Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Sociale Dienst

Hoe zit dit eigenlijk, en de gevolgen ervan

Eerder hebben wij al contact gehad, met de anonieme schrijver. Nieuwsberichten wil meer weten, hoe de Sociale Dienst Zaken te werk gaan. Pure chantage: Zodra er spraken is van een inkomenspositie chronisch zieken en gehandicapten, dan ben je daadwerkelijk slaaf geworden van de staat der Nederlanden. Dit is nog maar zachtjes uitgedrukt, zodra wij daadwerkelijk u gaan vertellen staan de haren op plaatsen waar u geen haren hebt recht omhoog.

Medische dossier

Als chronisch zieken en gehandicapten, is men verplicht om medische dossiers af te staan aan de gemeente sociale dienst. Dat wanneer men als chronisch zieken en gehandicapten, van welke instantie dan ook hulp wilt hebben en of begeleiding, MOET men alle benodigde medische papieren aan hun overhandigen.

Het werkt zo, stel dat men vanuit een instantie begeleiding thuis nodig hebt, dit noemen ze "begeleiding aan huis" hiervoor zullen er een aantal uren toegekend worden aan de hoeveelheid uren men nodig mocht hebben. Echter die uren en toekenning krijgt men dus absoluut niet zomaar, je bent dus verplicht om je privacy totaal aan de kant te gooien, en gehoorzamen naar dat wat zij willen "moeten" hebben om die uren aan die persoon te kunnen geven. Dat wanneer men als chronisch zieken en of gehandicapten niet de medische dossiers aan hun overhandigd, dan krijgt men ook niet de uren die men nodig hebt.

Al zegt men dus ne, je krijgt in inzage in het medische dossier, kan je daadwerkelijk vergeten dat je uren krijgt die men nodig hebt.

CIZ

Er is veel veranderd in de loop der jaren, de CIZ gaf des tijds indicaties af die gebaseerd zijn uit medische dossiers vanuit het ziekenhuis. CIZ blijkt een aantal jaren geleden zich afgescheiden van de gemeentes om indicaties toe te kennen. Echter de medische dossiers hebben zij klaarblijkelijk niet overgedragen aan de gemeente die nu de indicatie uitvoert of men recht heeft op begeleiding en de uren daarvoor.

Dit laatste blijkt dan ook, van uit onze anonieme schrijver, dat de gemeentes die een indicatie willen verstrekken totaal niets aan de eerder toe gekende indicatie(s) en of gegevens in huis te hebben. Dit laatste bezorgd de chronisch zieken en gehandicapten een heleboel stres zoals werk verzetten waar men totaal niet op zit te wachten. Buiten dat feit, ben je dan dus verplicht om alle stukken dat waaruit blijkt dat men chronisch ziek en of gehandicapt bent aan de gemeente af te staan.

SCHANDE

Wij hebben vele papieren gezien, gespreksopnames beluisterd dat hoe de gemeente omgaat met deze mensen. Je wordt als een zeer klein kind in de hoek gezet, met waar het op neer komt `chantage`. Maar dan zijn we er nog niet, de regering weet het zo perfect allemaal te verwoorden naar het publiek dat je het bijna zou geloven.

Al heb je alle medische papieren afgegeven, en ook daadwerkelijk alle financiële papier afgegeven zit er nog een ader onder het gras. Na een jaar komen ze weer terug, om opnieuw je te beoordelen op een indicatie??

Wacht even, eerder heb je alles al afgeven aan ze wat normaal gesproken privé is, en nu komen ze were om te beoordelen of je wel of niet nog de uren kunt krijgen. Nou het zit zo, zodra ze net iets na een jaar weer aan je deur staan, is het de bedoeling om je weer heel erg klein te krijgen door hun smoezen. We moeten bezuinigen, door die bezuinigingen, moeten wij nagaan ("uren af pakken") of het ook niet kan met minder uren. En ja hoor daar komt de hele riedel, bezuinigen, en te veel uren die een jaar ervoor perfect bij je situatie paste. Dit was immers afgesproken tijdens dat eerste gesprek. Nu ineens geven ze aan dat je veel te veel uren heb, en dat er zeker de helft ervan moet inleveren.

Hoe je het wend en keert, die uren gaan ervan af, of ze komen met een nieuwe herkeuren, omdat de medische dossiers al een jaar oud zijn en die moeten up to date zijn. Zodra men chronisch ziek bent, kan je nooit meer beter worden, maar je kan zelfs er nog verder erop achteruit gaan. Dit is lichamelijk te zien, en toch alsnog moet men achter de papieren aangaan, en nieuwe onderzoeken uit laten voeren.

Persoonlijke note:

Uit alles is gebleken dat men een moderne slaaf bent geworden van de staat. Je wordt verplicht om medische dossiers af te geven, dan is onze vraag hoe het dan zit met de privacy van die Nederlander. Een medische dossier, kan de politie, burger en of rechter niet zonder enige toestemming opvragen waar dan ook. Hiervoor, moet de persoon in kwestie zelf toestemming voor geven op papier. Echter dat wanneer men op geen enkele wijze dan ook het medische dossier wilt afgeven is ieder recht omdat zo uit te voeren. Compleet doorgeslagen door de regering, de regering heeft te veel macht gegeven aan de gemeentes, deze gemeentes kunnen nu doen en laten dat hoe zij het willen hebben. En dat onder de noemer CHANTAGE en of MET DE RUG TEGEN DE MUUR AANGEZET WORDEN.

Doet men dat niet, krijg je ook totaal niets aan uren of dat waar men recht op zou moeten hebben.

