Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

arm

kloof tussen arm en rijk nederland, is nu immens groot aan het worden

De inkomensverdeling in Nederland is relatief gelijk en stabiel, maar bij de vermogens wordt de kloof tussen arm en rijk steeds groter.

De laagste inkomen

Het mag wel duidelijk zijn geworden, na prinsjes dag of wel (de derde dinsdag van de maand), dat nogmaals de armste erop achteruit zullen gaan.

Het is dan ook volkomen onbegrijpelijk, dat bij de laatste verkiezingen wederom de VVD nogmaals zal regeren. Nieuwsberichten heeft juist een onderzoek ingesteld op juistheid of de VVD wel als winnaar uit de bus kwam. In een eerder artikel, hebben wij juist duidelijk aangegeven, dat bij de 1000 mensen die wij vroegen om alleen de partij op te schrijven dat waarop zij gestemd hadden. Uit dat onderzoek, kwamen wij tot een geheel andere resultaat. En nee, niet de PVV en ook als zeker niet PVDA en VDD.

Wij kregen al tijdens de uitzending van de verkiezingen in Nederland argwaan dat er iets niet klopte, en had mag wel duidelijk zijn dat als een provincie Flevoland alleen VVD stemmers de meerderheid zou hebben klopt dus totaal niet.

Artikel NOS

In een artikel dat eerder was geplaatst, zullen wij hier even een citaat plaatsen.

Er wordt 425 miljoen euro uitgetrokken om te voorkomen dat gepensioneerden, mensen met een uitkering en werkenden met lage inkomens erop achteruitgaan of weinig merken van de sterke economische groei. Toch voorkomt dat geld niet dat 18 procent van de huishoudens, en 13 procent van de werkenden geen verbetering merkt.

Nou die mensen arm dus, zullen wel degelijk nu al merken dat ze behoorlijk achteruit zijn gegaan in hun koopkracht en of zoveel andere dingen al moeten opgeven zoals een hobby.

Het volgende citaat

De zorg wordt voor iedereen duurder: het eigen risico gaat omhoog van 385 naar 400 euro.

Dit mag dan wel op dit moment terug gedraaid zijn, en blijft dan ook 385,- euro, dat of dat arm zijn hiermee een voordeel zouden hebben. Nou niet echt, gezien dat een aantal regels daaronder het volgende staat beschreven.

Het kabinet verwacht dat de zorgpremie stijgt met ongeveer zes euro per maand. De maximale zorgtoeslag gaat met 131 euro omhoog, naar 1197 euro.

Dit betekend, dat ieder dus ook arm er een 7 euro per maand erop achteruit gaat in koopkracht. En dat we het nu toch hebben over koopkracht, dat kan arm Nederland ook wel vergeten zoals wij ook eerdere al hebben beschreven in de twee vorige artikelen. Klopt 131,- euro dit jaar 2017, en 2018 wordt dat dus! juist 138,- euro per maand.

Wat Nieuwsberichten het meest raakte was een artikel die ook de NOS had geschreven, welke voordelen heeft u als arm zijn. De voordelen was louter en alleen dat de eigen bijdragen niet werd verhoogt naar 400,-, en dat noemen zij een voordeel?

Ja arme mensen, jullie krijgen wel een voordeel.

Jullie mogen nu, iedere maand, een aflossing doen bij jullie zorgverzekering maatschappij van 38,50 per maan, en dat voor 10 maanden lang. WOW, dus nu niet zeuren, je hebt tien maanden erbij gekregen, dat moet voldoende tijd geven om zoveel mogelijk jullie hobby's op te zeggen of gewoon minder eten op tafel zetten.

Het is pas een voordeel dat arm Nederlander de (Koopkrachtreparatie kwetsbare groepen) hoe dat zo mooi werd geformuleerd er een 0,03% erop vooruit zal gaan. Goed laten wij van Nieuwsberichten u nogmaals even uit die droom halen. Gezien dat wij namelijk niet houden van "iemand blij maken met een dood vogeltje",  dat zal dan wel geen brembrem vogeltje zijn geweest, met een Spaanse pepertje in zijn achter werk.

Voedsel producten

Dat als het u nog niet opgevallen is, dan raden wij u toch eens aan om de prijzen in de winkels eens in de gaten te houden. Gezien het feit, dat in de afgelopen twee maanden, alle producten vanaf 0,50 cent tot 1 euro duurder zijn geworden.

Dan komen wij alsnog weer terug op de eerdere mooi verkiezing beloftes  het jaar 2016, toen er met pracht en praal door de gehele regering een zogenaamde strijd was wie er mee weg kon lopen op de eer dat zijn de bevolking in koopkracht erop vooruit zullen gaan. Nogmaals, dat was allemaal een verkiezings-stunt, en iedereen is erin getrapt. Zodra men een controle berekening uit kon voeren op internet, gingen enkele mensen er maar 10,- tot 12,50 erop vooruit in koopkracht zou men denken. Nee dus, voordat dat geld aan de burgers over gemaakt zou worden, was dat geld allang opgegaan in rook aan alle verhoringen die daarop volgde.

En nog even dit,  (Koopkrachtreparatie kwetsbare groepen) nee dit zijn mensen die steeds armer worden en steeds meer erop achteruit gaan in koopkracht in het algemeen. Nu gaan wij een voorspelling aan u geven, dat wat er exact gaat gebeuren met die vele arme Nederlander dat waar de kloof tussen rijk en arm steeds meer zal worden.

De voorspelling die er zal gebeuren in 2018 is het volgende.
  • Meer mensen zullen in de schulden raken, doordat er te lage inkomsten zijn om die rekeningen te kunnen betalen.
  • Deze arme mensen zullen dan een beslissing moeten maken, om hun zelf aan te melden bij een bewindsvoerder of zelfs in de WSNP terecht komen.
  • Voeding, gezien dat de voedsel prijzen ineens aan het stijgen zijn, zal het steeds moeilijker worden om nog aan fatsoenlijke maaltijden op tafel neer te kunnen zetten.
  • De aanloop naar voedselbanken en of voedselloket zal ook volgende jaar enorm toe gaan nemen.
  • Er zullen meer afsluitingen plaats vinden vanuit de nutsbedrijven, waaronder water, gas en elektra zal worden afgesloten worden bij deze groep mensen.

Het mag dan ook wel duidelijk zijn, dat het een schande is, te triest voor woorden dat de kloof tussen arm en rijk inderdaad steeds groter begint te worden dat deze mensen steeds meer uit het zicht blijken te drijven op een eigen eiland.

Qr Code
Ga naar boven