenhuis afligt.


Een globale berekening komen wij al snel uit op bijna € 128.-- euro

De anonieme persoon gaf aan in het gesprek, dat hij iedere 4 weken een € 200,- kan besteden aan voedsel, en dit wordt gehaald uit 4 verschillende supermarkten om zo goedkoop mogelijk zijn voedsel in huis te krijgen.


De € 200,- is het enige geld wat besteed kan worden wat over is gebleven naast de vaste lasten. Dat wanneer wij zelf even doorberekenen, komen we al snel uit op een totaal bedrag van € 72,- wat er voor 4 weken aan boodschappen in huis gehaald kan worden.


Probeert u maar eens voor € 72,-- euro aan boodschappen in huis te halen, en dan moet er absoluut geen andere kosten erbij komen wat het dan niet mogelijk maakt om enige boodschappen in huis te halen.


De anonieme schrijver geeft het volgende aan, dat hij zich niet laat behandelen voor de geconstateerde kanker, omdat er geen geld voor is.

Wat Nieuwsberichten van dit geheel vindt is, Schande, diep en diep triest dit dat iemand zich niet kan laten behandelen door een tekort aan inkomsten en normen dat waar de regering absoluut nooit heeft bij stil gestaan dat mensen die in een WAO en een aanvulling van de Dienst Sociale Zaken totaal andere regels hanteren als men in de groep valt WAO.

Qr Code
Ga naar boven