Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Aardeveranderingen

Aardeveranderingen Deel 1A

Er is een toename van de gemiddelde mondiale temperatuur die we "Aardeveranderingen" hebben genoemd. Wij hopen hiermee u kennis te maken met, de tekst en uitleg over klimaatverandering. 

In dit artikel zal veel de aandacht gegeven worden, over de veranderingen die om ons heen gebeuren in de natuur. De ham vraag is natuurlijk, komt dit nu door de mensen en of door de natuur "aarde" zelf alle veranderingen. In dit artikel alleen al, komen zeer veel aspecten aan bod, dat dit artikel zal worden gepubliceert in diverse delen. Dit artikel, willen wij u bewuste maken, dat de mensheid in de maling genomen wordt zodra we het hebben over "klimaatverandering" en het prijskaartje die aan de mensheid wordt gepresenteerd. Is hiermee dan de "klimaatverandering" opgelost zodra de mensheid straks betalsting hierover zal gaan betalen?

Nee, absoluut niet, en heeft absoluut totaal niets te maken met het feit "klimaatverandering door de mensheid veroorzaakt " om die zomaar even te doen verdwijnen wat nooit zal gebeuren. De aarde zoals onze universum is veranderd, zoals Nieuwsberichten dit eerder heeft beschreven in een artikel. Echter de aarde zelf, veranderd zeer veel, wat de indicatie geeft dat de aarde zich aan het hervormen is. De aarde is altijd in ontwikkeling, iedere dag veranderd de aarde en op dat stuk zullen wij hier iets verder op ingaan, in het volgende artikel zullen wij proberen met bewijsstukken die gepubliceert zijn u duidelijk te maken dat de aarde zelf aan het veranderen is.

Het is echter vervelend, dat er zoveel tekst beschreven moet worden, om mensen te overtuigen dat het absoluut niet alleen komt door de mens de gehele klimaatverandering.

Moeder Aarde Geeft Antwoord

Aardeveranderingen

De sleutelwoorden in dit geheel zal zijn, dat wat er verder zal gebeuren op de aarde;

 • Zwaardere aardbevingen, zoals ook de toename ervan.
 • Vulkaan uitbarstingen, zullen meer voorkomen.
 • Regenval, zullen in de aankomende jaren zeer heftige toenamen laten zien. waaronder, overstromingen en stijging van zee water.
 • Stormen, grotere zoals heftiger sormen zullen zich voor gaan doen.
 • Onweer, zal ook in de loop der jaren meer voorkomen zoals heftiger.
 • Meteoritische vuurballen, is al meer toename over de gehele wereld te zien.
 • Aardmagnetische veld verzwakking, zal meer toe gaan nemen.

Het is niet vanwege de verhoogde uitstoot van koolstofgassen. De uitstoot van kooldioxide is sterk gestegen, ondanks dat is de temperaturen zijn bijna vlak sinds het jaar 2000. In het licht van de gegevens van 2010 is de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide met een derde gestegen sinds 2001, maar de temperatuur op de wereldmarkt is de afgelopen tien jaar niet gestegen veel. Actoren in de opwarming van de aarde beweren dat koolstofdioxide-uitstoot de enige of primaire factor is in wereldwijde temperatuurveranderingen, maar de wereldwijde temperaturen vertonen geen verandering ondanks een toename van 33% van de mondiale CO2-uitstoot. Er is een uitwisseling in klimaten over de hele wereld die ik "Europese klimaatbeurs" noem, waarbij sommige regio's kortere en warmere winters krijgen, terwijl anderen langer worden en kouder. Voorblad Miniatuur het aanpakken van de keten van gebeurtenissen die leidt tot volledige ex-verandering van het klimaat en het kantelen van de temperatuur van de temperatuurgordels van homogene klimaten.

Het onderzoek brengt een aanzienlijke controverse teweeg onder wetenschappers en geïnteresseerde geleerden, omdat het geologische, historische en astronomische records met elkaar verbindt, evenals eenvoudige theorieën over fysica en trigonometrie om overtuigend bewijs te verkrijgen van de geofysica die onze planeet beheersen en deze rond haar as laten draaien; zijn temperatuurbanden vormen, het broeikaseffect en de klimaatveranderingen ervaren en een alarmerende toename van aardbevingen en vulkanen tegenkomen. Ik verwacht aanvankelijk tegemoet te komen met tegenstand van orthodoxe geleerden. Dit is helaas een veel voorkomende reactie van conformerende historici, wetenschappers en geologen op nieuwe ideeën, vooral wanneer deze afkomstig zijn van nieuwe bronnen. Het is echter zelfvernietigend, want uiteindelijk zullen nieuwe ideeën en integratie van bestaande theorieën en gevestigde gegevens met een ander inzicht altijd zegevieren over het oude. Op deze pagina's probeer ik een aantal vragen te beantwoorden, zoals:

