Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

oostvaardersplassen

Roet in het eten gooien van, Gedeputeerde Staten van Flevoland

Ondertussen worden er verwijten heen en weer gegeven op sociale media, over de afschot grote grazers in Oostvaardersplassen. Provinciale Staten van Flevoland hebben in grote meerderheid gestemd voor het drastisch verminderen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen. En dat laatste kan vanaf nu eventueel roet in het eten gooien van Gedeputeerde Staten van Flevoland 

De Tokkies

Een typisch geval van EPA: Extreem Problematische Actievoerders, een term voor mensen die zoveel overlast veroorzaken bij vele bezoekers van de Oostvaardersplassen. Door de aandacht van de media voor dit soort actievoerders is ‘een tokkie’ een synoniem geworden voor een aantal asociaal personen.

  1. Hekken doorknippen
  2. Bezoekers van Oostvaardersplassen bedreigen, aanvallen en blijven lastigvallen
  3. Staatsbosbeheer personeel persoonlijk bedreigen, tot in de privé sfeer.
  4. Bijvoederen van de dieren, met gevolg dat deze dieren alsnog overlijden aan een koliek.
  5. Expresse dieren verwonden en video’s van maken van de verwondingen, om in het nieuws komen.

Zodra men dit onder de noemer zou kunnen zetten, “opkomen voor de dieren” is hier absoluut geen spraken van.

Uit het door doorknippen van de hekken, mag wel duidelijk zijn, dat er een groot gebrek is aan verstand en de gevolgen. Het zal absoluut niet blijven bij één keer de hekken doorknippen, nu dat bekend is geworden dat afschot grote grazers in Oostvaardersplassen wellicht doorgang zal krijgen. Het is echter wel dat dat soort Tokkies beseffen, dat bij een eventueel ongeluk die plaats zal vinden, iemand uit een gezin komt te overlijden door dit soort acties.

Wie steekt dan als eerste zijn vinger op, zodra deze plaats zal vinden?

Het bedreigen en lastig blijven vallen van bezoekers van de Oostvaardersplassen, kan één op de andere dag een totaal andere wending krijgen die het gedrag van dat soort Tokkies niet accepteert. Als Tokkie is men al in overtreding zodra men bij wilt voeren, op de tweede plaats over de hekken heen te klimmen. De derde overtreding die men zelf veroorzaakt naast de eerder vernoemde feiten, begaat men nadien alsnog een overtreding om bezoekers van de Oostvaardersplassen lastig te vallen en aan te vallen, omdat jij als wezenloze Tokkies niet betrapt wilt worden tot aan heden voor het bijvoeren.

De politiek en of Nederlandse organisatie

Welke politieke leider en of Nederlandse organisatie dan ook, gaat het erom om zieltjes te winnen en of een graantje mee te pikken voor geld.

Aan de Nederlandse organisatie, zouden wij zeggen, gebruik nu al het geld om vervoer te realiseren om die dieren uit de Oostvaardersplassen te halen. Waaronder de grote grazers (runderen en Paarden).

Zodra wij over de politiek hebben, is het een complete misleiding naar de bevolking toe. En dat laatste zal wel duidelijk worden, zodra wij hier twee documenten plaatsen die door Verenigde Naties die 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden. En niet te vergeten voortgang te monitoren is in VN-verband een lijst van indicatoren opgesteld: de Sustainable Development Goals Indicators.

Oplossingen ?

Er worden diverse oplossingen aangedragen door actievoerders, om te voorkomen dat de dieren worden afgeschoten. Spijtig genoeg blijft het alleen maar bij aandragen en geen actie tot een daadwerkelijk oplossing

Anticonceptie injectie is daar een voorbeeld van, echter de Edelherten kunnen niet bij heen gedreven worden. Dit veroorzaakt zeer hoge stres en grote gevolgen dat een groot deel van de Edelherten door de stres zullen overlijden. De Anticonceptie injectie moet ieder jaar worden toegediend, wat resulteert, dat ook ieder jaar de grote groep Edelherten bij elkaar gedreven moet worden.

Naast dat feit, is het zeer moeilijk na te gaan welk dier al de Anticonceptie injectie is toegediend. Wat een oplossing zou kunnen zijn, dat enkele mannetjes uit de groep te halen, en die te castreren. Er zullen enkele ervan dood gaan door de stres, maar zal beter zijn dan alles af te schieten.