Eerder hebben wij al een artikel beschreven, dat waarin de zelfde persoon aangaf over de normen die verschillende instanties hebben.

Norm 1 en norm 2

Hier kijkt de regering ook totaal niet naar,m als je maar iets krijgt vanuit de Sociale dienst aan inkomsten, maakt het absoluut niet uit als men nu wel of niet chronisch ziek bent en of in de WAO zit. Dit betekend in het algemeen dat men absoluut geen cent vooruit gata in koopkracht, maar juist sterk achteruit gaat.

Norm 1:

UVW - WAO inkomsten, deze inkomsten kunnen wel verhoogt worden zoals dit ook wordt gedaan. Hoofdredenen hiervan is, dat de regering hiervoor toestemming geeft.

Wat de regering totaal geen rekening mee heeft gehouden, dat men bij het laatst verdiende inkomsten vanuit een werkgever gewerkt hebt, wordt gehanteerd. Nu kan het zijn, dat men onder de minimum aan inkomsten bent gevallen, dan hebt men daadwerkelijk een probleem, omdat men dan moet aankloppen bij de Dienst Sociale Zaken voor een aanvullende bijstand.

Norm 2

Hartelijk dank regering dat jullie absoluut totaal niet weten wat ze aanrichten bij deze groep mensen.

Wat men bijvoorbeeld aan inkomsten erbij hebt gekregen bij de WAO, wordt door de norm dat waar de regering totaal geen rekening gehouden is, de norm Dienst Sociale Zaken opgelegd dat alle aanvullende koopkracht inkomsten die de WAO uitbetaald, simpel weg ingenomen wordt door de dienst sociale zaken.

Wat betekend dit?

Dit betekend, dat deze groep mensen hoe men dit ook wend of keert, ieder jaar er op achteruit gaan aan koopkracht en of enige rekening nog te kunnen betalen.

Dit is een daadwerkelijk voorbeeld hoe wij in de papieren van deze persoon zijn tegen gekomen. En dat is volgt kort uitgelegd.

Dat wanneer men in het jaar 2012 in die positie gekomen bent, zou men een inkomsten hebben gekregen van bijvoorbeeld 800,- euro

5 jaar later, de inkomsten zijn dan ook het zelfde gebleven 800,- euro, echter je levens onderhoud en rekeningen worden ieder jaar verhoogd.

Wat vele namelijk vergeten zo ook de regering is, dat met alle mooie belofte om zieltje te winnen voor een verkiezing, dat ze openbaar aangeven dat iedereen in koopkracht erop vooruit zal gaan. Wij hebben nog nooit zoveel onzin uitspraken gehoord om de Nederlanders compleet in de maling te nemen. Alles wat u er toen bij hebt gekregen, moet ook terug komen, dat is het spel. En hoe wordt dat gedaan, vraagt men nu zeker af.

Alles wat u er toen bij zou krijgen, werd tijdens "prinsje dag" in één klap ongedaan gemaakt door alles te verhogen waaronder;

  • Zuivel producten prijzen te verhogen
  • Energie prijzen te verhogen
  • Verzekeringen prijzen te verhogen
  • Voedsel producten prijzen te verhogen
  • Huren die ieder jaar te verhogen.
  • Belastingen prijzen te verhogen

En die lijst gaat nog wel even zo door, dat waar alles wat u er "bij" hebt gekregen er simpel weg verdwenen was. Hoe zo in koopkracht erop vooruit gaan.

Chronisch zieken en of gehandicapten, zijn absoluut totaal op geen enkel punt vooruit gegaan in koopkracht. Laten wij dit even goed benadrukken uit de berekening die wij mochten uitvoeren bij deze anonieme persoon, blijkt het volgende. Vanaf het moment dat hij totaal arbeidt ongeschikt werd, is door de norm van de sociale dienst een achteruit gang geconstateerd van maar liefst 45,- euro in 1 jaar tijd. Nooit is er dus iets extra's om te kunnen besteden aan voedsel, dus hoe bedoeld men vooruit gang in koopkracht. Deze situatie is der mate schrijnend, gezien dat deze persoon met alle lichamelijke gebreken, binnen kort zal MOETEN aanmelden voor schuldsanering.

Door het feit dat de inkomsten zo laag is gebleven voor deze groep mensen, en met name voor deze persoon, blijkt ook nog eens dat er maximaal 70,- euro kan worden besteed aan voedsel voor een maand. Dat is niet alles, aankomende jaar zal er nogmaals situaties veranderen voor iedereen. Dit is steeds meer inleveren aan inkomsten, en hoe zal het er dan voorgaan met deze persoon? Wat wel al vast staat, is dat deze persoon niet alleen zich aan zal moeten melden bij schuldhulp verlenging, maar ook bij een voedselbank.

Kijk mensen, dit zijn echte verhalen gebaseerd op persoonlijke gesprekken en inzagen van 1 persoonshuishouden. Hiervoor willen wij alvast de persoon vriendelijk willen bedanken. Nieuwsberichten daarin tegen, zijn ongelooflijk blij met dit verhaal en gebeurtenissen, om u als burger eens duidelijk te kunnen maken dat er ongelooflijk veel onrecht is onder de burgers van Nederland. En dat is een FEIT.

Wat moet je doen?

alles wat je aan papieren in huis hebt liggen op medisch gebied, bankafschriften, uitgaven vaste lasten, alles wat je hebt aan abonnementen en zo verder moet je simpel weg aan ze geven. Anders krijg je niets dat waar men recht op hebt. Het mag wel zeer duidelijk zijn, dat we hier duidelijk spreken over een moderne slaaf, wie niet gehoorzaamd, krijgt niets.

Qr Code
Ga naar boven