 • Waarom is het jaarlijkse aantal aardbevingen, boven 6 Richter, in de buurt van het dubbele van 1994 gestegen?
 • Waar komt de thermische energie vandaan, die de temperatuurriemen van homogene klimaten vormt?
 • Waarom krijgt Noord-Amerika warmere winters terwijl Siberië kouder wordt?
 • Wat is de relatie tussen de verzwakking van het magnetisch veld van de aarde en de opwarming van de aarde?
 • Zouden de redenen achter Earth Ice Cap smelten hetzelfde kunnen zijn als Mars Ice Cap terugloopt? en waarom groeit ijs in het oosten van Antarctica?
 • Waarom zijn er plekken met omgekeerde magnetische velden op Antarctica?
 • Wat laat de aarde rond haar as draaien, soms versnellen en af ​​en toe vertragen?
 • Zal de aarde zijn draai vertragen, vergelijkbaar met Venus en Saturnus in de afgelopen jaren?
 • Bestaat er een tijdcyclus van klimaatverandering?
 • Hoe sprak de geschiedenistekst in heilige boeken over verschillende en plotselinge klimaatveranderingen?
 • Wat deden historici verkeerd toen ze de Maya-kalender decodeerden?
 • Waarom is de datum van december 2012, voor het einde van de cyclus en het begin van een nieuwe, een onjuiste decodering en wat is de juiste datum?

Er is een globale opwarming die, volgens het onderzoek dat u op deze pagina zult lezen, wordt toegeschreven aan de verzwakking van het magnetisch veld met meer dan 15% in de westelijke en zuidelijke hemisferen tussen de jaren 1850 en 2012. Swarm statelliet vertoonde een totaal ander beeld, zoals wij eerder hadden beschreven in onze artiekelen over onze aard magnetische veld veranderingen en diersterfte. Een derde van het veld de daling vond plaats in het laatste decennium en een derde van de daling vond plaats tussen 1970 en 2000. Er is ook een klimaatwijziging; terwijl de ijskap smelt in de poolcirkel, groeit de ijskap in het oostelijke deel van Antarctica . Volgens dit onderzoek worden de temperatuurbanden in hoge mate beïnvloed door de locatie van de magnetische pool en de sterkte van het magnetische veld. Riemen of gebieden met homogene klimaten zijn gecentreerd rond de magnetische polen. De magnetische zuidpool in de poolcirkel gaat van Canada naar Siberië. De temperatuurbanden lopen dus mee. Dit verklaart waarom Noord-Amerika steeds kortere en warmere winters krijgt, terwijl Siberië in de afgelopen jaren steeds langer en kouder wordt. Hoewel de gemiddelde temperatuur in heel Siberië over een heel jaar kan worden gecompenseerd door de algemene stijging van de temperatuur op aarde.

Opwarming van de aarde en Klimaatuitwisseling zijn niet antropogeen. Er is een cyclus van verandering. Oude teksten en geologische archieven spreken erover, zoals u zult lezen in de komende paar artikelen. De uitdaging zou zijn om de juiste strategieën te ontwerpen en te beïnvloeden om basisindustrieën zoals landbouw, energie, infrastructuur, enzovoort te transformeren naar een nieuw paradigma, van het leven op aarde dat binnenkort nadert. Echter speelt er nog veel meer gebeurtenissen plaats op Antartica, die een rol spelen in het afbreken van ijsschotssen. Maar deze rollen worden absoluut niet vertelt naar de mensheid.

Vier factoren spelen in dit geheel een rol en dat zijn, aardbevingen en, as verandering van de aarde zelf, temparatuur stijging en vulkanen activiteiten op Antartica

Nieuwsberichten heeft ook op de website een artikel staan genaamd "Recente aardbevingen" waar men iedere aardbeving die ergens op de aarde plaats vindt wordt vermeld. Tot twee maal toe is er op Antartika twee ijsschotsen afgebroken, echter enkele dagen ervoor vondt er een aardbeving plaats in het gebied van Antartika. Een twee en of aantal dagen later kwam dan ook in het nieuws "Larcen C" die afgebroken was van Antartica. zoals wij hadden beschreven de aarde zelf is aan het veranderen, door meerdere zoals zwaardere aardbevingen die ergens op de aarde plaats nemen worden ook diverse continenten verschoven en of dus in beweging gezet. Door het verschuiven van een deel van een continent is het normaal dat ook de ijsschotsen zullen verschuiven met als gevolg het afbreken van ijsschotsen.

