Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Klimaatverschuiving

Klimaatverschuiving is toch klimaatverandering?

Een klimaatverandering komt door natuurlijke klimaatverschuiving, en niet veroorzaakt door de mens zoals zij u deze wijs maken. Er vindt nu een klimaatverschuiving plaats, dan spreken wij over klimaatverandering, dit artikel zullen wij exact uitleggen dat hoe een klimaatverschuiving ontstaat naar een klimaatverandering.

Copyright artikel

Auteursrecht en overige rechten van intellectueel eigendom.

De websites en/of diensten van de Nieuwsberichten inclusief de gepubliceerde informatie zijn beschermd middels Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, datablank recht, naburige rechten en het merkrecht van de Nieuwsberichten. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan in het kader van persoonlijk en niet-commercieel gebruik door particuliere Gebruikers, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nieuwsberichten niet toegestaan.

Planeet Aarde

Het onderdeel Planeet Aarde, werken wij samen met het bekende schrijven TS Niazi.

TS Niazi. Niazi Is een wetenschappelijke bijdrage terwijl hij verbonden was aan Laboratoire de Photonique et de Nanostructures (Marcoussis, Frankrijk) en andere plaatsen.

Wij van Nieuwsberichten, doen wetenschappelijk onderzoek, zoals ook de video materiaal die u later zult terug vinden in het hoofdstuk Planeet Aarde. Ieder onderzoek die wij van Nieuwsberichten en TS Niazi uitvoeren, zullen worden gepubliceerd op de website. U krijgt dus nu een zeer duidelijk antwoord of we te maken hebben met een Klimaatverschuiving of een klimaatverandering.

Verschillende Geofysische weergave

Laten wij hier eens eerst mee beginnen, dit wat eigenlijk al voldoende behoefd te zijn dat waarom er een klimaatverschuiving plaats vindt.

Bestaat er een verband tussen het magnetische veld en de hoeveelheid thermische energie die op het aardoppervlak wordt ontvangen? De meeste wetenschappers schrijven dat de aarde draait om zijn as naar het impulsmoment van de planeet dat opkwam toen de aarde aanvankelijk miljarden jaren geleden werd gevormd.

Temperatuur Aardoppervlak dikte van de Ozonlaag

Ze leggen echter niet uit waarom de maan niet ronddraait, omdat deze door hetzelfde proces is gemaakt, of waarom de aarde om zijn as draait, versnelt en vertraagt ​​met een fractie van milliseconden per dag in de afgelopen 400 jaar! De meeste wetenschappers beweren dat de variatie in temperatuur op het aardoppervlak afhankelijk is van de dikte van de ozonlaag. Ze leggen niet uit waarom, wanneer de dikte van de ozonlaag varieert, het planeetoppervlak eronder op een relatief constante temperatuur blijft. Anderen schrijven de vorming van temperatuurbanden van homogene klimaatzones toe aan de 'projectiehoek' van de zonne-energie op het oppervlak van de planeet.

Constante 23,44 ° hoek

projectiehoek

Ze zien het feit over het hoofd dat de aarde wordt gekanteld door een constante 23,44 ° hoek om de as loodrecht op zijn baan rond de zon. Bijvoorbeeld, de projectiehoek is bijna hetzelfde op zowel de evenaar als de noordelijke middelste breedtegordel op 21 juni, maar de temperaturen variëren sterk tussen de twee regio's. De meeste wetenschappers schrijven de Outer Core, de laag bevolkte vloeistoflaag van de planeet, toe als de bron van het magnetische veld dat we waarnemen op het aardoppervlak. Ze over het hoofd gezien het feit dat als een dergelijk magnetisch veld wordt geïnduceerd door de elektronen, in de buitenste kern laag, terwijl ze van de binnenste kern naar de binnenste mantel stromen, de oriëntatie van het elektronisch geïnduceerde magnetische veld precies evenwijdig aan de draai as zou worden uitgelijnd van de planeet. Met andere woorden, de geïnduceerde magnetische pool zou op de geografische pool co-centrisch zijn. Toch weten we dat de magnetische polen constant rondzwerven rond de geografische polen en soms gaan ze veel verder. De twee magnetische polen zwerven onafhankelijk van elkaar en bevinden zich niet direct tegenovergestelde posities op de planeet. Op de pagina's van deze website probeer ik de bovengenoemde onduidelijkheden te beantwoorden. Gebruikmakend van basisbegrippen en theorieën over elektriciteit, magnetisme en bewegingswetten, probeer ik enkele basisvragen te beantwoorden, bijvoorbeeld:

