Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Industriële revolutie

Industriële revolutie Aardeveranderingen, Opwarming van de aarde

agenda 21, 2030 Aardeveranderingen Deel 2A Industriële revolutie Het verschil tussen opwarming van de aarde en klimaatverandering. Onder de industriële revolutie (in sommige teksten wordt ook de schrijfwijze industriële revolutie gebruikt) wordt de historische omschakeling van handmatig naar machinaal vervaardigde goederen verstaan.

Industriële revolutie

De industriële revolutie begon rond 1750 in Engeland. Ze vervolgde begin 19de eeuw in de rest van Europa. Ambachtelijke en kleinschalige werkplaatsen groeiden uit tot grote fabrieken en vormden samen een grootschalige industrie. Door die groei daalde de prijs van de producten enorm waardoor steeds meer mensen zich deze konden veroorloven. Deze ommekeer is onomkeerbaar gebleken, eerst in Europa en later in de rest van de wereld: hij betekende een breuk met vroegere tijden en werd een gestage revolutie. Het betrof een relatief snelle uitvinding, ontwikkeling en toepassing van nieuwe technieken.

Laten wij het hier eens even bij houden, natuurlijk zijn er nog drie opvolgende Industriële revoluties die men hier terug kunt lezen.

Ieder die agenda 21, en 2030 heeft gelezen, staat 1 punt op de eerste plaats de natuur.

Wij begrijpen wel degelijk, dat de natuur zeer belangrijk is in elk opzicht. Echter dat er misbruik van gemaakt wordt door de EU en de VN, om u wijs te maken dat de "opwarming en klimaatverandering" veroorzaakt wordt de mens.. Een zeer klein gedeelte ervan is wel degelijk waar, onze lucht kwaliteit is achteruit gegaan. Door de achteruitgang van onze luchtkwaliteit, zullen er ook veel problemen ontstaan voor onze longen. Naast dat feit, lucht is zeer belangrijk voor alle leven hier op aarde. Het gemene van beide agenda's is dan ook, dat de burgers/mensheid hiervoor zullen gaan boeten door het invoeren van klimaatbelasting. Wellicht heeft u er wel eens bij stil gestaan, maar zou het niet eerder zo moeten zijn, dat de hoofd vervuiler extra belasting zou moeten betalen. En of, dat ieder bedrijf verplicht wordt gesteld om de uitstoot van CO2 tot het minimum terug te brengen.

Laten we iets dieper op deze materie in moeten gaan, om u duidelijk te maken dat u straks niet door onze strot wordt gedouwd, een rekening gepresenteerd krijgt en geen weg terug meer bestaat.

Het stuk hieronder, zal direct alle vrangen over Klimaatverandering of Opwarming van de aarde beantwoorden. Laat u zich anders wijs maken wat andere u vertellen, een kleine zoekopdracht via een zoekmachine kan al wonderen opleveren over dit geheel.

Het verschil tussen opwarming van de aarde en klimaatuitwisseling

#

Opwarming van de aarde Klimaatuitwisseling
Het magnetisch veld is tussen de jaren 1850 en 2000 gemiddeld 10% verzwakt in het westelijk halfrond. In het laatste decennium is een extra instorting van 5% toegevoegd. 22 juni 2015, kwam ESA met nieuwe data gegevens vam de drie satellieten SWARM. Uit de nieuwe gegevens is gebleken, dat ons aardmagnetisch veld veel sneller is afgenomen dat ze dachten. Hoe zwakker het veld, hoe langer het spiraalvormige pad rond de magnetische veldkrachtlijnen, zullen de protonen tussen de twee magnetische polen oscilleren. Hoe langer de protonen bewegen, des te groter is de kans dat ze in de laag Thermosfeer met elkaar botsen. De temperatuur van de laag Thermosfeer stijgt boven de minimum / maximum-waarden van + 500/+2000 graden Celsius. Een hogere thermische energie zal het aardoppervlak bereiken, waardoor de gemiddelde temperatuur stijgt.   De magnetische pool verplaatst zich veel sneller van Canada naar Siberië dan de vorige eeuw. Het hele magnetische veld kantelt dienovereenkomstig en brengt de Thermosphere-temperatuurkaart mee. uit latere publicatie is gebleken, dat onze polen sneller aan de wandel zijn gegaan. Wetenschappers zoals de publicatie aangeeft, dat de polen van de aarde veel sneller verplaatst. Dit resulteert in het verschuiven van de Temperatuurbanden op het aardoppervlak, waardoor klimaatverandering plaatsvindt waar regio's een verandering van Temperatuur zullen ervaren volgens de temperatuurkaart van de Thermosfeer.

Onze eerste artikel Agenda 21, 2030 Aardeveranderingen Deel 1A was al aardig zwaar om alles in 1 keer te begrijpen, dat hoe het daadwerkelijk zit met "klimaatverandering" en of "Aardeveranderingen" hoe men dat wil benoemen. Wij gaan eerst heel even terug in de tijd, dat waar de sleutel ligt voor antwoorden over "Aardeveranderingen". Industriële revolutie1777, hebt men net terug kunnen lezen dat deze begon in 1777 tot heden, echter daar zit een groot verschil in. Vanaf 1777 werd er namelijk voor alles wat aangedreven moest worden, kolen gebruikt. Juist kolen om alles le laten draaien, en de industriële revolutie begon steeds meer te groeien tot zeker de Tweede industriële revolutie. 