Vulkanen

Een onderzoek uit 2017 beweerde 138 vulkanen te hebben gevonden, waarvan er 91 voorheen onbekend waren. De onbevestigde vulkanen zijn niet opgenomen in de onderstaande tabel. Interactieve kaart van actieve vulkanen en recente aardbevingen wereldwijd

Name Elevation Location Last eruption
meters feet Coordinates
Mount Andrus 2978 9770 75°48′S 132°20′W Unknown
Argo Point 360 1180 66°15′S 60°55′W 1.4-0.9 million years ago
Mount Berlin 3478 11,411 76°03′S 136°00′W 8350 BCE
Mount Bird 1800 5900 77°16′S 166°44′E 3.8-4.6 million years ago
Bridgeman Island 240 787 62°03′S 56°45′W -
Brown Peak (Sturge Island) 1524 5000 67°26′S 164°46′E Unknown
Coulman Island 1998 6553 73°30′S 169°36′E -
Deception Island 576 1890 62°58′S 60°39′W 1970
Mount Discovery 2681 8796 78°18′S 165°00′E Unknown
Mount Erebus 3794 12,448 77°32′S 167°17′E 2015
Mount Frakes 3654 11,998 76°48′S 117°42′W Unknown
Gaussberg 370 1213 66°48′S 89°11′E Unknown
Mount Hampton 3323 10,902 76°30′S 126°00′W Unknown
Mount Harcourt 1571 5153 72°24′S 170°6′E -
Hudson Mountains 749 2457 74°19.8′S 99°25.2′W 210 BCE
Mount Melbourne 2732 8963 74°21′S 164°42′E 1892 ± 30 years
Mount Morning 2723 8934 78°30′S 163°30′E Unknown
Mount Moulton 3078 10,098 76°06′S 135°00′W -
Mount Murphy 2703 8868 75°18′S 100°45′W Late Miocene
Mount Overlord 3395 11,142 73°12′S 164°36′E -
Paulet Island 353 1158 63°34.8′S 55°46.2′W Unknown
Penguin Island 180 591 62°06′S 57°55.8′W 1905
Lars Christensen Peak 1755 5758 68°51′S 90°34.8′W Holocene
The Pleiades 3040 9974 72°40.2′S 165°30′E 1050 BC ± 1000 years
Royal Society Range 3000 9842 78°15′S 163°36′E Holocene
Seal Nunataks 368 1207 65°1.8′S 60°03′W Unknown
Mount Sidley 4181-
4285
13,717-
14,058
77°06′S 126°06′W -
Mount Siple 3110 10,203 73°26′S 126°40′W Holocene
Mount Steere 3558 11,673 76°42′S 117°48′W Unknown
Mount Takahe 3460 11,352 76°16.8′S 112°04.8′W 5550 BC
Mount Terra Nova 2130 6988 77°31′S 167°57′W Unknown
Mount Terror 3230 10,597 77°31′S 168°32′E -
Toney Mountain 3595 11,795 75°48′S 115°49.8′W Holocene
Mount Dimitra 2987 9797 73°27′S 164°34.8′E Holocene
Mount Brown[3] 1982 6503 76°49.8′S 163°00′E Holocene
Mount Christos - - 56°15′S 72°10.2′W 1876
Mount Waesche 3292 10,801 77°10.2′S 126°52.8′W Holocene

Erebus volcano stratovolcano (3794 m / 12,447 ft) erupting, tweede vulkaan Siple vulkaan schildvulkaan (3110 m / 10,203 voet) onrust, zijn actieve vulkanen op Antartica. De Erebus volcano stratovolcano, ligt vlakbij de afgebroken Larcen C ijsshots. In 2002, was het al bekend dat er een enorme scheur aanwezig was bij de afgebroken gedeelte van Larcen C. Door aardbevingen die plaats vinden in de buurt van en bij Antartica zelf, is de ijsschots afgebroken, en niet door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde zelf. Exact een aantal dagen ervoor toen Larcen C afbrak, was er een aardbeving geconstateerd op Antartica.