 • Wat doet de magnetische polen zwerven rond de geografische polen?
 • En wat veroorzaakt de omwenteling van de Aarde om haar as om op momenten te versnellen en op andere momenten te vertragen?
 • Zou de tijd komen dat de spin erg traag wordt en het uur meer dan 60 minuten duurt?
 • Wat beschermt de aarde tegen de door zonne-energie geladen deeltjes?
 • En waarom is de temperatuur het heetst bij de evenaar en het koudst bij de polen gemeten op zeeniveau?
 • Is er een andere bron van thermische energie die het oppervlak van de aarde bereikt, afgezien van de zon?
 • Het draaien van de aarde creëert de equatoriale bobbel. De equatoriale diameter van de korst is 43 km (27 mijl) groter dan de geografische pool-to-paaldiameter. De zeeën zijn dienovereenkomstig opgezwollen. Wat zal er van zeeniveau worden als de aarde-spin langzamer gaat draaien?
 • Wat zorgt ervoor dat de aarde tegen de klok in draait?
 • Zou een dergelijke spin tot stilstand kunnen worden gebracht?
 • Kan de draairichting worden omgekeerd?
 • Zou de zon op een gegeven moment uit het westen opkomen en zich in het oosten bevinden?

Door bovenstaande vragen te beantwoorden, daag ik de gezamenlijk overeengekomen hypothesen uit die door eerdere wetenschappers, astronomen en anderen beschikbaar zijn gemaakt over de bron van magnetisme van de aarde, de vorming van klimaatbanden, centrifugesnelheid en meer. Gebruikmakend van geologische ontdekkingen, onderzoek ik een scenario van nieuwe locaties van de magnetische polen, en de onderzochte resultaten omvatten verhoogde snelheid van grote aardbevingen, vulkanen en veranderingen van de temperatuur en neerslagkaart.

Slot over Geofysische temperatuurband

Zoals ook straks in een video duidelijk naar voren zal gekomen, ligt Nederland en natuurlijk ook andere landen in de zelfde Geofysische temperatuurband.

projectiehoek klimaatverandering

Zodra de aardas meer kantelt zal Nederland steeds meer in het gebied komen van de evenaar, dat wat resulteert naar warmere temperaturen. Daadwerkelijke situatie toen was, dat Nederland in de groene temperatuurband lag. Tegenwoordig ligt Nederland in de gele temperatuurband, dit dus betekend dat het warmer wordt en blijft. En dat noemen ze Klimaatverschuivingen absoluut geen klimaatverandering. Deze Klimaat verschuivingen brengt natuurlijk der mate veranderingen op zoals bijvoorbeeld in Nederland, dat er ongekende hoge temperaturen zullen worden behaald die wij niet gewend zijn.

Richting van luchtstromen, spelen ook hierin een grote rol. Zodra de wind vanuit het Noorden komt richting West of Oosten, heeft dat wel degelijk invloed op de temperaturen. Dan zullen de temperaturen in de zomer dagen behoorlijk tegen kunnen vallen in de avond uren, zoals wij dot onlangs hebben gehad. Eenmaal toen de luchtstroom vanuit het oosten kwam, veranderde dit complete plaatje, dat we ineens ongekende hoge temperaturen zullen gaan behalen.

De winters wordt ook anders, in 2018 zullen wij daar al iets van mee te maken krijgen wat in 2019 absoluut door zal zetten naar een mini ijstijd of te wel kleine ijstijdvak, daar kunt u hier IJstijdvak (ijstijd) terug lezen.