Vergelijken wij het verleden met het heden, mogen wij duidelijk stellen dat vroeger meer kolen gebruikt werd in de industrie dan tegenwoordige tijd. het gevolg ervan is dan ook een zeer hoge concentratie aan broeikasgassen

Broeikasgassen zijn gassen die door hun aardopwarmingsvermogen in de atmosfeer bijdragen aan het verhogen en in stand houden van de evenwichtstemperatuur van de Aarde. De belangrijkste broeikasgassen zijn waterdamp, koolstofdioxide, methaan, distikstofmonoxide, en ozon. Zonder broeikasgassen zou de gemiddelde temperatuur op Aarde tot ongeveer -18 graden Celsius dalen. Te veel broeikasgassen in de atmosfeer kunnen mogelijk een probleem voor de mens worden omdat het klimaat dan in grote delen van de Aarde voor de mens onleefbaar zou kunnen worden.

Broeikasgassen veroorzaken het broeikaseffect. Dit is door de Engelse fysicus John Tyndall in 1861 op grond van spectroscopische meetresultaten en door de Zweedse fysisch chemicus Svante Arrhenius in 1896 op theoretische grond voorgesteld. Naast dat probleem, krijgt men ook te maken met CO2.

Koolstofdioxide, ook kooldioxide of koolzuurgas genoemd, is een anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, met als brutoformule CO2. In zuivere toestand is het een kleurloos en geurloos gas dat van nature in de aardatmosfeer voorkomt. De molecule bezit een lineaire geometrie en behoort tot de puntgroep D∞h.

Hoewel het gas zelf geurloos is, vormt het samen met waterdamp koolzuur, waardoor bij hogere concentraties een scherpe zure geur waargenomen kan worden. De atmosfeer van de Aarde bevatte in 2016 ongeveer 404 ppm koolstofdioxide. Deze concentratie neemt verder toe. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) houdt zich intensief bezig met de mogelijke oorzaken en gevolgen daarvan voor de opwarming van de aarde.

Huidige Industriële revolutie

In de Huidige Industriële revolutie, wordt wellicht nog een 10% of wellicht 25% wereldwijd nog kolen gebruikt en andere fossielenbrandstof als wij terug kijken van 1777 tot heden. Nu komen ze dus met een verhaal, dat de mensen ervoor zorgen dat wij verandwoordelijk zijn voor opwarming van de aarde. Nieuwsberichten heeft eerder diverse artikelen geschreven over dit bedrog en Agenda 21, 2030, dat het vanaf heden alles op steroïden begint te draaien. Iedere dag dat wanneer men de radio en tv aanzet, worden we overspoeld met Koolstofdioxide, broeikasgassen het terug dringen van CO2. Het gemene van het geheel is, dat ze het al behoorlijk voor elkaar hebben dat mensen daadwerkelijk denken dat wij grote schuldige partij zijn op klimaatverandering. Nee, wij zijn niet verandwoordelijk voor de opwarming van de aarde en dat zit zo.

vanaf 1777 tot laten wij zeggen een 40 a 55 jaar geleden werd er namelijk in overmaat nog kolen gebruikt voor het aandrijven van machines dan tegenwoordig. Nu dat wij nog amper gebruik maken van kolen en of fossielenbrandstof zou nu ineens de mens veranderd woordelijk zijn voor het opwarmen van de aarde, ondanks het behoorlijk terug dingen van CO2 het broeikast effect.

Waar komt de warmte vandaan die het aardoppervlak bereikt?

Stralende energie wordt gedefinieerd als de zwakke energie die wordt meegevoerd en binnen in de zon uitgestraalde fotonen die doorgaan naar het aardoppervlak. Wetenschappers beweren dat de stralingsenergie de belangrijkste bron van warmte is die het aardoppervlak bereikt. Wat als er een meer primaire en sterkere bron van thermische straling is die veel dichter bij het aardoppervlak is dan de zon? We weten dat de zon 150 miljoen km (93 miljoen mijl) van de aarde verwijderd is en een oppervlaktetemperatuur van 6.000 ° Kelvin heeft. We weten ook dat de laag Thermosfeer zich op 100-800 km (62-500 mijl) boven het aardoppervlak bevindt en dat deze een temperatuur tussen 500 ° C en 2000 ° C heeft. Zou de thermische straling die vanuit de laag

Thermosfeer naar het aardoppervlak zou kunnen komen veel groter zijn dan die van de zon?