Transport dieren

Het was een life time grootste kans voor Johannes Franciscus Catharinus Klok is een Nederlands goochelaar-illusionist, om zeer veel dieren weg te toveren uit Oostvaardersplassen. Laten wij het maar houden op "hallucinaties" dat hij de dieren zou kunnen weg toveren.

In het nieuws kwam ook ter spraken om de dieren uit Oostvaardersplassen weg te halen, goed laat nu maar zien dat jullie het menen en de taak op jullie nemen om die dieren op eigen kosten uit de Oostvaardersplassen naar land die ze op willen nemen. Jullie willen immers dat de dieren niet worden afgeschoten en daar actie over voeren, dan is is het ook jullie taak om daaraan mee te werken en te betalen voor de kosten die daarmee gemoeid zijn. Actievoeren kan iedereen, maar woorden zijn nog geen daden.

Ganzen

In Oostvaardersplassen, is er een overmaat aan ganzen.

Het voedsel bestaat uit plantaardig materiaal. Ganzen trekken in familieverband of grote troepen. Ganzen staan erom bekend, vraatschade gewassen. Dit laatste is niet alleen het geval bij de boeren, echter ook in de Oostvaardersplassen waar ze zeer veel gras doen verdwijnen voor diverse diersoorten die daar van leven.

Ganzen vangen is de meest effectieve methode om van de overlast af te komen. Je neemt namelijk de veroorzakers van het probleem weg. Hiervoor hebben we een specialistisch team van ganzenvangers. Deze zijn helemaal op elkaar ingespeeld en hebben veel praktijk ervaring en daardoor weet elke ganzenvanger precies wat er van hem verwacht wordt in elke situatie.

De wellicht daadwerkelijke oplossing Oostvaardersplassen

Wij zijn nu aangekomen bij het punt waar het geheel over zou moeten gaan, de eventuele oplossing en voorkomen dat GEEN afschot plaats vindt van grote grazers in Oostvaardersplassen.

Ondanks dat Nieuws – Feiten zeer veel dit ter spraken heeft gebracht in diverse artikelen, komen wij hier er wederom op terug. Wat beschreven is zoals afgesproken door diverse wereld leiders, ook Nederland.

En dit is, Agenda 21 en Agenda 2030, waar alles in staat vermeld waar ieder land zich aan moet houden, zoals welke doelen er moeten worden nageleefd. Met deze documenten is het dus mogelijk om afschot te voorkomen.

En dan hebben wij het alleen nog maar over 1 SDG

SDG 15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

Woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe. Bossen bedekken 30 procent van het landoppervlak van de aarde. We verliezen jaarlijks 13 miljoen hectare bos, terwijl de landaantasting zorgt voor woestijnvorming van 3,6 miljard hectare aan land.

Er staat 2 essentieel punten in de agenda’s die alles zegt dat waar actievoerders mee naar de rechter kunnen gaan, en zich daarop beroepen tot het hoogste gerechtshof. Hiermee schakelt men direct de politieke partijen uit die zogenaamd voor natuur en dieren opkomen. Zo ook de diverse Nederlandse organisatie die ook zogenaamd opkomen voor natuur en de dieren.

Op nummer 1 staat namelijk dat de “Natuur en dieren” op het eerste plaatst staan voor de mens. Daar is een groot deel van Agenda 21 en 2030 op gebaseerd zoals hieronder de twee agenda’s zijn toegepast.

Als slot

Flevoland heeft de mogelijkheid, om een zeer groot natuurgebied te creëren.

De aanleg heeft vele jaren nodig om zich te ontwikkelen, en het is absoluut geen goed idee om er een recreatiegebied van te maken. Uit eerdere observaties is gebleken, dat menige bezoekers niet hun troep opruimen en of weer terug nemen naar huis.

Naast dat feit, komt het al regelmatig voor, dat in de avond uren het recreatiegebied gebruikt als complete discotheken (clubs) waar ook hier spijtig genoeg wordt gebruikt voor drugs handel.

Wij hebben ook als bevolking een verplichting, om een compleet natuurgebied terug te geven waar geen mens in mag komen. De mens pakt al zoveel leefgebieden af van dieren die Nederland nog heeft, voor woningbouw en of voor industrie.

Qr Code
Ga naar boven