Wat er gebeurt op Antartica is een natuurlijk proces, deze die door de aarde zelfs wordt veroorzaakt. Mou met deze bevindingen kunnen wij ons wel vinden, echter het mag wel vreemd zijn, dat na diverse artikelen later op de NOS, ineens het volgende staat beschreven "In het klimaatakkoord staat dat de temperatuur op aarde niet verder mag stijgen dan 2 graden, maar eigenlijk niet verder dan 1,5 graad. " Als dat lukt, dan zouden belangrijke delen op Antarctica worden ontzien.". Hier staan de twee artikelen, die tegen strijdig zijn.

Magnetische pool en ijskap bewegen in rap tempo

Aardbevingen boven de 6.99 op de schaal van Richter zijn de afgelopen 150 jaar verviervoudigd. Het aantal aardbevingen boven 6 Richer is sinds het jaar 1994 bijna gelijk aan verdubbeld. Wetenschappers kunnen niet zeggen waarom het aantal en de energie van recente aardbevingen zo alarmeren. Als we kijken naar de afgelopen 7000 jaar, hebben wetenschappers het zwerven van de magnetische pool rond de geografische noordpool gevolgd. Momenteel verplaatst de magnetische pool zich 4 keer sneller van Canada naar Siberië dan in de vorige eeuw. Het magnetisch veld van de aarde is tussen de jaren 1850 en 2012 op het westelijk halfrond met meer dan 15% verzwakt. Wetenschappers kunnen niet met zekerheid zeggen waarom er zo'n verzwakking van het magnetisch veld is en wat ervoor zorgt dat de polen voortdurend rondzwerven. Na publicate van Nieuwsberichten en ons onderzoek over der mate diersterfte en het stranden van walvissen, dofijnen, vissen werder wij zeker niet geloofd waardoor dit veroorzaakte.

Na een maand of 5 a 6 kwam de eerste data gegevens van de satelliet swarm in de publicatie, de meest verbazende in dat artikel waren de uitspraken van wetenschappers.Wetenschappers stonden verstelt dat onze aard magnetische veld behoorlijk aan het verzwakken was, veel sneller dan ze dit konden bedenken. Er werd zelfs beschreven, dat dit helemaal nog niet plaats kon vinden, dat de polen aan de wandel zijn en verzwakken. De ijskap smelt van de Canadese kant waar de magnetische pool vandaan beweegt en bouwt aan de Siberische kant waar de magnetische pool naartoe beweegt. Dit betekend dus ook, dat de noorpool ijskap mee verhuist naar Siberische kant.

Meer Thermische energie

De meeste wetenschappers geloven dat de opwarming van de aarde achter het smelten van de ijskap zit en dat de verhoogde koolstofemissie achterloopt op de opwarming van de aarde. Als dat het geval is, waarom krijgen sommige gebieden dan warmere winters zoals Noord-Amerika, terwijl andere regio's koudere winters krijgen, zoals Europa, Siberië en het Midden-Oosten? Of waarom is Ice Kap recordhoog in het oosten van Antarctica?

De aarde draait in een hoek van 23,5 graden om de as die loodrecht staat op zijn baan rond de zon. Vanwege deze tilt; de evenaar is niet het dichtstbijzijnde oppervlak van de zon behalve twee keer per jaar. Waarom is dan de temperatuur op zeeniveau langs de evenaar, de heetste op aarde? De zon straalt straling uit, zoals röntgenstralen, ultraviolet, zichtbaar licht, infrarood en radiogolven. De zon stoot ook geladen deeltjes uit, zoals elektronen en protonen. Wetenschappers bevestigen dat elektronen vast komen te zitten in het buitenste magnetische veld en dat protonen vast komen te zitten in het innerlijke magnetische veld dat de planeet omgeeft, in de Thermosfeer-laag zo'n 100 tot 800 km (62 tot 500 mijl) boven het aardoppervlak. Wat maakt zo'n regio van de atmosfeer heet?