Slechts een fractie van het totale vermogen van de zon valt op een object in de ruimte, de aarde, die op een afstand van de zon staat. De zonnestraling in Watt/m2 is het vermogensdichtheidsincident op aarde als gevolg van straling van de zon. Aan het oppervlak van de zon is de vermogensdichtheid die van een zwart lichaam; een lichaam dat stralingsenergie uniform uitzendt in alle richtingen per oppervlakte-eenheid loodrecht op de emissierichting, op ongeveer 6.0000 Kelvin. Het totale vermogen van de zon is deze waarde vermenigvuldigd met het oppervlak van de zon. Echter, op enige afstand van de zon, wordt het totale vermogen van de zon verspreid over een veel groter oppervlak en daarom neemt de zonnestraling op een object in de ruimte af naarmate het object verder van de zon af beweegt. Het totale vermogen van de zon dat Mars bereikt op een afstand van 227 miljoen km is bijvoorbeeld veel minder dan dat van de aarde op slechts 150 miljoen km ver van de zon (aardradiusradius = D).

#

De zonnestraling op aarde op 150 miljoen km D van de zon wordt gevonden door het totale vermogen dat door de zon wordt uitgestraald te delen door het oppervlak waarover het zonlicht valt. De totale zonnestraling die door de zon wordt uitgezonden, wordt gegeven door σT4, zoals gedefinieerd door de Blackbody-vergelijking van Boltzmann, vermenigvuldigd met het oppervlaktegebied van de zon (4πR2Sun), waarbij RSun de straal van de zon is. Het oppervlak waarover de kracht van de zon valt, is 4πD2. Waarbij D de afstand van het object tot de zon is. Daarom ziet de intensiteit van de zonnestraling, HE-T in (Watt/m2), die op de aarde invalt er als volgt uit;

waar,

  • HE-S is de stralingsintensiteit (in W/m2) in de troposfeer van de aarde als gevolg van straling van de zon.
  • HSun is de stralingsdichtheid aan het oppervlak van de zon (in W/m2), zoals bepaald door Stefan-Boltzmann's vergelijking van zwart lichaam E = σT4; waarbij σ = 5.67 x 10-8 W/m2 x K4
  • T is de temperatuur van het oppervlak van de zon op 6,0000 Kelvin
  • RSun is de straal van de zon in meters zoals weergegeven in de bovenstaande formule; en
  • D is de afstand van de zon tot het aardoppervlak in meters zoals weergegeven in de bovenstaande formule.

Het blijkt daarom dat de stralingsintensiteit die de aarde van de zon bereikt 1,366 Watt/m2 is.

#

Er wordt gemeten dat de temperatuur van de thermosfeer varieert tussen 5000 en 2.0000 graden Celsius, afhankelijk van de activiteit van de zon en de sterkte van de kracht van het magnetische veld; waar het het sterkst is, bij de magnetische polen, is de temperatuur 5000 graden Celsius, en waar het het zwakst is in het middengebied tussen de magnetische polen (dat wil zeggen de magnetische evenaar) bereikt het 2.000 graden Celsius. Volgend op een soortgelijk model als dat van de zon/aarde straling zoals hierboven uitgelegd, laat ons een model bouwen Thermosfeer/Aarde straling, de thermische straling of warmte-uitwisseling aan de oppervlakte van de Aarde vanuit de Thermosfeer zou zijn;

#

waar;

  • HE-T is de stralingsintensiteit (in W/m2) in de troposfeer van de aarde als gevolg van straling die wordt ontvangen van de thermosfeer.
  • T is de temperatuur van de halve afstand tussen de twee magnetische polen op de laag Thermosfeer en wordt genomen op een gemiddelde van 1.8000 Kelvin.
  • S warmte-ellipsoïde in de thermosfeer is het hoogste thermische stralingsgebied van de Thermosfeer en is gemodelleerd als een ellipsoïde van stralen gelijk aan de zwakste magnetische contour bij 24 mTesla (550 km, 600 km) en een hoogte van 10 km (waar de meeste van de zon is opgeladen protonen worden ingesloten) en wordt als volgt berekend: S = 4 π [(ap bp + ap cp + bp cp)/3] 1/p; waarbij p = 1,6075 en a = 550 km, b = 600 km en c = 10 km.
  • S hitteellipsoïde die het aardoppervlak bereikt, is het bereik van het hoogste thermische stralingsgebied van de Thermosfeer naar het aardoppervlak dat is gemodelleerd als een ellipsoïde van stralen van 9.000 km (dwz 1/4 aardoppervlakte) en een hoogte van 360 km van de aarde oppervlak, en wordt berekend volgens bovenstaande oppervlakteformule S, waarbij p = 1.6075 en a = 9.000 km, b = 9.000 km en c = 360 km.
  • De selectie van de hoogste thermische straling als een ellipsoïde binnen de laag Thermosfeer wordt aangedreven door de vorm van de temperatuurkaart gemeten voor de laag Thermosfeer op http://ccmc.gsfc.nasa.gov/models/modelinfo.php?model=CTIPe

#

Het blijkt daarom dat de stralingsintensiteit die de aarde bereikt vanuit de thermosfeer 2,412 watt/m2 is.

Dit artikel valt onder Nieuwsberichten Copyright

 

 

 

Qr Code
Ga naar boven