Zuidpool Antarctica

De Zuidpool gebied, is exact het zelfde zoals de Noordpool gebied, dat het oppervlakte ijs steeds meer afbreekt. Het oppervlakte ijs breekt sneller af, dat wat met ijs en sneeuw bedekte vaste land gebied is nu nog geen spraken van. Echter nu wel het volgenden wat niet in het nieuws komt, is het volgende.

Zoals wij iets eerder beschreven de aardas kantelt, en het gebied zoals Nederland ligt dan ook iets meer in het gebied van de evenaar temperatuurband. De Zuidpool gebeurt het zelfde dat een deel van Antarctica in een hogere temperatuurband bevindt, wat aan de kant van bijvoorbeeld Zuid Amerika aan ijsschotsen afbreekt, komt aan de andere zijde er weer bij. Hiermee bedoelen wij dan ook bijvoorbeeld, dat naar de kant van Australië er juist weer oppervlakte ijs bij komt.

Dit zelfde gebeurt exact ook met de Noordpool dat waar Noordpool ijs zich verschuift naar Canada en naar Siberië. En aan de tegenovergestelde kant, gaat er juist weer ijs vanaf zoals dit nu het geval is.

Hiermee willen wij u dus zeer duidelijk aangeven, dat er een klimaatverschuiving plaats vindt die zeer normaal is. Echter, de huidige mens heeft dit nog niet eerder waargenomen, en het is dus zeer eenvoudig om u wijs te maken dat u de schuldige bent van de klimaatverandering.

Nee, door Klimaatverschuiving ontstaat dus klimaatverandering wat een zeer normale natuur proces is en niets anders dan dat. Een groot gros van de bevolking heeft inderdaad al door, dat klimaatverandering een hoax is. Dit artikel hopen wij u in ieder geval meer inzicht te hebben gegeven, dat de Planeet Aarde in een fase klimaatverschuiving bevindt.

De gevolgen zijn allang merkbaar, ook in Nederland.

Vroeg in het jaar 2018 waren de temperaturen al aardig aanwezig tot de heden dag, echter wel met een groot verschil.

In het zuiden is het behoorlijk warm, bijna tegen tropische temperaturen aan, in het noorden van Nederland is het weer iets anders. In de avond uren kan men dit het beste merken. De luchtstroom is totaal veranderd, de meeste lichtstroom komt nu ineens alleen maar van het Noord - westen, Noord - Oosten, dit wat koelere lucht aanvoert. De avonden zijn bij lange na niet warm, de gemiddelde temperatuur ligt rond de 13 - 18 graden. Terwijl in de meeste zomer maanden de temperatuur juist boven de 20 graden ligt. Maar er zijn nog veel meer kenmerken zichtbaar over de gehele wereld.

Jason A

Agenda 21 zoals agenda 2030 is meer bedoeld om de bevolking de schuld te geven van een hoax “klimaatverandering” en dat wij binnenkort belasting over moeten betalen. En laten we eerlijk blijven, zodra wij het woord Klimaatverschuiving weglaten, dan is het namelijk zeer eenvoudig om u wijs te maken dat klimaatverandering plaats vindt door u.

Echter nu alsnog wel een waarschuwing vooraf bij het volgende.

Door de extreme droogte van de afgelopen maanden, kan het grond niet snel genoeg meer water opnemen. Het riool zal dan ook overbelast raken, met als gevolg, dat de straten en zelfs huizen blank komen te staan. Om u alsnog een beetje voor te bereiden dat uw huis niet vol komt te staan met water, raden wij het volgende aan om te kopen.

 • Martens acrylplaat transparant 50x100 cm of groter
 • Bison acrylaatkit 30 min. wit 300 ml
 • Rotadrill schroef universeel platkop pozi RVS 4.0x30 mm 23 stuks

De reden en gebruik is om water buitenshuis te houden, de deurpost spuit u in met acrylaatkit, zodra u de  acrylplaat op maat hebt gemaakt bevestigd u deze de deurpost aan de buiten zijde van uw huis. Maak de acrylplaatvast met Rotadrill schroef, en bent nu al iets meer verzekerd dat u geen wateroverlast in huis zult hebben. Deze techniek kunt u ook gebruiken om het hele huis heen, zodat er ook niet zo snel water door de muren naar binnen komen.

Qr Code
Ga naar boven