Het bereikt 2.000 graden Celsius in de laag Thermosfeer boven de magnetische evenaar en 500 graden Celsius boven de magnetische polen. Hier is een quiz: die heter voelt; 2.000 graden Celsius op 100 km boven onze hoofden, of 6.000 graden Kelvin aan de oppervlakte van de zon zo'n 150 miljoen km ver? Het antwoord is niet ongecompliceerd, omdat de stralingsintensiteit sterk wordt bepaald door Boltzmanns vergelijking van het zwarte lichaam, aangezien we verder zullen kijken op de temperatuur van de aarde en ontdekken dat de thermische straling die het aardoppervlak bereikt 1,8 maal sterker is dan de thermosfeerlaag Zon direct. Kan er een directe relatie zijn tussen de temperatuurkaart op het aardoppervlak en de temperatuurkaart in de laag Thermosfeer? Opwarming van de aarde zou dan gerelateerd zijn aan verhoogde temperatuurniveaus op de laag Thermosfeer, niet waar? Maar hoe is dat mogelijk? En kan Global Warming worden toegeschreven aan de ineenstorting van de magnetische veldkracht over sommige delen van de planeet? Kan klimaatverandering worden gekoppeld aan de beweging van de magnetische polen? Manuscripten uit oude teksten beschreven, in detail, een bittere koude golf die plaatsvond tussen de jaren 900-950 na Christus in Arabië. Op dat moment was de magnetische pool gesitueerd in Siberië. Dezelfde temperatuurgordel die Europa vandaag dekt, droeg toen de Arabische regio.

Arctische zee-ijs

In 2013 constateerde een studie dat er een debat gaande is als het Arctisch zee-ijs al een "kantelmoment" is gepasseerd, of als het waarschijnlijk is in de toekomst. Zij wezen erop: "Verschillende recente studies beweren dat het verlies van zomers zee-ijs geen onomkeerbare splitsing met zich meebrengt, omdat het in modellen zeer reversibel is" . De studie identificeerde in 2007 een abrupte overgang in seizoengebonden variabiliteit die sindsdien aanhield, en maakte een onderscheid tussen bifurcatie en niet-bifurcatie `tipping point '

Drie magnetische velden

Wetenschappers geloven dat het magnetisch veld van de aarde wordt opgewekt door elektrische stromen die door de buitenkern van 3000 km stromen. Zou er meer dan één magnetische veldbron uit het hart van de aarde kunnen oprijzen? Worden deze magnetische velden geïnduceerd door elektrische stroom of worden ze geproduceerd door dipool permanente? Of is er een combinatie van beide typen? Als het magnetische veld dat we waarnemen op het aardoppervlak, elektronisch werd geïnduceerd, zou het zijn uitgelijnd met de as van het draaiende aardoppervlak; het zou op locatie zijn opgelost; en in feite zou het gemanifesteerd zijn als zuidmagneten bij elke magnetische kap die het effect van de Coriolis-kracht volgt . Het feit dat we sterke magnetische polen op het noorden en het zuiden hebben plus meerdere spots met kleinere magnetische zuidpolen aan elke dop, vertelt ons dat de aarde een sterke permanente dipoolmagneet heeft plus elektronisch geïnduceerde zuidmagneten bij elke dop.

Hoofdmagneetveld beïnvloedt de rotatiesnelheid van de aarde

De meeste wetenschappers schrijven de aarde om zijn as toe aan de hoekimpuls van de planeet die miljarden jaren geleden de aarde vormde. Ze beweren dat als de aarde stopt met ronddraaien, hij niet meer om zijn as kan draaien! Het zal echter met dezelfde snelheid in een baan om de zon blijven cirkelen. Wetenschappers legden niet uit waarom de aarde soms snel en langzaam draait op andere momenten, elke dag een milliseconde of meer?

Als gevolg van de aarde die draait om zijn as en vergelijkbaar is met bolle korst en oceanen, kan de buitenste kern dan oblaten van vorm zijn in plaats van bolvormig zoals beschreven door de meeste, zo niet alle wetenschappelijke tekstboeken? Kan de afgeplatte vorm van de buitenste kern het draaimoment vergemakkelijken? En is er een verband tussen het kantelen van de magnetische veldkracht en de snelheid van de spin van de aarde? Zijn er historische en geologische records om ons te vertellen over een aanzienlijke verandering in de snelheid van de spin? En om ons te vertellen dat de aarde al verschillende keren gestopt is met draaien om zijn as? Kan dit wetenschappelijk en eenvoudig worden uitgelegd? en wat zouden de gevolgen kunnen zijn voor het leven op aarde?

Dat wat Nieuwsberichten heeft gezien, is dat de toename van aardbevingen sterk aan het toenemen zijn. Hiervan zullen wij in de aankomende maand wellicht dus volgende jaar 2018 de ernst van inzien. Hiermee bedoelen wij dan ook het continent Zuid-Amerika, deze zal binnen aanzienbare tijd een mega aardbeving getroffen worden. En dat is niet eens meer te vergelijken met de aardbeving van Nepal, indonesie en of die van Japan.

Dit artikel valt onder Nieuwsberichten Copyright

 

 

 

Qr Code
Ga naar boven